M’ak toj Biblia ichufwen amej

Librona toj n’ochumyenlhi toj n’olhaichufwenej Biblia n’oyenlhi hopkhilak tach’ot ame toj letafwelche m’ak toj Biblia yomeje iyhaj m’ayhay, malhyej atsi toj tamenej toj lhatelaytayaj ihi, atsi m’ak toj iyej n’op’itseyhay, atsi toj iwoyek lewoye hopkhilak haw’et lheley lekajyaj ihi, wet iyhaj.

¿Atsi mʼak toj Dios lenechʼetayaj toj iti namejen?

Nʼalej toj am letayʼatshan ame atsi mʼak toj tamenej toj iche wujpe nʼowitʼanyajay ifwalasna. Hop Biblia lechufwenyaj inʼalit toj tatay lhimpaj toj Dios iwohiyela mʼayhay toj wichi iseltej toj ihihla honhat toj talho nʼotelaytayaj, nʼotʼinhayaj wet nʼotilek.

NʼOCHUFWENYAJ 1

¿Atsi toj hope Dios?

¿Ha lematitche toj Dios yen lelhakliya mʼak toj lhehi? Alechufwenej mʼak toj hope lakeyis wet toj iwoyek ahope lekalayʼi.

NʼOCHUFWENYAJ 2

Biblia hop libro toj talhe Dios

¿Chi malhyej toj Biblia iwoyek tachot ame lewhay toj awitʼahyajay ihi? ¿Atsi mʼak toj tamenej toj iwoyek letʼekhaye mʼayhay toj Biblia yome toj ihichela?

NʼOCHUFWENYAJ 3

¿Atsi mʼak toj Dios lenechʼethayaj toj itiyej wichi?

¿Atsi mʼak toj ihiyeja wichi toj ihihla honhat toj wʼatshan wet isilataj?

NʼOCHUFWENYAJ 4

¿Atsi toj hope Jesús?

Alechufwenej atsi toj tamenej toj Jesús hope Nʼofwayhthi toj Dios Chenek, atsi lhip toj talhe, wet atsi toj tamenej toj hope Dios Lhas toj weihalha.

NʼOCHUFWENYAJ 5

Toj Jesús lhayen lahayaʼpe wichi, nʼowʼayhat toj inuʼpe iyhaj toj talhe Dios

¿Atsi toj hope toj Jesús lhayen lahayaʼpe wichi? ¿Atsi lenʼayij toj naisej?

Nʼ0CHUFWENYAJ 6

¿Atsi mʼak toj iyej wichi toj yʼinhen?

¿Atsi toj tamenej toj nayʼinhen? ¿Atsi mʼak toj inamejen toj nayʼinhen? Tetshanchʼoye mʼak toj Biblia lechufwenyaj.

NʼOCHUFWENYAJ 7

Dios inuhatichephala nʼopʼitseyhay

¿Ha iche elh hawʼet lhele toj yʼil pʼante wok aelh toj lehumin? ¿Ha iwohiyela cha yachajo toj lewʼen? Tetshanchʼoye Biblia lechufwenyaj toj yome lewhay che nʼolayhtichehla wichi toj yʼinhen pʼante.

NʼOCHUFWENYAJ 8

¿Atsi toj hope Dios Niyatyaj?

Wujpe wichi itafwelej nʼotʼalhyaj toj lhey padrenuestro. ¿Atsi toj hope nʼolhomet toj yok: «Is chik Aniyatyaj inʼoyejen»?

NʼOCHUFWENYAJ 9

¿Ha tottʼaye che honhat noj?

Mʼayhay toj iʼpe honhatna wet wichi lakeyis, inʼalit tʼat toj nʼehi toj tottʼa alhoho che honhat noj, malhyej toj Biblia yome pʼante.

NʼOCHUFWENYAJ 10

Mʼak toj matche toj Biblia yomeje ángeles

Hop Dios Lhomtes yome mʼak toj matche toj yomeje ángeles. ¿Ha matche toj iche? ¿Ha iwoyek tachʼot namehen? ¿Ha iwoyek iti namejen lhawitʼay?

NʼOCHUFWENYAJ 11

¿Atsi mʼak toj tamenej toj iche wujpe nʼotelaythayaj?

Wujpe wichi yen letichunhayaja toj Dios toj letes toj iche nʼotelaythayajay toj iʼpe honhat. ¿Atsi toj am atichunhayaj? Biblia ikalelhat atsi mʼak toj tamenej.

NʼOCHUFWENYAJ 12

Hopkhilak ahope Dios lakalayʼi, ¿atsi mʼak toj is che lewoye?

Mʼak toj nehi iwoyek Heowa ihumin. Iwoyek nahopehen Dios lakalayʼis.

NʼOCHUFWENYAJ 13

Yej lhen wʼet mʼayeka nʼowʼayhat toj hope nʼowʼatshancheyaj

¿Atsi toj hope Dios tichunhayaj toj itiyej nʼoelh toj ilan lhamhi lhos, toj nʼochumyenlhi wʼoyis hopkhilak nʼotato nʼoelh, wet mʼak toj nʼotiyej itshatay?

NʼOCHUFWENYAJ 14

Hawʼet lheley iwoyek lekhajyaj ihi

Nʼohumnhayaj toj Jesús inʼalit pʼante toj tʼuhawetej che hinʼu toj lechʼefwa ihi, atsinha, nʼojcha wet nʼoko wet naʼtshas is che iten. Mʼak toj iwoye pʼante Jesus, ¿Atsi toj ichufwen namejen?

NʼOCHUFWENYAJ 15

Lenʼayij toj is alhoho toj nʼonʼokwiyej Dios

Tetshan 6 mʼayhay toj tachʼotla ame toj lehanej atsi toj hope religión toj matche.

NʼOCHUFWENYAJ 16

Nʼokwiyej Dios malhyej toj lham ihumin

¿Atsi mʼayhay toj iwoyek inuhla toj letʼuhlak lefwenho iyhaj wichi mʼak toj letʼekachʼoye? ¿Atsi mʼak toj iwoyek am lewoye hopkhilak ihichetʼa nʼoelh che lewakyhayen?

NʼOCHUFWENYAJ 17

Nʼotʼalhyaj, nʼowʼayhat toj talhe Dios

¿Ha Dios tachʼahuye atʼalhayajay? Hopkhilak lehanej leculhyaj, am is che lehanej mʼak toj Biblia yomeje nʼotʼalhyaj

NʼOCHUFWENYAJ 18

¿Ha is che olhayachaje Dios wet olhaiwo bautisaya?

¿Atsi mʼayhay toj is che iwoye nʼoelh hopkhilak iwoyek lhaiwo bautisaya? Iwoyek lehanej mʼak toj hope bautismo wet mʼak toj iwoyek lewoye hopkhlak alewo bautisaya.

NʼOCHUFWENYAJ 19

Is che letujlhache toj lhamwhaye Heowa

¿Atsi mʼak toj is che nawoye hopkhilak nanʼalit toj nahumin Dios, wet toj nawʼenho gracias toj iwoyej namhohen wujpe mʼayhay?