Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

M’ak toj Biblia ichufwen amej

Librona toj n’ochumyenlhi toj n’olhaichufwenej Biblia n’oyenlhi hopkhilak tach’ot ame toj letafwelche m’ak toj Biblia yomeje iyhaj m’ayhay, malhyej atsi toj tamenej toj lhatelaytayaj ihi, atsi m’ak toj iyej n’op’itseyhay, atsi toj iwoyek lewoye hopkhilak haw’et lheley lekajyaj ihi, wet iyhaj.

¿Atsi mʼak toj Dios lenechʼetayaj toj iti namejen?

Nʼalej toj am letayʼatshan ame atsi mʼak toj tamenej toj iche wujpe nʼowitʼanyajay ifwalasna. Hop Biblia lechufwenyaj inʼalit toj tatay lhimpaj toj Dios iwohiyela mʼayhay toj wichi iseltej toj ihihla honhat toj talho nʼotelaytayaj, nʼotʼinhayaj wet nʼotilek.

NʼOCHUFWENYAJ 1

¿Atsi toj hope Dios?

¿Ha lematitche toj Dios yen lelhakliya mʼak toj lhehi? Alechufwenej mʼak toj hope lakeyis wet toj iwoyek ahope lekalayʼi.

NʼOCHUFWENYAJ 2

Biblia hop libro toj talhe Dios

¿Chi malhyej toj Biblia iwoyek tachot ame lewhay toj awitʼahyajay ihi? ¿Atsi mʼak toj tamenej toj iwoyek letʼekhaye mʼayhay toj Biblia yome toj ihichela?

NʼOCHUFWENYAJ 3

¿Atsi mʼak toj Dios lenechʼethayaj toj itiyej wichi?

¿Atsi mʼak toj ihiyeja wichi toj ihihla honhat toj wʼatshan wet isilataj?

NʼOCHUFWENYAJ 4

¿Atsi toj hope Jesús?

Alechufwenej atsi toj tamenej toj Jesús hope Nʼofwayhthi toj Dios Chenek, atsi lhip toj talhe, wet atsi toj tamenej toj hope Dios Lhas toj weihalha.

NʼOCHUFWENYAJ 5

Toj Jesús lhayen lahayaʼpe wichi, nʼowʼayhat toj inuʼpe iyhaj toj talhe Dios

¿Atsi toj hope toj Jesús lhayen lahayaʼpe wichi? ¿Atsi lenʼayij toj naisej?

Nʼ0CHUFWENYAJ 6

¿Atsi mʼak toj iyej wichi toj yʼinhen?

¿Atsi toj tamenej toj nayʼinhen? ¿Atsi mʼak toj inamejen toj nayʼinhen? Tetshanchʼoye mʼak toj Biblia lechufwenyaj.

NʼOCHUFWENYAJ 7

Dios inuhatichephala nʼopʼitseyhay

¿Ha iche elh hawʼet lhele toj yʼil pʼante wok aelh toj lehumin? ¿Ha iwohiyela cha yachajo toj lewʼen? Tetshanchʼoye Biblia lechufwenyaj toj yome lewhay che nʼolayhtichehla wichi toj yʼinhen pʼante.

NʼOCHUFWENYAJ 8

¿Atsi toj hope Dios Niyatyaj?

Wujpe wichi itafwelej nʼotʼalhyaj toj lhey padrenuestro. ¿Atsi toj hope nʼolhomet toj yok: «Is chik Aniyatyaj inʼoyejen»?