Pakadto ha sulod

AN BIBLIA NAKAKAGBAG-O HAN KINABUHI

Nagtikaraot Gud an Akon Kinabuhi

Nagtikaraot Gud an Akon Kinabuhi
  • Natawhan nga Tuig: 1971

  • Natawhan nga Nasud: Tonga

  • Pagkinabuhi Hadto: Nagdudroga, napriso

AN AKON NAGLABAY

An akon pamilya tikang ha Tonga, usa nga nasud nga ginkukompwesto hin mga 170 nga isla, nga nahimumutang ha sur-weste han Pasipiko. Simple la an amon kinabuhi ha Tonga; waray koryente o awto. Pero may suplay hin tubig ha amon balay ngan may-ada kami pipira nga manok. Kon waray kami klase, ako ngan an akon duha nga bugto nabulig kan Tatay ha amon uma, diin may tanom kami nga mga saging, kamote, gaway, ngan balanghoy. Ini nga mga duma nakadugang ha gutiay nga kita ni Tatay ha iba-iba nga gudtiay nga trabaho. Pariho han damu nga tawo ha isla, an amon pamilya may daku nga respeto ha Biblia, ngan nasingba kami pirme. Pero, natoo kami nga an paagi la basi magin maopay an amon kinabuhi amo an pagbalhin ha mas riko nga nasud.

Han 16 anyos ako, ginbuligan han akon batâ an amon pamilya nga bumalhin ha California, U.S.A. Makuri gud adto nga pagbag-o para ha amon tungod kay iba an kultura! Bisan kon nag-opay an amon kahimtang ha pinansyal, naukoy kami ha pobre nga lugar diin kalyap gud an krimen ngan droga. Haros pirme kami nakakabati hin mga purupsilay kon gab-i, ngan kadam-an han amon mga amyaw nahahadlok ha mga gang. Damu nga tawo an nagdadara hin pusil basi protektahan an ira kalugaringon o sulbaron an mga away. May-ada pa ngani bala ha akon dughan tungod han sugad nga away.

Han hayskul ako, karuyag ko magin pariho ha iba nga mga batan-on. Hinay-hinay nga nahilig ako ha mga parti, paghubog, kamadarahog, ngan paggamit hin ilegal nga droga. Waray pag-iha, naadik ako ha cocaine. Basi makapalit hin droga, nagtikang ako mangawat. Bisan kon debotado nga parasingba an amon pamilya, waray gud ako makakarawat hin giya nga makakabulig ha akon nga maatohan an maraot nga impluwensya. Damu ka beses nga naaresto ako tungod han akon bayolente nga mga buhat. Nagtikaraot gud an akon kinabuhi! Ha urhi, napriso ako.

KON PAONAN-O NABAG-O HAN BIBLIA AN AKON KINABUHI

Usa ka adlaw han 1997, samtang priso ako, napansin han usa nga priso nga may kapot ako nga Biblia. Pasko adto, adlaw nga baraan gud para ha kadam-an nga mga taga-Tonga. Ginpakianhan niya ako kon maaram ba ako kon ano gud an ginsisiring han Biblia mahitungod ha katawo han Kristo, pero waray ako ideya hito. Iginpakita niya ha akon an simple nga rekord han Biblia mahitungod ha katawo ni Jesus, ngan nakita ko nga damu nga kustomre han Pasko an waray ngani unabiha. (Mateo 2:1-12; Lucas 2:5-14) Nahipausa gud ako, ngan naghunahuna ako kon ano pa an ginsisiring han Biblia. Ito nga tawo naatender ha sinemana nga mga katirok nga ginhihimo han mga Saksi ni Jehova ha prisohan, ngan nagdesisyon ako nga umupod ha iya. Ira gin-aadman an libro han Biblia nga Pahayag. Bisan kon gutiay la an akon nasabtan, nakita ko nga an tanan nira nga gintututdo tikang ha Biblia.

Han gintanyagan ako han mga Saksi hin pag-aram ha Biblia, malipayon nga ginkarawat ko ito. Ha siyahan nga higayon, nahibaroan ko an mahitungod han saad han Biblia nga paraiso nga tuna ha maabot nga panahon. (Isaias 35:5-8) Nagin klaro ha akon nga basi mapalipay an Dios, kinahanglan ko maghimo hin dagku nga pagbag-o ha akon kinabuhi. Nasabtan ko nga diri ako tutugotan ni Jehova nga Dios nga makaukoy ha Paraiso kon igpapadayon ko an akon mga bisyo. (1 Corinto 6:9, 10) Salit nagin determinasyon ko nga kontrolon an akon kasina, diri na magsigarilyo, ngan diri na gud maghubog ngan magdroga.

Han 1999, antes matapos an akon sentensya, iginbalhin ako han mga awtoridad ha iba nga prisohan. Sobra usa ka tuig nga waray ko makaistorya an mga Saksi. Pero determinado ako nga ipadayon an paghimo hin mga pagbag-o. Han 2000, waray na ako tuguti han gobyerno nga magpabilin ha Estados Unidos, ngan igin-deport ako ha Tonga.

Ha Tonga, ginpinamiling ko gud an mga Saksi ni Jehova ngan nagpa-Bible study ako utro. Naruyagan ko gud an akon nahibabaroan, ngan naimpres ako han nakita ko nga iginbase han mga Saksi ha isla an ngatanan nira nga igintututdo ha Kasuratan, sugad la han ginhihimo han mga Saksi ha Estados Unidos.

Kilalá an akon tatay ha amon komunidad tungod kay may posisyon hiya ha iya singbahan. Salit ha siyahan, diri masabtan han akon pamilya an akon pakig-upod ha mga Saksi ni Jehova ngan naaringit hira. Pero ha urhi, nalipay an akon mga kag-anak nga an mga prinsipyo ha Biblia nakabulig ha akon nga bayaan an akon mga bisyo ngan magkaada maopay nga kinabuhi.

Pariho ha damu nga kalalakin-an ha Tonga, nagasto ako hadto hin pipira ka oras kada semana ha pag-inom hin kava

Usa han mga nakurian gud ako bag-uhon amo an may kalabotan ha irimnon nga komon nga gin-iinom ha amon kultura ha sayop nga katuyoan. Damu nga kalalakin-an nga taga-Tonga an nagasto hin pipira ka oras kada semana ha pag-ininom hin kava, usa nga nakakapakalma nga irimnon tikang ha ginpakaladkaran nga gamot han pepper plant. Pag-uli ko ha amon lugar, nagtikang ako pagkinadto ha kava club haros kada gab-i ngan nainom ako hin kava tubtob nga diri na ako naabat tungod han kahubog. An problema liwat kay nakakaupod ko an kasangkayan nga diri narespeto ha mga prinsipyo ha Biblia. Ha urhi, ginbuligan ako nga masabtan nga nakakapasubo ha Dios ito nga akon ginbubuhat. Naghimo ako hin mga pagbag-o basi makarawat ko an bendisyon ngan pag-uyon han Dios.

Nagtikang ako pag-atender ha ngatanan nga katirok han mga Saksi ni Jehova. An pakig-upod ha mga tawo nga naniniguro nga mapalipay an Dios nakabulig ha akon nga maatohan an mga pagsulay. Han 2002, nabawtismohan ako sugad nga usa han mga Saksi ni Jehova.

MGA KAOPAYAN NGA AKON NAPAHIMULSAN

Nagpahimulos ako tikang ha pagin mapailubon han Dios sugad han ginsisiring ha Biblia: “Hi Jehova . . . nagpapailob . . . ha iyo kay diri niya karuyag nga mabungkag an bisan hin-o, lugod karuyag niya nga magbasol an ngatanan.” (2 Pedro 3:9) Sigurado nga puydi unta niya tapuson hadto pa inin maraot nga daan nga sistema, pero gintugotan niya nga magpadayon pa ini basi an mga tawo nga pariho ha akon magin sangkay niya. Karuyag ko hunahunaon nga magagamit niya ako basi buligan an iba nga magin sangkay liwat niya.

Ha bulig ni Jehova, waray na magtikaraot an akon kinabuhi; nakontrol ko na ito. Diri na ako nangangawat basi la may panggasto ako ha akon makamaratay nga bisyo. Lugod, nangangalimbasog ako nga buligan an akon mga igkasi-tawo nga magin sangkay liwat ni Jehova. Tungod han akon pakig-upod ha mga Saksi ni Jehova, nakilala ko an akon mahusay nga asawa nga hi Tea. Upod an amon gutiay pa nga anak, malipayon gud an amon pamilya. Magkaupod nga igintututdo namon ha iba an ginsisiring han Biblia mahitungod ha paglaom nga kinabuhi nga waray kataposan ha mamurayawon nga paraiso ha maabot nga panahon.