Pakadto ha sulod

AN BIBLIA NAKAKAGBAG-O HAN KINABUHI

“Mas Damu an Akon Pakiana Kay han Baton”

“Mas Damu an Akon Pakiana Kay han Baton”
  • Natawhan nga Tuig: 1976

  • Natawhan nga Nasud: Honduras

  • Pagkinabuhi Hadto: Usa nga pastor

AN AKON NAGLABAY

Natawo ako ha La Ceiba, Honduras. Ako an puto ha lima nga magburugto ngan nag-uusahan la nga lalaki. Ako la liwat an ngula ha amon pamilya. Naukoy kami ha delikado nga lugar, ngan pobre gud kami. Nagin mas makuri pa gud an amon kinabuhi han namatay hi Tatay tungod hin aksidente ha trabaho han mga kwatro anyos pa la ako.

Ginhimo ni Nanay an ngatanan basi maataman niya kami nga magburugto. Pero haros diri ako napapalitan hin bado ni Nanay kay kaurogan nga kapos hiya ha kwarta. Kon nauran, agsob ako hagkotan kay waray ako panhagkot nga bado.

Samtang nagtutubo ako, nahibaro ako han Honduras Sign Language (LESHO), salit nakagkomunikar ako ha iba nga mga ngula. Pero diri maaram han LESHO hi Nanay ngan an akon kabugtoan ngan nakikigkomunikar la hira ha akon pinaagi han pipira nga pagkompas ngan hinimo-himo la nira nga mga sinyas. Kondi hinigugma ako ni Nanay ngan ginproteksyonan niya ako tikang ha mga peligro. Pinaagi han pipira nga sinyas nga iya nahibabaroan, ginsisidngan niya ako nga likyan an mga bisyo sugad han pagsigarilyo ngan pag-ininom. Salit mapasalamaton ako nga nalikyan ko ito nga mga bisyo.

Han bata pa ako, igin-uupod ako ni Nanay ngadto ha singbahan han Katoliko, pero waray ako nasasabtan kay waray hito nag-iinterpret ha akon ha Sign Language. Nauyam gud ako, salit han dyes anyos ako waray na ako sumingba. Pero karuyag ko la gihapon mahibaro mahitungod ha Dios.

Han 1999, han 23 anyos ako, may nakilala ako nga babaye nga tikang ha United States nga membro han usa nga evangelical church. Gintutdoan niya ako parte ha Biblia ngan hin American Sign Language (ASL). Naruyagan ko gud an akon mga nahibaroan ha Biblia salit nagdesisyon ako nga magin pastor. Tungod hito, binalhin ako ha Puerto Rico basi umatender ha usa nga Christian training center para ha mga ngula. Pagbalik ko ha La Ceiba han 2002, nag-establisar ako hin singbahan para ha mga ngula ha bulig han akon pipira nga kasangkayan. Usa hito nga akon kasangkayan amo hi Patricia, nga ha urhi nagin asawa ko.

Sugad nga pastor han amon singbahan, nagsisermon ako ha LESHO, nagpapakita hin mga piktyur han mga istorya ha Biblia, ngan igin-aaksyon ito nga mga istorya basi masabtan han mga ngula. Ginbibisita ko liwat an mga ngula ha kahigrani nga mga bungto basi parig-unon hira ngan buligan ha ira mga problema. Nagin misyonero pa ngani ako; kinadto ako ha United States ngan Zambia. Pero ha tinuod la, diri damu an akon nahibabaroan ha Biblia. An akon la iginsusumat ha ira an kon ano la an igintutdo ha akon, ngan kon ano an akon nasasabtan tikang ha mga piktyur. Ngani, mas damu an akon pakiana kay han baton.

Usa ka adlaw, may pipira ako nga karelihiyon nga nagpinangistorya hin buwa mahitungod ha akon. Nagsiring hira nga parahubog ako ngan may kabit. Nasubo gud ako ngan nasina. Waray pag-iha, binaya kami ni Patricia ha amon relihiyon.

KON PAONAN-O NABAG-O HAN BIBLIA AN AKON KINABUHI

Agsob bumisita ha amon ni Patricia an mga Saksi ni Jehova, pero diri namon hira ginkakarawat. Pero han binaya na kami ha amon relihiyon, naruyag hi Patricia nga magpa-Bible study ha mag-asawa nga Saksi​—hira Thomas ngan Liccy. Binilib ako kay bisan kon diri hira ngula, maaram hira mag-sign language. Salit waray pag-iha, inapi ako ha pag-Bible study nira Patricia.

Nag-aram kami hin pipira ka bulan gamit an mga video ha ASL. Pero han ginsidngan kami han pipira namon nga kasangkayan nga mga tawo la an ginsusunod han mga Saksi ni Jehova, waray na kami magpa-Bible study. Bisan kon may iginpakita ha akon hi Thomas nga mga ebidensya nga diri tawo nga mga lider an ginsusunod han mga Saksi ni Jehova, waray ako tumuod ha iya.

Paglabay hin pipira ka bulan, han nagkaada depresyon hi Patricia, nag-ampo hiya ha Dios nga may bumisita utro ha iya nga mga Saksi ni Jehova. Waray pag-iha, may usa kami nga amyaw nga Saksi ni Jehova nga binisita kan Patricia ngan nagsiring nga sisidngan niya hi Liccy nga bumisita ha iya. Iginpakita gud ni Liccy nga tinuod hiya nga sangkay. Ginbibisita niya hi Patricia kada semana basi parig-unon ngan mag-Bible study hira. Pero may mga pagruhaduha la gihapon ako ha mga Saksi.

Han 2012, nagkaada espesyal nga kampanya an mga Saksi ni Jehova basi itanyag an video nga Karuyag Mo ba Hibaroan an Kamatuoran? ha LESHO. Gintagan kami ni Liccy hito nga video. Han ginkita ko ito, na-shock ako kay damu ngay-an nga doktrina nga akon igintututdo hadto, sugad han naglalaga nga impyerno ngan pagin imortal han kalag, an waray ha Biblia.

Han sumunod nga semana, kinadto ako ha Kingdom Hall han mga Saksi ni Jehova basi makiistorya kan Thomas. Ginsidngan ko hiya nga karuyag ko tutdoan an mga ngula han kamatuoran ha Biblia, pero diri sugad nga usa han mga Saksi ni Jehova. An akon nahuhunahuna maghihimo ako hin bag-o ngan iba nga relihiyon para ha mga ngula. Ginkumendasyonan ako ni Thomas kay nagkaada ako utro kadasig, pero iginpakita niya ha akon an Efeso 4:5, nga nagpapabug-at nga kinahanglan may pagkaurosa an tinuod nga Kristiano nga kongregasyon.

Gintagan liwat ako ni Thomas han video nga Mga Saksi ni Jehova​—Buháy ang Pananampalataya, Bahagi 1: Mula sa Kadiliman Tungo sa Liwanag ha ASL. Ha video, makikita an usa nga grupo hin kalalakin-an nga nag-usisa hin maopay han Biblia basi masabtan an kamatuoran mahitungod han nangunguna nga mga doktrina. Samtang ginkikita ko an video, inabat ko nga pariho ako ha ira, nga namimiling liwat han kamatuoran. Nakombinse ako hito nga video nga kamatuoran an igintututdo han mga Saksi kay iginbabase gud la nira ha Biblia an ira mga gintotoohan. Salit nagpa-Bible study utro ako, ngan han 2014, nabawtismohan kami ni Patricia sugad nga mga Saksi ni Jehova.

MGA KAOPAYAN NGA AKON NAPAHIMULSAN

Naruruyagan ko ang kongregasyon han mga Saksi ni Jehova kay limpyo ito ha moral, sugad la nga limpyo an Dios. Limpyo an ira panyakan ngan buotan hira ha ira pagtratar ha iba. Andam hira pirme makigmurayaw ngan ginpaparig-on nira an usa kag usa. Nagkakaurosa an mga Saksi, ngan hira ngatanan nagtututdo hin parapriho nga mga kamatuoran ha Biblia hain man hira nga nasud o anoman an ira linggwahe.

Nalilipay gud ako nga mahibaroan kon ano gud an igintututdo han Biblia. Pananglitan, nahibaroan ko nga hi Jehova an Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan, an Soberano ha bug-os nga tuna. Hinigugma niya an mga ngula ngan an mga diri ngula. Gin-aapresyar ko gud an gugma ha akon han Dios. Nahibaroan ko liwat nga magigin paraiso an tuna, ngan may oportunidad kita nga mabuhi hin waray kataposan nga may perpekto na nga kahimsog. Ginpapamulat ko gud an panahon nga matuman na ini!

Nag-i-enjoy gud kami ni Patricia nga makiistorya mahitungod ha Biblia ha iba nga mga ngula. Ginba-Bible study na namon yana an pipira han amon karelihiyon hadto. Pero waray na ako yana mga pakiana mahitungod ha akon mga igintututdo, diri pariho han pastor pa ako. Nahibaroan ko na gihapon an baton ha akon mga pakiana pinaagi ha pag-aram han Biblia ha mga Saksi ni Jehova.