Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 NANGUNGUNA NGA ARTIKULO | KON PAONAN-O MALALAMPOSAN AN KABARAKA

Kabaraka Mahitungod ha Kwarta

Kabaraka Mahitungod ha Kwarta

“Han magkaada krisis ha ekonomiya ha amon nasud, nagmahal hinduro an pagkaon ngan haros waray na kami napapalit,” siring han inasaw-an nga hi Paul nga may duha nga anak. “Napila kami hin pipira ka oras, kondi kasagaran ubos na an pagkaon antes pa kami umabot ha prente. Nan-gasa hinduro an mga tawo tungod han gutom, ngan may mga nadismayo ha kalsada. An presyo han nangunguna nga mga panginahanglan inabot hin minilyon, katapos binilyon. Ha urhi, nawad-an hin bili an amon kwarta salit nawad-an liwat hin bili an akon deposito ha bangko, insurance, ngan pensyon.”

Paul

Maaram hi Paul nga basi mabuhi an iya pamilya kinahanglan hiya gumamit hin praktikal nga “kinaadman.” (Proberbios 3:21) “Usa ako nga electrical contractor, pero ginkakarawat ko an bisan ano nga trabaho nga akon nabibilngan, bisan kon gutiay la an sweldo,” siring niya. “May pipira nga nagbabayad ha akon hin pagkaon o mga panginahanglan ha balay. Kon upat ka bareta hin sabon an iginbabayad, gin-gagamit namon an duha ngan iginbabaligya an iba. Salit nagkaada ako 40 nga pisô. Han nagdagku ito, iginbaligya ko ito ngan pumalit pa hin 300 nga pisô. Ha urhi, iginbalyo ko an 50 nga manok hin duha ka sako nga giniling nga mais nga tag-50 kilos an kada usa. Ito an akon iginpakaon ha akon pamilya ngan ha iba pa nga pamilya ha sulod hin maiha nga panahon.”

Maaram liwat hi Paul nga an pinakapraktikal nga mahihimo han usa amo an pagsarig ha Dios. Kon susundon naton an iya iginsusugo, bubuligan kita niya. May kalabotan ha pangalimbasog nga magkaada mga panginahanglan ha kinabuhi, hi Jesus nagsiring: “Ayaw na kamo kabaraka hin sobra, kay . . . maaram an iyo Amay nga ginkikinahanglan niyo ini.”—Lucas 12:29-31.

Makasurubo, ginlilimbongan han nangunguna nga kaaway han Dios nga hi Satanas an kadam-an nga tawo nga magpokus ha materyal nga mga butang. An mga tawo nababaraka hinduro mahitungod han ira mga panginahanglan, tinuod man ito nga panginahanglan o ha ira la hunahuna, ngan nangangalimbasog gud hira basi magkaada han mga butang nga diri man nira kinahanglan.  Damu an napuputos hin utang, ngan urhi na nira nasasantop nga “an parautang usa nga surugoon han urutangan.”—Proberbios 22:7.

May mga tawo nga naghihimo hin sayop nga mga desisyon. “Ginbayaan han damu namon nga amyaw an ira pamilya ngan kasangkayan ngan kumadto ha iba nga nasud basi magin maopay an kahimtang han ira kinabuhi,” siring ni Paul. “An pipira ha ira waray legal nga mga papeles ngan waray makabiling hin trabaho. Kasagaran nga nagtinago hira ha mga pulis ngan nakaturog ha mga kalsada. Waray nira tagi hin higayon an Dios nga buligan hira. Kondi nagdesisyon kami nga pamilya nga urosa nga atubangon an problema ha pinansyal, ha bulig han Dios.”

PAGSUNOD HAN SAGDON NI JESUS

Hi Paul nagpadayon: “Hi Jesus nagsiring: ‘Ayaw gud kamo kabaraka mahitungod han sunod nga adlaw, kay an kada adlaw may kalugaringon nga mga kabaraka. An problema la yana nga adlaw an hunahunaa.’ Salit an igin-aampo ko la kada adlaw nga ‘tagan kami hin pagkaon para yana nga adlaw’ basi kami mabuhi. Ngan ginbuligan kami han Dios, sugad han iginsaad ni Jesus. Diri namon pirme nakukuha an amon karuyag. Makausa, pumila ako basi pumalit hin pagkaon pero diri ako maaram kon ano an iginbabaligya. Pag-abot ko ha prente, nakita ko nga yogurt ngay-an. Diri ako naruruyag hin yogurt. Kondi pagkaon ito, salit ito an amon iginpangiklop hito nga gab-i. Nagpapasalamat ako ha Dios nga durante hito nga panahon, an akon pamilya waray gud kumaturog nga gutom.” *

An Dios nagsasaad: “Diri ko gud ikaw babayaan ngan diri ko gud ikaw papabay-an.”—Hebreo 13:5

“Yana, mas maoroopay na an amon kahimtang ha pinansyal. Tungod han amon naeksperyensyahan, hinbaroan namon nga an pagsarig ha Dios amo an pinakaimportante nga solusyon basi mawara an kabaraka. Bubuligan kita pirme ni Jehova * kon padayon nga bubuhaton naton an iya kaburut-on. Napamatud-an namon nga tinuod gud an Salmo 34:8: ‘Tilawi niyo ngan kitaa nga hi Jehova maopay: Bulahan an tawo nga naayop ha iya.’ Tungod hito, diri na kami nahahadlok kon magkuri kami utro ha pinansyal.

Ginbubuligan han Dios an mga matinumanon nga magkaada “pagkaon para yana nga adlaw”

“Yana, nagin matin-aw gud ha amon nga an ginkikinahanglan han tawo basi mabuhi diri trabaho o kwarta, kondi pagkaon. Ginpapamulat gud namon an panahon kon matuman na ini nga saad han Dios: ‘Magkakaada kahuraan hin lugas ha tuna.’ Samtang diri pa ito naabot, ‘magin kontento kita ha pagkaada hin ginkakaon ngan ginsusul-ot.’ Naparig-on kami han ginsisiring han Biblia: ‘An iyo pagkinabuhi mawaray unta gugma ha kwarta, samtang kontento na kamo ha mga butang nga aada. Kay hiya nagsiring: “Diri ko gud ikaw babayaan ngan diri ko gud ikaw papabay-an.” Salit makakasarig gud kita ngan makakasiring: “Hi Jehova an akon parabulig, diri ako mahahadlok.”’” *

Ginkikinahanglan an marig-on nga pagtoo basi ‘makaglakat upod han Dios’ sugad han ginbubuhat ni Paul ngan han iya pamilya. (Genesis 6:9) Nakakaeksperyensya man kita yana hin duro nga kakurian ha pinansyal o bangin mahitabo ito ha aton ha tidaraon, an iginpakita nga pagtoo ngan praktikal nga kinaadman ni Paul nagtututdo ha aton hin importante nga mga leksyon.

Kondi ano man kon an mga problema ha pamilya an hinungdan han aton kabaraka?

^ par. 10 Ha Biblia, Jehova an ngaran han Dios.