Pakadto ha sulod

Mga Surat ha Ilarom han Washing Machine

Mga Surat ha Ilarom han Washing Machine

Katapos mabawtismohan hi Zarina sugad nga usa han mga Saksi ni Jehova, inuli hiya ha ira lugar ha Central Asia tikang ha Russia, ngan determinado hiya nga tutdoan an iya duha nga anak nga babaye han iya mga gintotoohan. Tungod han iya kahimtang ha pinansyal, inukoy hiya kaupod han iya mga kag-anak ngan han iya bugto nga lalaki ngan an asawa hito ha apartment nga usa la an kwarto. Ginsidngan hiya han iya mga kag-anak nga diri tutdoan an iya mga anak han mga kamatuoran ha Biblia. Ginsidngan liwat nira an iya mga anak nga diri makiistorya ha ira nanay mahitungod ha Biblia.

Ginhunahuna gud ni Zarina kon paonan-o niya mabubuligan an iya mga anak nga mahibaro mahitungod kan Jehova. (Proberbios 1:8) Salit sinsero nga nag-ampo hiya kan Jehova basi mangaro hin giya ngan kinaadman. Katapos, ginios hi Zarina uyon ha iya mga pag-ampo. Igin-uupod niya an iya mga anak ha pagpasyada ngan nakikiistorya hiya ha ira mahitungod ha mga linarang. Nakabulig ini ha iya mga anak nga magkaada interes ha Maglalarang.

Sunod, nakahunahuna hi Zarina hin paagi basi dugang nga matutdoan an iya mga anak gamit an libro nga Ano Gud ba an Igintututdo han Biblia? * Iya iginsusurat ha papel an mga parapo ngan mga pakiana ha libro hin pulong-por-pulong. Nagdudugang liwat hiya hin mga impormasyon basi buligan an iya mga anak nga mas masabtan an leksyon. Katapos, iya igintatago an mga papel nga may upod nga lapis ha ilarom han washing machine ha CR. Didto, ginbabasa han iya mga anak an mga parapo ngan ira iginsusurat an ira baton.

Gamit ito nga pamaagi, nadumarahan ni Zarina hin pag-aram an iya mga anak ha duha nga kapitulo han libro nga Igintututdo han Biblia antes hira makabalhin hin iba nga urukyan. Didto, waray na makakaulang ha iya ha pagtutdo ha iya mga anak. Han Oktubre 2016, nabawtismohan an duha nga anak, ngan nalipay hira nga nagin makinaadmananon an ira nanay ngan naghimo hin paagi basi matutdoan hira mahitungod ha Biblia.

^ par. 4 Yana, an libro nga Ano an Igintututdo ha Aton han Biblia? an ginagamit han damu nga tawo.