Pakadto ha sulod

“Ginbubuhat Ko an Akon Mahihimo”

“Ginbubuhat Ko an Akon Mahihimo”

Hi Irma nga taga-Germany, haros 90 anyos na. Katapos hin duha nga grabe nga aksidente ngan katapos niya maoperahi hin pipira ka beses, diri na hiya nakakasangyaw ha balay-balay pariho han iya nahihimo hadto. Yana iginsusumat ni Irma ha iba an iya gintotoohan pinaagi ha pagpadara hin mga surat ha iya mga paryente ngan kakilala. An mga surat ni Irma nga nakakaparig-on ngan nakakaliaw gin-aapresyar gud han mga tawo salit kaurogan nga natawag hira basi magpakiana kon san-o maabot an iya sunod nga surat. May nakakarawat liwat hiya nga damu nga surat hin pagpasalamat; karuyag han mga tawo nga suratan hira utro. Hi Irma nagsiring, “Ini ngatanan nakakapalipay ha akon ngan nakakabulig nga makapadayon ako ha pagsangyaw.”

Nagpapadara liwat hi Irma hin mga surat ha mga kalagsan ha nursing home. Hiya nagsiring: “Usa nga lagas nga babaye an nagtawag ngan nagsiring nga an akon surat nakaliaw gud ha iya han namatay an iya asawa. Iginsuksok niya an surat ha iya Biblia ngan kaurogan nga ginbabasa niya ito kon gab-i. Usa pa nga babaye nga an asawa kamamatay pa la, an nagsiring nga an akon surat mas nakabulig ha iya kay han sermon han padi. Damu gud an iya pakiana nga karuyag niya mabaton salit nagpakiana hiya kon puydi ba hiya bumisita ha akon.”

Usa nga diri Saksi nga kakilala ni Irma nga bumalhin ha hirayo nga lugar an naghangyo kan Irma nga suratan hiya. “Gintipigan han babaye an ngatanan ko nga surat,” siring ni Irma. “Kamatay niya, tumawag ha akon an iya anak. Nagsiring hiya nga ginbasa niya an ngatanan nga surat nga iginpadara ko ha iya nanay ngan naghangyo hiya kon puydi ko ba liwat hiya padad-an hin mga surat nga basado ha Biblia.”

Nag-i-enjoy gud hi Irma ha iya ministeryo. “Nakikimalooy ako kan Jehova nga padayon nga tagan niya ako hin kusog ha pag-alagad ha iya,” siring niya. “Bisan kon diri na ako nakakasangyaw ha balay-balay, ginbubuhat ko an akon mahihimo.”