Ñim Baibel yu pende kanaⱡ ñe pisen mo? Kanaⱡ ñe piñ ende, kiñ wo ñim boⱡ Baibel stadi kisi er ngonamen. Stadi enaⱡ ñe piñ ende, fom mand meñero boroⱡ.