Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

NANGUNGUNA NGA ARTIKULO | USA NGA GOBYERNO NGA WARAY KORAPSYON

Ginhadian han Dios—Usa nga Gobyerno nga Waray Korapsyon

Ginhadian han Dios—Usa nga Gobyerno nga Waray Korapsyon

“An mga opisyal han gobyerno mga tuminungnong la gihapon ngan kita ngatanan produkto han sosiedad.” Ito an siring han chief auditor han Nicaragua han iginsasaysay niya kon kay ano nga para ha iya imposible mawara an korapsyon ha gobyerno.

Mauyon ka ba nga kon korap an sosiedad, magigin korap liwat an bisan ano nga gobyerno nga bahin hito? Kon ito an kahimtang, an gobyerno nga waray korapsyon diri sadang magtikang ha sosiedad han tawo. Ito gud an pagkahulagway han Biblia ha sugad nga gobyerno—an Ginhadian han Dios, an gobyerno nga igintutdo ni Jesus nga sadang ig-ampo han iya mga sumurunod.Mateo 6:9, 10.

An Ginhadian han Dios usa nga tinuod nga gobyerno nga nagmamando tikang ha langit. Sasaliwnan hito an ngatanan nga gobyerno han tawo. (Salmo 2:8, 9; Pahayag 16:14; 19:19-21) Usa han mga bendisyon para ha katawohan nga papahinaboon han Ginhadian amo an pagwara han korapsyon ha gobyerno. Hisgotan naton an unom nga bahin han Ginhadian nga naggagarantiya hini.

1. GAHUM

PROBLEMA: Nagtitikang ha mga tuminungnong an pundo han gobyerno han tawo, nga kasagaran tikang ha buhis. Tungod hini nga nakakarawat nga kwarta, may mga opisyal nga nasusulay pangawat, may iba liwat nga nakarawat hin hukip tikang ha mga tawo nga naruruyag maibanan an ira buhis ngan iba pa nga baraydan ha gobyerno. Mahimo ini magresulta ha nagpapadayon nga problema—ginpapahitas-an han gobyerno an mga buhis basi makabawi, ngan tungod hito mas nagduduro an korapsyon. Ha sugad nga kahimtang, bangin an tangkod nga mga tawo an mas mag-antos.

SOLUSYON: An gahum han Ginhadian han Dios nagtitikang ha Makagarahum-ha-ngatanan nga Dios, hi Jehova. * (Pahayag 11:15) Diri ito nagkikinahanglan nga mangulekta hin buhis. Lugod, tungod han ‘makusog nga gahum’ han Dios ngan han iya pagkamahinatagon, sigurado nga hura nga itatagana han Ginhadian an mga panginahanglan han ngatanan nga sakop hito.Isaias 40:26; Salmo 145:16.

2. MAGMARANDO

PROBLEMA: An pangalimbasog ha pagwara han korapsyon “sadang magtikang ha igbaw,” siring ni Susan Rose-Ackerman nga gin-unabi ha nahiuna nga artikulo. Nawawara an kredibilidad han gobyerno kon nangangalimbasog ito pagpuypoy han korapsyon ha kapulisan o mga opisyal ha kustom kondi ginkukonsinter an higtaas an katungdanan nga mga opisyal nga nagbubuhat hito. Ngan bisan an pinakamatadong nga magmarando nga tawo nagsasayop gihapon. Sugad han ginsisiring han Biblia, “waray tawo ha tuna nga dayuday nagbubuhat hin matadong.”—Ecclesiastes 7:20, Maupay nga Sumat.

Waray karawata ni Jesus an pinakadaku nga hukip

SOLUSYON: Diri pariho ha diri hingpit nga tawo, hi Jesu-Kristo nga ginpili han Dios nga magin Magmarando han Ginhadian diri masusulay pagbuhat hin sayop. Iginpakita ini ni Jesus han waray niya karawata an pinakadaku nga hukip—“an ngatanan nga ginhadian han kalibotan ngan an himaya hito.” Ito an iginsaad ha iya kabalyo han usa nga buhat han buwa nga pagsingba ha magmarando han kalibotan, an Yawa. (Mateo 4:8-10; Juan 14:30) Bisan kon ginpasakitan hi Jesus tubtob ha kamatayon, determinado hiya magpabilin nga maunungon, salit nagdumiri hiya ha iginpapainom ha iya nga mahimo magwara han iya kaul-ol kondi bangin magwara liwat han iya kontrol ha kalugaringon. (Mateo 27:34) Ginbanhaw hiya han Dios ngadto ha langit ngan iya napamatud-an nga kwalipikado gud hiya ha pagmando ha Ginhadian.Filipos 2:8-11.

3. KARIG-ON

PROBLEMA: Damu nga nasud an regular nga nagkakaada eleksyon basi mapaiwas kuno ha pwesto an korap nga mga opisyal. Kondi an tinuod, ha panahon han kampanya ngan eleksyon, posible nga mas damu an korapsyon bisan ha mga gintatawag nga mainuswagon nga mga nasud. Tungod han mga donasyon para ha kampanya ngan iba pa nga ginbubuhat han mga riko, naiimpluwensyahan nira an mga aada ha pwesto ngan an mga malingkod pa la ha pwesto.

An huwes nga hi John Paul Stevens han Korte Suprema han Estados Unidos nagsurat nga an sugad nga impluwensya nagtatarhog “diri la han katungod ngan kalidad han Gobyerno kondi pati han pagsarig han publiko ngada hito.” Salit diri urusahon nga ha bug-os nga kalibotan damu an naghuhunahuna nga an politika an pinakakorap ha ngatanan nga institusyon.

SOLUSYON: Tungod kay marig-on ngan permanente an pagmando han Ginhadian han Dios, mawawara na an malimbong nga mga kampanya ngan mga eleksyon. (Daniel 7:13, 14) An Dios an nagpili han Magmarando hito salit an Ginhadian diri nakadepende ha mga butos han tawo ngan waray makakabungkag hito. Tungod kay marig-on, sigurado nga an ngatanan nga pagbubuhaton hito para ha kaopayan han mga tawo mapapahimulosan ha waray kataposan.

4. BALAUD

An Ginhadian han Dios usa nga tinuod nga gobyerno nga nagmamando tikang ha langit

PROBLEMA: Ha siyahan, bangin maghunahuna ka nga makakabulig an paghimo hin bag-o nga mga balaud. Kondi naobserbaran han mga eksperto nga ha damu nga kahimtang, nagigin hinungdan lugod ito han mas duro nga korapsyon. Dugang pa, kasagaran nga daku hinduro an gastos ha pag-implementar hin mga balaud nga an katuyoan basi maibanan an korapsyon, kondi gutiay la an nahihimo hito.

SOLUSYON: An mga balaud han Ginhadian han Dios labaw gud ha mga balaud han mga gobyerno han tawo. Pananglitan, imbes nga maghimo hin hilaba nga lista han mga sadang buhaton ngan diri sadang buhaton, iginhatag ni Jesus an kasagaran nga gintatawag nga Bulawanon nga Surundon. Hiya nagsiring: “An ngatanan nga karuyag niyo buhaton ha iyo han mga tawo, buhata liwat niyo ha ira.” (Mateo 7:12) Makapainteres nga an mga balaud han Ginhadian nakapokus ha mga motibo ngan panggawi. Hi Jesus nagsiring: “Higugmaa an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.” (Mateo 22:39) Syempre, an Dios nga nakakabasa han kasingkasing an makakag-implementar hito nga mga sugo.1 Samuel 16:7.

5. MOTIBO

PROBLEMA: An kahakog ngan an pagin makikalugaringon an hinungdan han korapsyon. Kasagaran nga an mga opisyal han gobyerno ngan mga tuminungnong may sugad hito nga mga kalidad. Ha narumpag nga department store ha Seoul nga gin-unabi ha nahiuna nga artikulo, kumarawat hin hukip an mga opisyal han gobyerno tikang ha mga kontratista kay maaram ito nga mga kontratista nga mas gutiay an ira magagastos kay ha paggamit hin husto nga materyales ngan pagsunod ha mga patakaran ha konstruksyon.

Basi mapuypoy an korapsyon, kinahanglan tutdoan an mga tawo kon paonan-o mawawara an nakagamot nga mga motibo sugad han kahakog ngan pagin makikalugaringon. Kondi an mga gobyerno han tawo waray hingyap ngan kapas nga ig-implementar an sugad nga pagtutdo.

SOLUSYON: Ginsusolusyonan han Ginhadian han Dios an mga hinungdan han korapsyon pinaagi ha pagtutdo ha mga tawo nga maatohan an sayop nga mga motibo nga gintitikangan hito. * Ini nga pagtutdo nabulig ha ira nga ‘mabag-o an paagi han ira paghunahuna.’ (Efeso 4:23) Nahibaro hira magin kontento ngan magin interesado ha kaopayan han iba imbes nga magin hakog ngan makikalugaringon.Filipos 2:4; 1 Timoteo 6:6.

6. MGA SAKOP

PROBLEMA: Bisan an pipira nga aada ha maopay nga kahimtang ngan natutdoan hin maopay ha moral, may tendensya nga magin korap ngan diri tangkod. An mga eksperto nasiring nga ito an rason nga diri napupuypoy han gobyerno han tawo an korapsyon. An ginlalaoman na la han gobyerno nga maibanan unta an korapsyon ngan an nakakadaot nga mga epekto hito.

SOLUSYON: An United Nations Convention Against Corruption nasiring nga basi maatohan an korapsyon, sadang iaghat han mga gobyerno an “integridad, pagin tangkod, ngan pagin responsable.” Bisan kon maopay ini nga tumong, an ginbubuhat han Ginhadian han Dios labaw pa kay ha pag-aghat la nga makaada hini nga mga kalidadigin-oobligar ini ha mga sakop hito. An Biblia nasiring nga an mga “hakog” ngan “buwaon” diri kwalipikado nga makapanunod ha Ginhadian.1 Corinto 6:9-11; Pahayag 21:8.

Mahimo hibaroan han mga tawo an pagsunod hinin hitaas nga mga suruklan ha moral, sugad la nga nabuhat ito han siyahan-siglo nga mga Kristiano. Pananglitan, han nagsari an disipulo nga hi Simon pagpalit hin baraan nga espiritu ha mga apostol, nagdumiri hira ngan nagsiring: “Pagbasol hini nga imo karaotan.” Han nasantop ni Simon an peligro han iya maraot nga hingyap, ginhangyo niya an mga apostol nga ig-ampo hiya basi maatohan ito.Buhat 8:18-24.

KON PAONAN-O MAGIGIN SAKOP HAN GINHADIAN

Anoman an imo nasyonalidad, mahimo ka magin sakop han Ginhadian han Dios. (Buhat 10:34, 35) Paonan-o? Pinaagi han edukasyon nga igintatanyag han Ginhadian nga ginbubuhat yana ha bug-os nga kalibotan. Malilipay an mga Saksi ni Jehova nga ipakita ha imo kon paonan-o ginbubuhat an libre nga pag-aram ha Biblia nga puydi himoon bisan ha sulod hin mga 10 minutos la kada semana. Mahibabaro ka liwat hin dugang pa mahitungod ha “maopay nga sumat han Ginhadian han Dios” ngan kon paonan-o wawad-on hito an korapsyon ha gobyerno. (Lucas 4:43) Gin-aaghat ka namon nga makigkomunikar ha mga Saksi ha iyo lugar o kitaon an amon Web site nga jw.org/war.

Karuyag mo ba hin libre nga pag-aram ha Biblia?

^ par. 8 Ha Biblia, Jehova an ngaran han Dios.

^ par. 22 Pananglitan, kitaa an artikulo nga “Posible ba Magin Tangkod ha Korap nga Kalibotan?” ha Oktubre 1, 2012 nga gowa han An Barantayan.