Pakadto ha sulod

AN BIBLIA NAKAKAGBAG-O HAN KINABUHI

“Gin-uukad Ko an Akon Mismo Lubnganan”

“Gin-uukad Ko an Akon Mismo Lubnganan”
  • Natawhan nga Tuig: 1978

  • Natawhan nga Nasud: El Salvador

  • Pagkinabuhi Hadto: Bayolente nga Membro hin Gang

AN AKON NAGLABAY

“Kon karuyag mo gud mahibaro mahitungod ha Dios, ayaw bulag ha mga Saksi ni Jehova.” Nahipausa gud ako han hinbatian ko ito nga komento. Hito nga panahon, nag-aaram na ako upod han mga Saksi ni Jehova. Pero basi masabtan niyo kon kay ano nga sugad hito an akon reaksyon, tuguti ako nga isumat an mahitungod han akon kinabuhi.

Natawo ako ha Quezaltepeque, usa nga bungto ha El Salvador. Ika-6 ako ha 15 nga anak. Naningkamot an akon mga kag-anak nga magdaku ako nga tangkod ngan nasugot ha balaud. Dugang pa, ha pana-panahon gintututdoan kami ni Leonardo ngan han iba pa nga Saksi ni Jehova mahitungod han Biblia. Pero ginbalewaray ko an mga igintutdo ha akon ngan naghimo ako hin sayop nga mga desisyon. Han 14 anyos ako, nagtikang ako pag-inom hin de-alkohol ngan pagdroga upod han akon mga barkada ha eskwelahan. Usa-usa nga binaya hira ha eskwelahan basi umapi hin gang, ngan ito liwat an akon ginbuhat. Pirme kami aada ha kakalsadahan, namimirit nga tagan hin kwarta ngan nangangawat basi masuportaran an amon mga bisyo.

An gang an akon nagin pamilya. Natoo ako nga kinahanglan ko magin maunungon ha ira. Pananglitan, usa ka adlaw gin-atake hin akon ka membro ha gang nga nakadroga an usa namon nga amyaw. Ha ira away, napirde han amon amyaw an akon sangkay ngan tumawag hiya hin pulis. Tungod ha kasina, ginbinalbag ko an awto han amon amyaw basi buhian niya an akon sangkay. Nakimalooy an amon amyaw nga umundang na ako samtang ginbubuong ko an mga bintana ngan gin-guguba an iba pa nga bahin han iya awto, pero waray ako mamati.

Han 18 anyos ako, nakaengkwentro han amon gang an mga pulis. Han ilalabay ko na an amon ginhimo nga bomba, binuto ito ha akon kamot​—diri ako maaram kon paonan-o ito nahitabo. Nakita ko na la nga burublag na an akon kamot​—katapos, nadismayo ako. Pagmata ko ha hospital, nahibaroan ko nga waray na an akon too nga kamot, diri na nabati an akon too nga talinga, ngan haros mabuta an akon too nga mata.

Kondi bisan pa han nahitabo ha akon, pakagawas ko ha hospital, binalik dayon ako ha gang. Pero waray pag-iha katapos hito, gin-aresto ako han mga pulis ngan ginpriso. Didto, nagin mas duok ako ha akon mga ka membro han gang. Bug-os nga adlaw kami nga magkaurupod​—tikang ha pamahaw, samtang naghihithit hin marijuana, tubtob ha amon pangaturog.

KON PAONAN-O NABAG-O HAN BIBLIA AN AKON KINABUHI

Samtang priso ako, ginbisita ako ni Leonardo. Han nag-iistorya kami, gintudlok niya an tato ha akon too nga butkon. Nagpakiana hiya, “Maaram ka ba han kahulogan hiton tato nga tulo nga tuldok?” “Syempre,” siring ko, “sex, droga, ngan rock and roll.” Pero hi Leonardo binaton: “Diri, para ha akon nangangahulogan ito hin hospital, prisohan, ngan kamatayon. Nahospital ka na, ngan yana priso ka. Maaram ka na han sunod.”

Nakalasan ako han ginsiring ni Leonardo. Husto hiya. Gin-uukad ko an akon mismo lubnganan tungod han paagi han akon pagkinabuhi. Gintanyagan ako ni Leonardo nga mag-aram ha Biblia, ngan ginkarawat ko ito. An akon nahibaroan ha Biblia nagpagios ha akon nga magbag-o. Pananglitan, an Biblia nasiring nga an “magraot nga mga kaupod nakakadaot han maopay nga moral.” (1 Corinto 15:33, footnote) Salit, usa han siyahan nga kinahanglan ko buhaton amo an pamiling hin bag-o nga kasangkayan. Tungod hito, waray na ako kumadto ha mga miting han gang lugod nagtikang ako pagtambong ha mga katirok han mga Saksi ni Jehova nga gindudumara ha prisohan. Ha katirok han mga Saksi, nakilala ko an priso nga hi Andrés, nga nabawtismohan sugad nga Saksi ni Jehova ha sulod han prisohan. Gin-imbitar niya ako nga mamahaw kaupod niya. Tikang hito, gintitikangan ko na an akon adlaw diri pinaagi ha paghithit hin marijuana. Lugod kada aga, naghihisgot kami ni Andrés hin usa nga teksto ha Biblia.

Napansin dayon han mga membro han gang an akon pagbag-o. Salit usa han mga lider han gang an karuyag makiistorya ha akon. Nahadlok ako. Diri ako maaram han iya bubuhaton ha akon kon mahibaroan niya an akon karuyag, tungod kay haros imposible an pagbaya ha usa nga gang. Hiya nagsiring: “Napapansin namon nga diri ka na natambong ha aton mga miting lugod natambong ka ha mga katirok han mga Saksi ni Jehova. Ano an imo plano?” Ginsidngan ko hiya nga karuyag ko ipadayon an pag-aram ha Biblia ngan bag-uhon an akon kinabuhi. Diri ako makatoo nga ginsidngan niya ako nga irirespeto ako han gang basta siguruhon ko la nga karuyag ko gud magin Saksi ni Jehova. Katapos nagsiring hiya: “Kon karuyag mo gud mahibaro mahitungod ha Dios, ayaw bulag ha mga Saksi ni Jehova. Naglalaom kami nga diri ka na magbubuhat hin maraot. Nalilipay ako ha imo. Aada ka ha husto nga dalan. Mabubuligan ka gud han mga Saksi. Nagpa-study ako ha ira ha Estados Unidos, ngan may mga kapamilya ako nga mga Saksi ni Jehova. Ayaw kahadlok. Ipadayon an imo ginbubuhat.” Nahadlok la gihapon ako, pero daku liwat an akon kalipay. Ginpasalamatan ko hi Jehova ha akon kasingkasing. Inabat ko nga sugad ako hin tamsi nga nakagawas ha hawla, ngan nasabtan ko an ginsiring ni Jesus: “Mahibabaro kamo han kamatuoran, ngan an kamatuoran maghahatag ha iyo hin kagawasan.”​—Juan 8:32.

Kondi gintestingan ako han pipira ko nga barkada hadto pinaagi ha pagtanyag ha akon hin droga. Aminado ako nga may mga panahon nga nadara ako. Pero ha urhi, katapos hin damu nga sinsero nga pag-ampo, nadaog ko gihapon an akon mga bisyo.​—Salmo 51:10, 11.

Pakagawas ko ha prisohan, damu an naghunahuna nga mabalik ako ha akon daan nga pagkinabuhi, pero waray ko ito buhata. Lugod, agsob ako bumalik ha prisohan basi isumat ha iba nga mga priso an akon nahibaroan ha Biblia. Nakombinse gihapon an akon mga barkada hadto nga nagbag-o na ako. Makasurubo, waray makombinse an akon mga kaaway hadto.

Usa ka adlaw han nagsasangyaw ako, tigda nga ginpalibotan kami han akon kaupod hin armado nga mga membro han gang nga kaaway hadto han amon gang, ngan gin-iikaparatay nira ako. Matinalahuron pero maisugon nga iginsaysay han akon kaupod nga diri na ako membro hin gang. Naningkamot ako nga magpabilin nga kalmado. Katapos ako kastiguhon ngan pahamangnoan nga diri na bumalik hito nga lugar, igin-ubos nira an ira mga armas ngan ginpalakat kami. Ginbag-o na gud han Biblia an akon kinabuhi. Hadto, nabulos gud ako. Pero yana, ginsusunod ko an sagdon han Biblia ha 1 Tesalonica 5:15: “Siguroha nga waray bisan usa nga bumulos hin kadaot ha kadaot ha bisan hin-o, lugod magbuhat pirme hin maopay ha usa kag usa ngan ha ngatanan nga iba pa.”

Tikang han nagin Saksi ako ni Jehova, naniningkamot ako nga magin tangkod. Diri ito masayon. Pero ha bulig ni Jehova nga Dios, mga sagdon ha Biblia, ngan suporta han akon bag-o nga kasangkayan, naglalampos ako. Diri ko na gud karuyag bumalik ha akon mga buhat hadto.​—2 Pedro 2:22.

MGA KAOPAYAN NGA AKON NAPAHIMULSAN

Hadto, bayolente ako ngan masisinahon. Sigurado ako nga patay na ako kon nagpadayon ako hiton madarahog nga pagkinabuhi. Nabag-o ako tungod han akon nahibaroan ha Biblia. Binayaan ko an akon mga bisyo. Nahibaro ako makigmurayaw ha akon mga kaaway hadto. (Lucas 6:27) Ngan yana, may kasangkayan ako nga nabulig ha akon nga makultibar an mag-opay nga kalidad. (Proberbios 13:20) Malipayon na ngan may katuyoan an akon kinabuhi, nga nag-aalagad ha Dios nga andam magpasaylo ha ngatanan nga maraot nga akon ginbuhat hadto.​—Isaias 1:18.

Han 2006, umatender ako ha usa nga espesyal nga eskwelahan para ha solo nga Kristiano nga mga ebanghelisador. Paglabay hin pipira ka tuig, nagpakasal kami han akon mahusay nga asawa, ngan magkaupod nga ginpapadaku namon an amon anak. Yana, nagamit ako hin daku nga panahon ha pagtutdo ha iba han mga prinsipyo ha Biblia nga nakabulig ha akon. Nag-aalagad liwat ako sugad nga tigurang ha kongregasyon, ngan naniningkamot ako pagbulig ha mga batan-on nga malikyan nira an mga sayop nga akon ginbuhat han batan-on pa ako. Imbes nga mag-ukad han akon lubnganan, nagtutukod ako yana hin waray kataposan nga kabubuwason nga iginsasaad han Dios ha Biblia.