Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 ISTORYA HAN KINABUHI

Nagkaada Ako Mamurayawon nga Relasyon ha Dios Ngan kan Nanay

Nagkaada Ako Mamurayawon nga Relasyon ha Dios Ngan kan Nanay

HI Nanay nagpakiana: “Ngan kay ano nga nadiri ka na pagsingba ha imo kaapoy-apoyan? Diri ka ba maaram nga tungod ha ira buhi ka? Diri ka ba magpapasalamat ha ira? Kay ano nga igbabalewaray mo an tradisyon nga aton napanunod? An pagdumiri ha pagpasidungog ha aton kaapoy-apoyan sugad hin pagsiring nga kalurongan an aton pagsingba.” Katapos nagtinangis hi Nanay.

Pipira ka bulan antes hito, an mga Saksi ni Jehova nagtanyag kan Nanay hin pag-aram ha Biblia. Nadiri hiya pag-aram, pero basi ipakita an iya pagkabuotan, ginsidngan niya hira nga ako an dumarahan hin pag-aram. Yana nasisina hiya ha akon, nga talagsa gud la mahitabo kay pirme ko hiya ginsusugot. Pero hini nga takna, diri ko hiya masusunod kay karuyag ko lipayon hi Jehova. Diri ito masayon, pero ginbuligan ako ni Jehova.

NAKILALA KO HI JEHOVA

Pariho ha kadam-an nga taga-Japan, mga Budhista kami. Pero katapos hin duha la ka bulan nga pag-aram kaupod han mga Saksi ni Jehova, nakombinse ako nga tinuod an Biblia. Han hinbaroan ko nga may-ada ako Amay ha langit, ginhingyap ko gud nga mas makilala hiya. Malipayon nga nag-iistorya kami ni Nanay mahitungod han akon hinbabaroan. Nagtikang ako pagtambong ha Kingdom Hall ha mga katirok ha Domingo. Samtang nagtitikadamu an akon hinbabaroan mahitungod han kamatuoran, ginsidngan ko hi Nanay nga diri na ako maapi ha mga seremonya han mga Budhista. Tigda la hiya nga nagbag-o. Nagsiring hiya: “Kaalohan gud an pagkaada kapamilya nga diri nahigugma ha aton kaapoy-apoyan.” Ginpirit niya ako nga umundang pag-aram ha Biblia ngan pagtambong ha mga katirok. Waray ko gud mahunahuna nga mayayakan ini ni Nanay! Nag-iba na gud hiya.

Ha Efeso kapitulo 6, hinbaroan ko nga karuyag ni Jehova nga sugton ko an akon mga kag-anak. Umugop hi Tatay kan Nanay. Ha tinikangan, ginhunahuna ko nga kon mamamati ako ha ira, mamamati liwat hira ha akon ngan maibabalik an kamurayawan ha amon pamilya. Labot pa hito, hirani na an entrance exam para ha hayskul salit kinahanglan ko mangandam. Salit ginsidngan ko hira nga diri ako matambong hin tulo ka bulan, pero nagsaad ako kan Jehova nga matambong ako utro katapos hito.

An akon desisyon nagkaada duha nga maraot nga epekto. Siyahan, kahuna ko nga diri magbabag-o an akon hingyap nga mag-alagad kan Jehova paglabay hin tulo ka bulan. Pero madagmit gud nga nagluya an akon relasyon ha iya. Ikaduha, mas nangalimbasog pa hira Nanay ngan Tatay nga kombinsihon ako nga umundang ha pag-alagad kan Jehova.

 BULIG NGAN PAGKONTRA

Ha Kingdom Hall, damu an akon nakilala nga nakaeksperyensya hin pagkontra han pamilya. Ginpasarig nira ako nga bubuligan ako ni Jehova. (Mat. 10:34-37) Iginsaysay nira nga kon magmamatinumanon ako ha iya, posible nga ako an magin paagi basi hibaroan han akon pamilya an kamatuoran. Salit sinsero nga nag-inampo ako basi mahibaro ako pagsarig kan Jehova.

Ginkontra ako han akon pamilya ha iba-iba nga paagi. Nakimalooy hi Nanay nga umundang ako pag-aram ngan nangatadongan liwat ha akon. Kasagaran nga nahilom la ako. Kon nagyayakan ako agsob nga nagdidiskusyon la kami kay karuyag pamatud-an han tagsa ha amon nga husto kami. Pero nasantop ko nga kon nagin mas matinalahuron unta ako ha pagbati ngan gintotoohan ni Nanay, posible nga nagin mas kalmado an amon pag-istorya. Gindugangan han akon mga kag-anak an akon mga buruhaton ha balay para diri ako makagawas. Usahay gintatrangkahan ako ha balay o diri ako ginbibilinan hin pagkaon.

Nagpabulig hi Nanay ha iba. Nakiistorya hiya ha akon titser pero waray ito maglampos. Ginhangyo liwat ni Nanay an iya manidyer ha trabaho nga makiistorya ha akon basi kombinsihon ako nga waray pulos an ngatanan nga relihiyon. Gintatawagan liwat niya an amon mga paryente ngan nagtatangis nga nakikimalooy nga buligan hiya. Nasisina ako hito, pero ha mga katirok, ginpahinumdoman ako han mga tigurang nga kon igin-iistorya ni Nanay ha iba an amon sitwasyon, diri-tinuyo nga ginsasangyawan niya hira.

Karuyag han akon mga kag-anak nga umiskwela ako ha unibersidad basi makabiling ako hin maopay nga trabaho. Diri gud namon ini naiistoryahan ha kalmado nga paagi, salit pipira ka beses nga nagsurat ako kanda Nanay ngan Tatay basi isaysay an  akon mga tumong. Nasina gud hito hi Tatay ngan nagsiring: “Kon kahuna mo makakabiling ka hin trabaho, pamiling buwas kay kon diri ka makabiling, paiiwason ko ikaw.” Nag-ampo ako kan Jehova nga buligan ako. Kinabuwasan, han nakikigbahin ako ha ministeryo, duha nga bugto an nagtanyag ha akon nga mag-tutor ha ira anak. Waray hini malipay hi Tatay ngan waray na hiya makiistorya ha akon; diri na niya ako gin-aasi. Nagsiring hi Nanay nga mas maopay pa nga magin rebelde ako imbes nga magin Saksi ni Jehova.

Ginbuligan ako ni Jehova nga tadungon an akon panhunahuna ngan hibaroan kon ano an akon bubuhaton

Usahay nakakahunahuna ako kon karuyag gud ba ni Jehova nga diri ko sundon an akon mga kag-anak tubtob hini nga kahimtang. Pero nag-ampo ako kan Jehova ngan ginpamalandong ko an ginsisiring han Biblia mahitungod han iya gugma ngan nakabulig ito ha akon nga magin positibo ngan hunahunaon nga ginkukontra ako han akon mga kag-anak kay nahigugma hira ha akon. Ginbuligan ako ni Jehova nga tadungon an akon panhunahuna ngan hibaroan kon ano an akon bubuhaton. Dugang pa, samtang mas nakikigbahin ako ha ministeryo, mas nag-i-enjoy ako hito. Salit nagin tumong ko an pagpayunir.

PAG-ALAGAD SUGAD NGA PAYUNIR

Han hinbaroan han pipira nga kabugtoan nga karuyag ko magpayunir, ginsidngan nira ako nga maghulat tubtob nga kumalma an akon mga kag-anak. Nag-ampo ako para hin kinaadman, nagsaliksik, nag-usisa han akon motibo, ngan nakiistorya ha hamtong nga kabugtoan. Katapos nagdesisyon ako nga lipayon hi Jehova. Dugang pa, an diri dayon pagpayunir diri garantiya nga magbabag-o an akon mga kag-anak.

Nagtikang ako pagpayunir durante han akon ultimo nga tuig ha hayskul. Katapos hin pipira ka tuig nga pagpayunir, nagin tumong ko nga mag-alagad ha lugar nga mas daku an panginahanglan. Pero nadiri hira Nanay ngan Tatay nga bumaya ako ha balay. Salit naghulat ako tubtob nga mag-20 anyos ako. Katapos, basi diri mabaraka hi Nanay, naghangyo ako ha sanga nga opisina hin teritoryo hirani ha akon mga paryente ha sur han Japan.

Ha akon pag-alagad didto, makalilipay kay nabawtismohan an pipira han akon gindudumarahan hin pag-aram ha Biblia. Nag-aram liwat ako hin Ingles basi mas damu pa an akon mahimo ha pag-alagad. Duha nga espesyal payunir nga brother an akon nakaupod ha kongregasyon. Nakita ko an ira kadasig ngan kon paonan-o nira ginbuligan an iba. Salit nagin tumong ko nga magin espesyal payunir. Hini nga panahon, duha ka beses nga nagkaada grabe nga sakit hi Nanay. Ha tagsa nga higayon nga nagkakasakit hiya, nauli ako basi mangnoan hiya. Nahipausa gud hiya, ngan tungod hito medyo nagin buotan hiya ha akon.

DAMU NGA BENDISYON

Paglabay hin pito ka tuig, nakakarawat ako hin surat tikang kan Atsushi, usa han espesyal payunir nga brother nga gin-unabi kanina. Nagsiring hiya nga karuyag niya mag-asawa ngan ginpakianhan niya ako kon may pagbati ba ako ha iya. Waray ako romantiko nga pagbati kan Atsushi, ngan waray liwat ako maghunahuna nga may-ada hiya sugad nga pagbati ha akon. Paglabay hin usa ka bulan, nagsiring ako ha iya nga karuyag ko nga mas magkakilala pa kami. Hinbaroan namon nga pariho an amon mga tumong. Karuyag namon magpadayon ha bug-os-panahon nga pag-alagad ngan andam kami kumarawat hin anoman nga toka. Ha urhi, nagpakasal kami. Nalipay gud ako nga umatender ha amon kasal hira Nanay ngan Tatay, pati an pipira han akon mga paryente!

Nepal

Waray pag-iha, samtang nag-aalagad kami sugad nga regular payunir, gintokahan hi Atsushi nga magin kasaliwan nga paramangno han sirkito. Waray pag-iha, nakakarawat kami hin dugang nga mga bendisyon. Igintoka kami sugad nga espesyal payunir ngan ha urhi nagin regular ha sirkito nga buruhaton.  Kahuman namon mabisita hin usa ka beses an ngatanan nga kongregasyon ha amon sirkito, gintawagan kami han sanga nga opisina. Nagpakiana hira kon andam ba kami bumalhin ha Nepal ngan ipadayon didto an amon pag-alagad ha sirkito nga buruhaton.

Damu an akon hinbaroan mahitungod kan Jehova ha akon pag-alagad ha pipira nga nasud

Naghunahuna ako kon ano an aabaton han akon mga kag-anak kon bumalhin ako ha hirayo nga lugar. Salit gintawagan ko hira. Hi Tatay an nakabaton, ngan nagsiring hiya: “Maopay nga lugar ito nga iyo kakadtoan.” Usa ka semana antes hito, gintagan hi Tatay han iya mga sangkay hin libro mahitungod ha Nepal, ngan naghunahuna pa ngani hiya nga magbakasyon didto.

Samtang malipayon kami nga nag-aalagad kaupod han kabugtoan ha Nepal, nakakarawat kami hin usa pa nga bendisyon. Igin-upod ha amon sirkito an Bangladesh, usa nga lugar nga hirani gud la ha Nepal pero daku an kaibahan. Magkadurodilain an amon pamaagi ha pagsangyaw. Paglabay hin lima ka tuig, igintoka kami utro ha Japan, diin malipayon nga nag-aalagad kami yana ha sirkito nga buruhaton.

Damu gud an akon hinbaroan mahitungod kan Jehova ha akon pag-alagad ha Japan, Nepal, ngan Bangladesh. An tagsa hini nga nasud may naiiba nga kultura ngan kustomre. Ngan an tagsa nga tawo dida hito naiiba liwat. Nakita ko kon paonan-o ginmamangnoan, ginkakarawat, ginbubuligan, ngan ginbibendisyonan ni Jehova an tagsa han iya katawohan.

Damu gud an akon angay igpasalamat kan Jehova. Gintugotan niya ako nga makilala hiya, makigbahin ha iya buruhaton, ngan magkaada buotan nga Kristiano nga bana. Gin-giyahan ako han Dios nga makahimo hin husto nga mga desisyon. Yana, may-ada na ako maopay nga relasyon ha iya ngan ha akon pamilya. Nagpapasalamat gud ako kan Jehova nga nagin duok na liwat kami nga magsangkay ni Nanay. Mapasalamaton gud ako nga nagkaada ako mamurayawon nga relasyon ha Dios ngan kan Nanay.

Malipayon gud kami ha amon sirkito nga buruhaton