Pakadto ha sulod

An Biblia Nakakagbag-o han Kinabuhi

Hini nga mga eksperyensya, hibaroi kon paonan-o nabag-o han Pulong han Dios an kinabuhi han mga tawo ha magkalain-lain nga dapit han kalibotan.

Mapulsanon nga Kinabuhi

Johny Ngan Gideon: Magkaaway Hadto, Magbugto na Yana

Ha pipira nga lugar, bahin na han kinabuhi an diskriminasyon. Kitaa kon paonan-o ini nalamposan han duha nga lalaki ha South Africa.

San-o Dadaugon han Maunungon nga Gugma an Kangalas?

Mahimo magin makuri an paglampos ha diskriminasyon. Kitaa kon paonan-o ito nahimo han usa nga Judio ngan usa nga Palestino.

Diri Ko Karuyag Mamatay!

Makausa, hi Yvonne Quarrie nagpakiana, “Ano an katuyoan han akon kinabuhi?” An baton hito nakagbag-o han iya kinabuhi.

Diri Ko Na Iginkakaawod an Akon Kalugaringon

Hibaroi kon paonan-o nalamposan ni Israel Martínez an iya minos nga pagkita ha kalugaringon ngan nagkaada respeto ha kalugaringon.

Nagkaada Gihapon Kami Maopay nga Relasyon ni Tatay

Hibaroi kon kay ano nga hi Renée nagin adik ngan parahubog ngan kon paonan-o niya ito bug-os nga ginbayaan.

Karuyag Ko Tapuson an Kawaray-Hustisya

Hi Rafika inapi ha grupo nga karuyag tapuson an diskriminasyon. Pero nahibaroan niya nga an Ginhadian han Dios an maghahatag hin kamurayawan ngan hustisya.

Para ha Akon, Waray Dios

Paonan-o naapresyar an Biblia han usa nga batan-on nga impluwensyado hadto han ateyismo ngan Komunismo?

Changed Beliefs

“Mas Damu an Akon Pakiana Kay han Baton”

Ano an nakakombinse kan Mario, nga pastor hadto ha usa nga relihiyon, nga an mga Saksi ni Jehova nagtututdo han kamatuoran mahitungod ha Biblia?

Droga Ngan De-alkohol nga Irimnon

Nagtikaraot Gud an Akon Kinabuhi

Hi Solomone binalhin ha Estados Unidos kay naglalaom hiya nga magkakaada hiya mas maopay nga kinabuhi didto. Pero nagtikang lugod hiya pagdroga ngan ha urhi napriso hiya. Ano an nakabulig ha iya nga maitadong an iya kinabuhi?

Nahibaro Ako Pagrespeto ha Kababayin-an Ngan ha Akon Kalugaringon

An nabasa ni Joseph Ehrenbogen ha Biblia nakabulig ha iya nga mabag-o an iya pagkinabuhi.

Krimen Ngan Kamadarahog

“Gin-uukad Ko an Akon Mismo Lubnganan”

Ano an nagpagios ha usa nga membro hadto hin gang ha El Salvador nga bag-uhon an iya kinabuhi?

Madumot Ako Hadto Ngan Bayolente

Kay ano nga an usa nga bayolente nangalimbasog nga magbag-o?

Isport, Musika, Ngan Kaliawan

Baga hin Aadi Na ha Akon an Ngatanan

Han batan-on pa hi Stéphane, malampuson hiya ngan sikat; pero inabat niya nga waray hiya pulos ngan may kulang ha iya kinabuhi. Paonan-o niya nabilngan an tinuod nga kalipay ngan katuyoan han kinabuhi?

An Pinakamaopay nga Premyo nga Akon Nakarawat

Ano an nagpagios ha usa nga propesyonal nga parauyag hin tennis nga magin ministro han Biblia?

Hinigugma Ko an Baseball Labaw ha Bisan Ano!

Nakapokus hi Samuel Hamilton ha baseball, pero nabag-o an iya kinabuhi tungod ha pag-aram ha Biblia.