Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

Che iche iyhaj toj lhaihumnhen, ¿ha isit’a che iwek lewhay toj kamaj tek tawhayeyhen malhyej toj ley yome?

Che iche iyhaj toj lhaihumnhen, ¿ha isit’a che iwek lewhay toj kamaj tek tawhayeyhen malhyej toj ley yome?

M’ak toj Biblia nichulho

Dios Lhomtes yome toj «Dios itihiyeja letes lhamel tä iwo lakainʼoyaja» (Hebreos 13:4). N’olhomet «iwo lakainʼoyaja» talhe n’olhomet toj griega (pornéia) toj hote yome iyhaj toj iwoye n’owanyahay lewhay toj kamaj tek tawhayeyhen malhyej toj ley yome. Toj malhyejtso, Dios ihuminhit’a toj hin’u wet atsinha iwek toj kamaj tek tawhayeyhen malhyej toj ley yome. Hote isit’a che iwek tej toj lhamel yome toj che paj iwohiyela tajtso.

Tej toj takfwas wichi matche toj lhaihumnhen, Dios ne’tek tawhayeyhen malhyej toj ley yome wet toj tafwaytshi tajtso, is toj iwoye n’owanyahay. Dios hope t’at n’ohumnhayaj wet isej Lham toj namel iwoyek nan’alit lhahumnhayaj (1 Juan 4:8). Toj malhyejtso, Lham ihanej toj is t’at che talhamet wichi toj tawhayeyhen malhyej toj ley yome iwoye n’owanyahay.