Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha New York

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha New York

PIPIRA ka tuig an naglabay, hi Cesar ngan an iya asawa nga hi Rocio, komportable nga nagkikinabuhi ha California. Hi Cesar bug-os-panahon nga nagtatrabaho ha kanataran han heating, ventilation, ngan air-conditioning ngan hi Rocio nagtatrabaho hin part-time ha usa nga klinika. May kalugaringon hira nga balay, ngan waray hira anak. Pero may nakagbag-o han ira kinabuhi. Ano ito?

Han Oktubre 2009, an sanga nga opisina ha Estados Unidos nagpadara hin surat ha mga kongregasyon ha bug-os nga nasud. Gin-aghat hito adton may eksperyensya ha konstruksyon nga mag-aplay para ha temporaryo nga pag-alagad ha Bethel basi bumulig ha pagpahaluag han mga pasilidad ha Wallkill, New York. Bisan adton sobra na ha ginkikinahanglan nga edad ha pag-alagad ha Bethel, gin-aghat nga mag-aplay. “Tungod han amon edad, maaram kami nga ini na gud la an amon higayon nga makag-alagad ha Bethel,” siring nira Cesar ngan Rocio. “Diri gud namon karuyag palabyon ini nga oportunidad!” An mag-asawa nagpasa dayon hin aplikasyon.

Pipira han mga nagbuboluntaryo ha Warwick

Sobra usa ka tuig an naglabay, pero waray pa gihapon tawaga ha Bethel hira Cesar ngan Rocio. Bisan pa hito, padayon nga nangalimbasog hira nga makab-ot an ira tumong pinaagi ha pagpasimple han ira kinabuhi. Hi Cesar nagsiring: “Ginhimo namon nga gutiay nga apartment an amon garahe basi mapapletehan namon an amon balay. Katapos ginbayaan namon an amon 200 metro kwadrado nga dream house nga gintukod namon mga duha ka tuig pa la an naglabay ngan bumalhin kami ha 25 metro kwadrado nga apartment. Tungod hini nga mga pagbag-o, mas masayon na para ha amon nga karawaton an pribilehiyo nga mag-alagad ha Bethel kon imbitaron kami.” Ano an sunod nga nahitabo? Hi Rocio nagsiring: “Usa ka bulan katapos namon bumalhin ha amon gutiay nga apartment, nakakarawat kami hin imbitasyon nga magin temporaryo nga boluntaryo ha Wallkill. Nasantop namon nga pinaagi ha pagpasimple han amon kinabuhi, gintagan namon hi Jehova hin rason nga bendisyonan kami.”

Hira Jason, Cesar, ngan William

GINBIBENDISYONAN AN IRA NAGSASAKRIPISYO NGA DISPOSISYON

Pariho kanda Cesar ngan Rocio, ginatos nga kabugtoan an nagsasakripisyo basi makabulig ha  konstruksyon ha New York State. An pipira ha ira nabulig ha proyekto ha Wallkill, samtang an iba nabulig ha pagtukod han headquarters ha Warwick. * Ginbayaan han damu nga mag-asawa an ira mag-opay nga balay, trabaho, ngan bisan an ira inataman nga mga hayop basi mas makag-alagad pa gud kan Jehova. Ginbibendisyonan ba ni Jehova an sugad nga pagsakripisyo? Oo, ginbibendisyonan gud niya ito!

Way

Pananglitan, hi Way, usa nga elektrisyan, ngan hi Debra, nga pariho hirani na mag-60 anyos, nagbaligya han ira balay ngan kadam-an han ira panag-iya ha Kansas ngan bumalhin ha Wallkill basi mag-alagad sugad nga mga commuter Bethelite. * Bisan kon kinahanglan nira maghimo hin mga pagbag-o ha ira kinabuhi, para ha ira bawi gud an ira mga pagsakripisyo. May kalabotan han iya toka ha Bethel, hi Debra nagsiring: “Usahay inaabat ko nga sugad hin kaapi ako ha usa nga eksena hin pagpanukod ha Paraiso nga nakikita ha aton mga publikasyon!”

Iginbaligya nira Melvin ngan Sharon an ira balay ngan mga panag-iya ha South Carolina basi makaboluntaryo ha Warwick. Bisan kon diri masayon ini nga mga pagsakripisyo, inabat han mag-asawa nga pribilehiyo nira nga magin bahin hinin makasaysayan nga proyekto. Hira nagsiring: “Makalilipay gud an paghibaro nga may nahihimo ka nga mapulsanon para ha bug-os-kalibotan nga organisasyon.”

Kenneth

Hi Kenneth, nga retirado nga trabahador ha konstruksyon, ngan hi Maureen, nga pariho mga 55 anyos, bumalhin tikang ha California basi magboluntaryo ha Warwick. Basi makabalhin, nakigsabot hira ha usa nira nga kakongregasyon nga panginanoon an ira balay ngan naghangyo ha ira mga kapamilya nga atamanon an lagas na nga tatay ni Kenneth. Nagbasol ba hira nga nagsakripisyo hira basi makag-alagad ha Bethel? Waray! “Nagpapahimulos gud kami,” siring ni Kenneth. “Masayon la ba adto? Syempre diri, pero makapatagbaw gud an amon kinabuhi, ngan gin-aaghat gud namon an iba nga kab-uton ini nga klase han pag-alagad.”

PAGLAMPOS HA MGA ULANG

Antes makabulig ha proyekto, may mga ulang nga kinahanglan malamposan han kadam-an nga nagboluntaryo. Pananglitan hira William ngan Sandra, nga sobra 60 anyos, may komportable nga kinabuhi ha Pennsylvania. May kompanya hira nga naghihimo hin piyesa hin mga makina nga may 17 nga empleyado. Nag-aalagad hira ha usa la nga kongregasyon tikang pa han ira kabata, ngan kadam-an han ira paryente naukoy ha ira lugar. Salit han nakapribilehiyo hira nga magin mga commuter  Bethelite ha Wallkill, maaram hira nga babayaan nira ito ngatanan. “An pinakamakuri nga ulang para ha amon amo an pagbaya han amon mga nahiaraan,” siring ni William. Pero katapos hin damu nga pag-ampo, nagdesisyon hira nga magboluntaryo, ngan waray gud nira ito pagbasuli. “Waray gud kapariho an kalipay nga magin bahin han proyekto ngan mag-alagad kaupod han pamilya han Bethel,” siring ni William. “Mas malipayon gud kami ni Sandra yana!”

Pipira han mga mag-asawa nga nagbuboluntaryo ha Wallkill

Hi Ricky, nga project manager hin konstruksyon ha Hawaii, gin-imbitar nga magin commuter Bethelite basi bumulig ha proyekto ha Warwick. Karuyag han iya asawa nga hi Kendra nga karawaton niya an imbitasyon. Pero nababaraka hira para ha ira 11 anyos nga anak nga hi Jacob. Naghunahuna hira kon maaramon ba nga bumalhin hira ha New York State ngan kon makakapahiuyon ba an ira anak ha bag-o nga palibot.

“Usa han amon prayoridad amo an pamiling hin kongregasyon nga may kabataan nga mag-opay an espirituwalidad,” siring ni Ricky. “Karuyag namon nga magkaada hi Jacob hin damu nga mag-opay nga kaupod.” Pero nahingadto hira ha kongregasyon nga gutiay la an kabataan kondi may mga Bethelite. “Katapos han amon siyahan nga pagtambong didto, ginpakianhan ko hi Jacob kon ano an iya masisiring ha bag-o nga kongregasyon, labi na kay waray hiya mga kaedad didto,” siring ni Ricky. “Ginsidngan niya ako, ‘Ayaw kabaraka, Pa. An batan-on nga mga Bethelite an akon magigin mga sangkay.’”

Hi Jacob ngan an iya mga kag-anak nalilipay pakig-upod ha mga Bethelite ha ira kongregasyon

Oo, nagin sangkay ni Jacob an batan-on nga mga Bethelite. Ano an epekto hito ha iya? “Usa ka gab-i, lumabay ako ha kwarto han akon anak ngan nakita ko nga abrido pa an suga,” siring ni Ricky. “Kahuna ko nga maaabtan ko hiya nga nag-uuyag hin electronic game, pero nagbabasa ngay-an hiya han Biblia! Han ginpakianhan ko hi Jacob kon ano an iya ginbubuhat, hiya nagsiring, ‘Usa ako nga Bethelite, ngan babasahon ko an Biblia ha sulod hin usa ka tuig.’” Duro an kalipay nira Ricky ngan Kendra diri la tungod kay nakakagboluntaryo hi Ricky ha Warwick kondi tungod kay an ira pagbalhin nakakabulig liwat ha ira anak nga mag-uswag ha espirituwal.Prob. 22:6.

DIRI NABABARAKA HA TIDARAON

Hira Luis ngan Dale

Diri mag-iiha, matatapos an mga proyekto ha Wallkill ngan Warwick, salit maaram an mga nagboluntaryo nga temporaryo la an ira pag-alagad ha Bethel. Nababaraka ba hira kon makain hira o kon ano an ira bubuhaton? Diri gud! Damu an naabat pariho han inaabat han mag-asawa, nga mga 50 anyos, nga taga-Florida. Hi John, nga construction manager, ngan an iya asawa nga hi Carmen, nga temporaryo nga mga  boluntaryo ha Warwick, nagsiring: “Nakita namon kon paonan-o gin-aataman ni Jehova an amon espisipiko nga mga panginahanglan tubtob yana. Natoo kami nga waray kami dad-a ni Jehova dinhi basi la bayaan ha urhi.” (Sal. 119:116) Hi Luis, nga nagdidisenyo hin mga fire sprinkler, ngan an iya asawa nga hi Quenia nag-aalagad ha Wallkill. Hira nagsiring: “Naeksperyensyahan na namon an pagin mahinatagon ni Jehova pinaagi ha pagtagana han amon materyal nga mga panginahanglan. Bisan kon diri kami maaram kon paonan-o, san-o, o diin, sigurado kami nga padayon niya kami nga aatamanon.”Sal. 34:10; 37:25.

 “BENDISYON NGA MAWARAY IGO NGA SURUDLAN HA PAGKARAWAT HINI”

Hira John ngan Melvin

May mga rason unta nga diri magboluntaryo an kadam-an hadton binulig ha proyekto ha New York. Kondi, ira ginsarihan hi Jehova—sugad la han iya gin-aaghat nga buhaton naton: “Sarihi ako yana, . . . kon diri ko ba abrihan ngada ha iyo an mga tamboanan ha langit, ngan buboan kamo han bendisyon nga mawaray igo nga surudlan ha pagkarawat hini.”Mal. 3:10.

Sasarihan mo ba liwat hi Jehova basi makarawat an iya hura nga bendisyon? Ig-ampo ngan usisaha kon ano an imo mahihimo basi makabulig ha makalilipay nga buruhaton yana, ha New York man o ha iba pa nga proyekto han pagpanukod, ngan kitaa kon paonan-o ka bibendisyonan ni Jehova.Mar. 10:29, 30.

Gary

Iginrirekomenda gud ni Dale, usa nga civil engineer, ngan ni Cathy, nga taga-Alabama, ini nga klase han pag-alagad. May kalabotan ha pagboluntaryo ha Wallkill, hira nagsiring: “Kon diri ka mahahadlok pagbaya han imo mga nahiaraan, makikita mo an paggios han espiritu ni Jehova.” Ngan ano an kinahanglan mo buhaton basi makaboluntaryo? Hi Dale nagsiring: “Pasimpleha, pasimpleha, ngan pasimpleha pa gud an imo kinabuhi. Diri mo gud ito pagbabasolan!” Hi Gary, nga taga-North Carolina, 30 ka tuig na nga nagdudumara hin mga proyekto ha konstruksyon. Hiya ngan an iya asawa nga hi Maureen nagsiring nga usa han mga bendisyon nga ira napapahimulosan ha Warwick amo an “pakakilala han damu nga mag-opay nga kabugtoan nga ginagamit an ira kinabuhi ha pag-alagad kan Jehova ha Bethel, ngan pagtrabaho kaupod nira.” Hi Gary nagdugang: “Basi makag-alagad ha Bethel, kinahanglan magin simple an imo pagkinabuhi, nga amo an pinakamaaramon nga paagi han pagkinabuhi hini nga sistema.” Hi Jason, nga nagtatrabaho ha usa nga electrical contractor, ngan hi Jennifer, nga taga-Illinois, nagsiring nga an pagboluntaryo ha Wallkill “baga hin pagkinabuhi ha bag-o nga kalibotan.” Hi Jennifer nagdugang: “Makalilipay gud hibaroan nga an ngatanan nga imo ginbubuhat ginpapabilhan ni Jehova ngan may nagpapadayon nga kapulsanan. Ginsisiguro ni Jehova nga makarawat ka hin hura nga bendisyon.”

^ par. 6 Kitaa an 2014 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, pahina 12-13.

^ par. 7 An part-time nga mga commuter Bethelite an nagasto para ha ira urukyan ngan pan-adlaw-adlaw nga panginahanglan samtang nagtatrabaho ha Bethel hin usa ka adlaw o sobra pa ha usa ka semana.