Hagatonu ki te manatu

Hagatonu ki te lua lisi

Kau Fakamo’oni ’a Sehova

Faka'uvea

’E Kotou Tui Koa Kia Sesu?

’E Kotou Tui Koa Kia Sesu?

’Ei. ’E matou tui kia Sesu, ’ae ne’e ina ui fenei: “E ko au te Ala, mo te Mooni pea mo te Mauli; e mole he tahi e haù ki te Tamai, kapau e mole fakalaka ia te au.” (Soane 14:6, Tauhi Foou) ’E matou tui ne’e hifo mai ia Sesu mai te lagi ’o tupu tagata ’i te kele pea mo ina foaki tona ma’uli haohaoa ko he sakilifisio faitotogi. (Mateo 20:28) Ko tona mate pea mo tona fakatu’uake, ’e ina fakafealagia kia natou ’ae ’e tui kia te ia ke natou ma’u te ma’uli he’e gata. (Soane 3:16) ’E matou toe tui ’e lolotoga pule nei ia Sesu ’i te lagi, ’i tona ’uhiga Hau ’o te Pule’aga ’o te ’Atua, ’ae kua vave pe anai tana fakatu’u te tokalelei ’i te kele katoa. (Apokalipisi 11:15) Pea ’e matou tui ki te ’u palalau ’aeni ne’e fai e Sesu: “E lahi age te Tamai ia au.” (Soane 14:28) Koia ’ae ’e mole matou tauhi ai kia Sesu, he’e mole ko ia te ’Atua Mafimafi.