Skip to content

Skip to secondary menu

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Nʼopakas toj Dramas toj ihi Dios Lhomtes

Chʼahuye nʼopakas toj dramas toj yome mʼayhay toj ihi Dios Lhomtes, toj nʼoyahyen wet nʼoyʼitat toj nʼotetshan.

 

Tayhat olhamel otes. Mʼakna kamaj ihichetʼa toj ihi internet toj hope nʼolhomtesna.

Iyhaj páginas toj ihan lhipna inʼalit iyhaj mʼayhay toj hope nʼolhomtesna