Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Krisis han mga Refugee—Minilyon an Pinalagiw Tikang ha Ukraine

Krisis han mga Refugee—Minilyon an Pinalagiw Tikang ha Ukraine

 Han Pebrero 24, 2022, gin-atake han Russia an Ukraine. Tungod hini, minilyon an nameligro ngan pinalagiw dayon tikang ha Ukraine. a

 “May mga bomba ngan makusog nga mga pagbuto. Diri ko maisaysay pinaagi hin mga pulong an akon duro nga kahadlok. Han nahibaro kami nga may-ada mga tren para ha mga naruruyag mag-ebakwit, nagdesisyon kami nga bumaya. Usa la nga backpack an puydi dad-on han kada pasahero. An amon la nadara an amon mga dokumento, medisina, tubig, ngan isnakon. Ginbayaan namon an iba pa nga butang ngan kinadto ha estasyon han tren samtang nabuto an mga bomba.”—Nataliia, taga-Kharkiv, Ukraine.

 “Waray gud kami maghunahuna nga magkakaada girra. Nakabati ako hin mga pagbuto tikang ha pipira nga bahin han syudad, ngan an mga bintana nagkababay-og. Nagdesisyon ako nga bumaya, ngan importante la nga mga butang an akon gindara. Lumakat ako ha balay ha alas-8 han aga ngan sumakay hin tren pakadto ha Lviv ngan hin bus pakadto ha Poland.”—Nadija, taga-Kharkiv, Ukraine.

Hini nga artikulo

 Ano an tinuod nga mga hinungdan hini nga krisis han mga refugee?

 Nagkaada krisis han mga refugee ha Ukraine tungod han pag-atake han mga militar han Russia. Kondi, iginsusumat han Biblia an mas higlarom nga mga hinungdan han sugad nga krisis:

  •   An mga gobyerno han tawo ha bug-os nga kalibotan waray makahatag ha katawohan han ira panginahanglan. Kasagaran nga ginagamit han mga aada ha posisyon an ira awtoridad basi kontrolon ngan raugdaugon an mga tawo.—Eclesiastes 4:1; 8:9.

  •   Hi Satanas nga Yawa, “an magmarando han kalibotan,” may maraot gud nga impluwensya ha katawohan salit an Biblia nasiring: “An bug-os nga kalibotan aada ha gahum han usa nga maraot.”—Juan 14:30; 1 Juan 5:19.

  •   Labot la ha mga problema han katawohan ha sulod hin mga siglo na, nagkikinabuhi na kita yana ha panahon nga igintagna han Biblia: “Ha kataposan nga mga adlaw maabot an peligroso nga mga panahon nga makuri pakiangayan.” (2 Timoteo 3:1) Dugang pa, hini nga mga panahon mahitatabo an mga girra, natural nga mga kalamidad, kakulang hin pagkaon, ngan mga epidemya—mga panhitabo nga nagigin hinungdan nga pumalagiw an mga tawo.—Lucas 21:10, 11.

 Diin makakabiling hin paglaom an mga refugee?

 Iginpapakita han Biblia nga an aton Maglalarang, b hi Jehova, usa nga Dios nga nahigugma ngan nalolooy ha mga refugee ngan ha mga tawo nga napiritan pagbaya hin urukyan. (Deuteronomio 10:18) Nagsasaad hiya nga susolusyonan an mga problema han mga refugee pinaagi han iya gobyerno ha langit, nga gintatawag nga Ginhadian han Dios, nga masaliwan ha mga gobyerno han tawo. (Daniel 2:44; Mateo 6:10) Gagamiton ni Jehova an iya Ginhadian basi bungkagon hi Satanas nga Yawa. (Roma 16:20) Ito nga Ginhadian amo an magigin gobyerno ha bug-os nga kalibotan, nga magwawara han pagkabahin-bahin tungod han mga nasud. An ngatanan nga katawohan magkakaurosa sugad nga pamilya ha bug-os nga kalibotan. Waray na gud bisan hin-o nga magkikinahanglan nga bumaya ha iya balay, kay an Biblia nagsasaad: “Malingkod hira, an kada tagsa ha ilarom han iya tanom nga ubas ngan ilarom han iya kahoy nga igos, ngan waray bisan hin-o nga makakapahadlok ha ira, kay an baba ni Jehova han mga hugpo nagyakan.”—Micas 4:4.

 An Ginhadian la han Dios an makakahatag hin nagpapadayon nga solusyon ha krisis han mga refugee nga aton naieksperyensyahan yana. Gagamiton ni Jehova an iya Ginhadian basi wad-on an mga problema nga hinungdan nga nagkakaada mga refugee. Tagda ini nga mga ehemplo:

 Mabubuligan ba han Biblia an mga refugee yana?

 Oo. Labot la nga an Biblia naghahatag ha mga refugee hin sigurado nga paglaom para ha tiarabot, makakabulig ito nga malamposan an mga problema nga ira gin-aatubang yana.

 Prinsipyo ha Biblia: “An tawo nga waray eksperyensya natoo ha tagsa nga pulong, pero an maaramon nga tawo naghuhunahuna hin maopay han iya tagsa nga pitad.”—Proberbios 14:15.

 Karuyag sidngon: Hunahunaa an delikado nga mga sitwasyon nga mahimo mahitabo ngan kon paonan-o mo mapuproteksyonan an imo kalugaringon. Magin alerto ha mga kriminal nga nanbibiktima hin mga refugee ha ira bag-o nga lokasyon kay maaram hira nga an mga refugee diri makakaato ngan waray mga eksperyensya.

 Prinsipyo ha Biblia: “Kon may-ada kita pagkaon ngan bado, magin kontento kita hini nga mga butang.”—1 Timoteo 6:8.

 Karuyag sidngon: Ayaw pagpokus ha materyal nga mga butang. Kon magigin kontento ka ha nangunguna nga mga panginahanglan, mas magigin malipayon ka.

 Prinsipyo ha Biblia: “Salit an ngatanan nga karuyag niyo buhaton ha iyo han mga tawo, kinahanglan buhaton liwat niyo ha ira.”—Mateo 7:12.

 Karuyag sidngon: Magin pasensyoso ngan buotan. Ini nga mga kalidad mabulig basi respetuhon ngan karawaton ka han mga tawo ha imo gin-uukyan nga komunidad.

 Prinsipyo ha Biblia: “Ayaw pagbulos hin maraot ha maraot ha bisan hin-o.”—Roma 12:17.

 Karuyag sidngon: Kon diri maopay an pagtratar ha imo, kontrola an imo kasina ngan ayaw pagbulos. Kay magpapagrabe la ito han sitwasyon.

 Prinsipyo ha Biblia: “Ha ngatanan nga butang may kusog ako pinaagi ha iya nga naghahatag ha akon hin gahum.”—Filipos 4:13.

 Karuyag sidngon: Himoa an Dios nga importante nga bahin han imo kinabuhi ngan pag-ampo ha iya. Tatagan ka niya han kusog nga imo ginkikinahanglan basi makapailob.

 Prinsipyo ha Biblia: “Ayaw kamo kabaraka ha bisan ano nga butang, kondi ha ngatanan nga butang pinaagi han pag-ampo ngan pangamuyo nga may pagpasalamat, ipahibaro niyo ha Dios an iyo mga hangyo; ngan an kamurayawan han Dios nga labaw ha ngatanan nga pagsabot magbabantay han iyo kasingkasing ngan han iyo panhunahuna.”—Filipos 4:6, 7.

 Karuyag sidngon: Paghangyo ha Dios nga tagan ka hin murayaw nga hunahuna ngan kasingkasing ha anoman nga sitwasyon. Kitaa an artikulo nga “Filipos 4:6, 7—‘Huwag Kayong Mabalisa Tungkol sa Anumang Bagay.’

a Usa ka adlaw katapos magtikang an pag-atake, an United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) nagsiring nga ini nga sitwasyon amo an pinakaseryoso nga klase hin krisis. Ha sulod la hin 12 ka adlaw, sobra duha ka milyon nga refugee an pinalagiw tikang ha Ukraine pakadto ha kahigrani nga mga nasud, samtang usa pa ka milyon nga tawo an napiritan pagbalhin hin lugar ha ira nasud.

b Jehova an personal nga ngaran han Dios. (Salmo 83:18) Kitaa an artikulo nga “Hin-o hi Jehova?