Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Magkaada Marig-on Ngan Malipayon nga Pag-asawa

Magkaada Marig-on Ngan Malipayon nga Pag-asawa

‘Kon hi Jehova diri magtutukod han balay, kawang la [an] pagbuhat han mga nagtitindog hito.’SAL. 127:1a.

1-3. Ano nga mga problema an naieksperyensyahan han mga mag-asawa? (Kitaa an retrato hini nga pahina.)

“KON mangangalimbasog ka ngan ipapakita mo nga karuyag mo maglampos an imo pag-asawa, bibendisyonan ka ni Jehova,” siring han usa nga bana nga 38 ka tuig na nga malipayon ha iya pag-asawa. Oo, an mga mag-asawa mahimo gud magin malipayon ngan magbinuligay durante han magkuri nga panahon.Prob. 18:22.

2 Natural la ha mag-asawa nga makaeksperyensya hin “kasakitan ha ira kinabuhi.” (1 Cor. 7:28) Kay ano? An adlaw-adlaw nga mga problema mahimo makaapekto ha relasyon han mag-asawa. Tungod kay diri hira hingpit, mahimo hira makasakit han emosyon han usa kag usa ngan mapakyas ha pakigkomunikar ha kada tagsa. (San. 3:2, 5, 8) Damu liwat nga mag-asawa an nakukurian nga magin timbang ha ira trabaho nga nagkikinahanglan hin daku nga panahon ngan kusog samtang nag-aataman han ira mga anak. Tungod han istres ngan kakapoy, may mga mag-asawa nga nakukurian nga magkaada panahon ha kada tagsa basi maparig-on an ira relasyon. An ira gugma ngan respeto ha kada tagsa bangin magtikawara tungod han mga problema ha pinansyal, sakit, ngan iba pa. Dugang pa, an pundasyon han marig-on nga pag-asawa mahimo madaot han “mga  buhat han makasasala nga lawas,” sugad han imoralidad, mangil-ad nga paggawi, pagkontrahay, araway, pangabugho, kasina, ngan diri-pagkauruyon.Gal. 5:19-21.

3 Mas maraot pa gud, hinin “kataposan nga mga adlaw” an mga tawo kasagaran nga makikalugaringon ngan waray pagtahod ha Dios—panggawi nga nakakadaot ha pag-asawa. (2 Tim. 3:1-4) Dugang pa, kinahanglan atohan han mag-asawa an mga pag-atake han mabangis nga kaaway. Hi apostol Pedro nagpahamangno ha aton: “An iyo kaaway nga amo an Yawa naglilinakat-lakat pariho hin nagngungurob nga leon, nga nagpipinamiling hin lalamyon.”1 Ped. 5:8; Pah. 12:12.

4. Paonan-o magigin marig-on ngan malipayon an relasyon han mag-asawa?

4 Usa nga bana nga taga-Japan an nagsiring: “Naistres ako hinduro ha amon kahimtang ha pinansyal. Ngan tungod kay talagsa la ako makiistorya ha akon asawa, naistres liwat hiya. Dugang pa, diri pa la maiha nga nagkaada hiya hin seryoso nga problema ha kahimsog. Usahay, ini nga mga problema nagigin hinungdan han amon pag-away.” Diri malilikyan nga magkaproblema an mag-asawa, pero mahimo nira ito malamposan. Ha bulig ni Jehova, magigin marig-on ngan malipayon an relasyon han mag-asawa. (Basaha an Salmo 127:1.) Hisgotan naton an lima nga paagi basi magkaada marig-on ngan nagpapadayon nga pag-asawa, ngan kon kay ano nga importante an gugma basi magpabilin ito nga marig-on.

IUPOD HI JEHOVA HA IYO RELASYON SUGAD NGA MAG-ASAWA

5, 6. Paonan-o iuupod han mag-asawa hi Jehova ha ira relasyon?

5 An pundasyon han marig-on nga pag-asawa amo an pagkamaunungon ngan pagpasakop kan Jehova, an nagpatikang han pag-asawa. (Basaha an Eklesiastes 4:12.) Igin-uupod han bana ngan asawa hi Jehova ha ira relasyon pinaagi ha pagsunod han Iya mahigugmaon nga giya. Mahitungod ha katawohan han Dios ha naglabay, an Biblia nasiring: “An imo mga talinga makakabati han usa nga pulong ha imo luyo, nga nasiring: Amo ini an dalan, maglakat kamo dida hini; kon kamo sumimang ha too nga kamot, ngan kon kamo sumimang ha wala.” (Isa. 30:20, 21) Yana, ‘nababatian’ han mag-asawa an pulong ni Jehova kon magkaupod nga ginbabasa nira an Biblia. (Sal. 1:1-3) Mas mapaparig-on pa gud nira an ira relasyon kon magkakaada hira makalilipay ngan makaparig-on nga Pagsingba han Pamilya. Ngan kon magkaupod nga mag-aampo hira kada adlaw, magkakaada hira marig-on nga pag-asawa nga diri madadaot han mga pag-atake han kalibotan ni Satanas.

Pinaagi ha pagbuhat han espirituwal nga mga buruhaton nga magkaupod, an mag-asawa nagigin duok ha Dios ngan nagigin marig-on an ira relasyon (Kitaa an parapo 5, 6)

6 Hi Gerhard nga taga-Alemanya nagsiring: “Kon nawawara an amon kalipay tungod han mga problema o diri pagkasinabtanay, an sagdon han Pulong han Dios nabulig ha amon nga magin pasensyoso ngan mapinasayloon. Ini nga mga kalidad importante ha malampuson nga pag-asawa.” Kon nangangalimbasog an mag-asawa nga iupod an Dios ha ira relasyon pinaagi ha pagbuhat han espirituwal nga mga buruhaton nga magkaupod, nagigin duok hira ha Dios ngan nagigin marig-on an ira relasyon.

MGA BANA—MAHIGUGMAON NGA IPAKITA AN PAGKAULO

7. Paonan-o sadang trataron han bana an iya asawa?

7 An paagi han pagpakita han bana han iya pagkaulo makakabulig nga magin marig-on ngan malipayon an pag-asawa. An Biblia nasiring: “An ulo han tagsa nga lalaki amo an Kristo; an ulo han babaye amo an lalaki.” (1 Cor. 11:3) Ano an iginpapasabot hini? Sadang trataron han bana an iya asawa pariho han pagtratar ni Jesus ha iya mga disipulo. Diri gud hiya madarahog o mapintas, lugod hiya mahigugmaon, buotan, makatadunganon, malumo,  ngan mapainubsanon an kasingkasing.Mat. 11:28-30.

8. Ano an sadang buhaton han bana basi higugmaon ngan respetuhon hiya han iya asawa?

8 Diri kinahanglan obligaron han Kristiano nga bana an iya asawa nga respetuhon hiya. Lugod, iya ‘padayon nga gintatratar hin maaramon [ginpapakitaan hin konsiderasyon; pagsabot, ftn.] an iya asawa.’ Gintatagan niya hin “dungog an babaye sugad nga mas maluya nga surudlan.” (1 Ped. 3:7) Ha publiko ngan ha pribado, iginpapakita han bana nga presyoso ha iya an iya asawa pinaagi han iya matinalahuron nga mga pulong ngan mapinairon nga mga buhat. (Prob. 31:28) Kon iginpapakita han bana an iya pagkaulo ha mahigugmaon nga paagi, hihigugmaon ngan rirespetuhon hiya han iya asawa, ngan bibendisyonan han Dios an ira relasyon.

MGA ASAWA—MAPAINUBSANON NGA MAGPASAKOP

9. Paonan-o ipapakita han asawa an mapainubsanon nga pagpasakop?

9 An diri makikalugaringon nga gugma kan Jehova nga iginbasar ha iya mga prinsipyo mabulig ha aton nga magpasakop ha iya “gamhanan nga kamot.” (1 Ped. 5:6) Usa nga importante nga paagi nga iginpapakita han mapinasakupon nga asawa an iya pagtahod ha awtoridad ni Jehova amo an pagkooperar ha iya bana. An Biblia nasiring: “Mga asawa, magpasakop kamo ha iyo bana, kay ito an angay ha mga sumurunod han Ginoo.” (Col. 3:18) Tinuod, diri ngatanan nga desisyon han bana maruruyagan han asawa. Pero kon an desisyon han bana waray man natatalapas nga balaud han Dios, an mapinasakupon nga asawa andam magkooperar.1 Ped. 3:1.

10. Kay ano nga importante an mahigugmaon nga pagpasakop?

10 An asawa may dungganon nga papel sugad nga “kapadis” han iya bana. (Mal. 2:14, Maopay nga Sumat) Kon naghihimo hin desisyon para ha pamilya, matinalahuron nga iginpapahayag han asawa an iya opinyon ngan mga pagbati, pero nagpapabilin hiya nga mapinasakupon. Papamatian hin maopay han maaramon nga bana an opinyon han iya asawa. (Prob. 31:10-31) An mahigugmaon nga pagpasakop nagriresulta ha kalipay, kamurayawan, ngan pagkaurosa han  pamilya, ngan aabaton han mag-asawa an katagbaw tungod kay maaram hira nga napapalipay nira an Dios.Efe. 5:22.

PADAYON NGA MAGPINASAYLOAY

11. Kay ano nga importante an pagin mapinasayloon?

11 Basi magkaada marig-on nga relasyon, an bana ngan asawa kinahanglan magin mapinasayloon ha usa kag usa. Kon “padayon nga mag-inantosay ngan kinasingkasing nga magpinasayloay” hira, mapaparig-on nira an ira relasyon. (Col. 3:13) Ha luyo nga bahin, nadadaot an relasyon han mag-asawa kon diri nira ginkakalimtan an naglabay nga mga sayop ngan ginagamit ito basi atakehon an usa kag usa. Sugad la nga an mga gutak mahimo magpaluya ha usa nga bilding, an pagdulo ngan kasina mahimo magin hinungdan nga mas makurian an mag-asawa nga magpinasayloay. Ha kabaliktaran, nagigin mas marig-on an relasyon han mag-asawa kon mapinasayloon hira ha usa kag usa, sugad la nga hi Jehova nagpapasaylo ha ira.Mika 7:18, 19.

12. Paonan-o an gugma nagtatabon hin “damu nga sala”?

12 An tinuod nga gugma ‘diri nag-iihap han karat-an.’ Ngani, “an gugma nagtatabon hin damu nga sala.” (1 Cor. 13:4, 5; basaha an 1 Pedro 4:8.) Karuyag sidngon, kon hinigugma naton an usa, waray tubtoban an aton pagpasaylo ha iya. Han nagpakiana hi apostol Pedro kon pira ka beses hiya sadang magpasaylo, hi Jesus binaton: “Tubtob ha 77 ka beses.” (Mat. 18:21, 22) Iginpapakita Niya nga diri sadang limitahan han usa nga Kristiano kon pira ka beses niya papasayloon an iba.Prob. 10:12. *

13. Paonan-o naton maaatohan an tendensya nga magin diri mapinasayloon?

13 Hi Annette nga taga-Alemanya nagsiring: “Kon diri nagpapasayloay an mag-asawa, nagtutubo an kasina ngan kawaray-pagtapod, ngan nakakadaot ito ha relasyon han mag-asawa. An pagin mapinasayloon nagpaparig-on han pag-asawa ngan nakakabulig nga magin duok kamo ha usa kag usa.” Basi maatohan an tendensya han pagin diri mapinasayloon, kultibara an pagin mapasalamaton ngan maapresyaron. Kumendasyoni pirme an imo padis. (Col. 3:15) Ha pagbuhat hini, magkakaada kamo kamurayawan ha hunahuna ngan pagkaurosa, ngan makakarawat niyo an pag-uyon han Dios.Roma 14:19.

IAPLIKAR AN BULAWANON NGA SURUNDON

14, 15. Ano an Bulawanon nga Surundon, ngan paonan-o an pag-aplikar hito magpaparig-on han pag-asawa?

14 Waray ruhaduha, karuyag mo nga irespeto ka ngan trataron nga may dignidad. Gin-aapresyar mo kon ginpapamatian han iba an imo opinyon ngan gintatagad an imo pagbati. Pero may nabatian ka na ba nga nagsiring, “Bubuhaton ko ha iya an iya ginbuhat ha akon”? Bisan kon usahay natural la an sugad nga reaksyon, an Biblia nasiring: “Ayaw siring: Bubuhaton ko man ha iya sugad han iya binuhat ha akon.” (Prob. 24:29) Igintutdo ni Jesus an pinakamaopay nga paagi ha pag-atubang ha magkuri nga sitwasyon. An iya ginsiring agsob tawagon nga Bulawanon nga Surundon: “An karuyag niyo buhaton ha iyo han mga tawo, buhata liwat ha ira.” (Luc. 6:31) Iginpapasabot ni Jesus nga sadang naton trataron an mga tawo sugad han karuyag naton nga magin pagtratar nira ha aton ngan diri balosan an maraot hin maraot. Ha pag-asawa, nangangahulogan ini nga sadang naton buhaton an anoman nga ginkikinahanglan basi makarawat an resulta nga aton ginlalaoman.

15 Ginpaparig-on han mag-asawa an ira  relasyon kon gintatagad nira an pagbati han kada tagsa. “Gintatalinguha gud namon nga iaplikar an Bulawanon nga Surundon,” siring han usa nga bana ha Sur Aprika. “Tinuod, may mga panahon nga nasisina kami, pero nangangalimbasog kami nga trataron an usa kag usa sugad han karuyag namon nga magin pagtratar ha amon—may respeto ngan dignidad.”

16. Ano an diri sadang buhaton han mag-asawa ha kada tagsa?

16 Ayaw igsumat ha iba an mga kaluyahan han imo padis o an imo mga nadidirian ha iya, bisan kon pagpatawa la ito. Hinumdumi nga an pag-asawa diri kompetisyon kon hin-o an mas makusog, an mas daku gumuliat, o an nakakagyakan hin mas masakit nga pulong. Oo, kita ngatanan may mga kaluyahan ngan usahay nakakapasina kita ha iba. Kondi waray gud makatadunganon nga rason nga magyakan an bana o asawa hin nakakainsulto ngan nakakaminos nga mga pulong, o mas maraot pa gud, pasakitan ha pisikal an iya padis.Basaha an Proberbios 17:27; 31:26.

17. Paonan-o an mga bana magkikinabuhi uyon ha Bulawanon nga Surundon?

17 Ha iba nga kultura, ginraraugdaog o ginkakastigo han mga bana an ira asawa basi pamatud-an nga makusog hira. Pero an Biblia nasiring: “Hiya nga mahinay ha pagkasina maoroopay kay han kusgan; ngan hiya nga nakakagarong [nakakapugong] han iya espiritu, maoroopay kay ha iya nga nakakakuha han bungto.” (Prob. 16:32) Kinahanglan an karig-on basi maipakita an pagpugong ha kalugaringon sugad han ginbuhat ni Jesu-Kristo, an pinakabantogan nga tawo nga nabuhi ha tuna. An bana nga nagyayakan hin nakakasakit nga mga pulong o nangangastigo ha iya asawa usa nga maluya nga lalaki, ngan madadaot an iya relasyon kan Jehova. An Biblia nasiring: “Kangalas, pero ayaw pakasala.”Efe. 4:26.

“ISUL-OT NIYO AN GUGMA”

18. Kay ano nga importante nga padayon nga ipakita an gugma?

18 Basaha an 1 Corinto 13:4-7. Gugma an pinakaimportante nga kalidad ha relasyon han mag-asawa. “Isul-ot niyo an pagpalangga nga may kalooy, pagkabuotan, pagpaubos, pagkamalumo, ngan pagkapasensyoso. Pero labot hini ngatanan, isul-ot niyo an gugma, kay ini an hingpit nga bugkos han pagkaurosa.” (Col. 3:12, 14) An mag-asawa kinahanglan magpakita hin diri makikalugaringon nga gugma ngan magsubad kan Kristo nga andam magsakripisyo para ha iba. Kon bubuhaton nira ito, an ira relasyon magpapabilin nga marig-on bisan pa han nakakaaringit nga mga kinaiya, seryoso nga problema ha kahimsog, problema ha pinansyal, ngan problema ha mga kapamilya han bana o asawa.

19, 20. (a) Paonan-o magkakaada marig-on ngan malipayon nga relasyon an mag-asawa? (b) Ano an aton hihisgotan ha sunod nga artikulo?

19 Oo, kinahanglan an gugma, pagkamaunungon, ngan sinsero nga pangalimbasog basi magin malampuson an pag-asawa. Kon nagkakaada mga problema, an mag-asawa diri sadang magbulag. Lugod, kinahanglan magin determinado hira nga magin mas duok ha kada tagsa. An mag-asawa nga nahigugma kan Jehova ngan ha usa kag usa sadang magin determinado nga sulbaron an ira mga problema tungod kay an “gugma diri gud napapakyas.”1 Cor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Heb. 13:4.

20 Makuri an pagkaada marig-on ngan malipayon nga pag-asawa labi na durante hinin “peligroso gud nga mga panahon.” (2 Tim. 3:1) Pero ha bulig ni Jehova, posible ito. Kondi, kinahanglan atohan liwat han mag-asawa an imoralidad nga kalyap ha kalibotan. Ha masunod nga artikulo, hihisgotan naton kon paonan-o mapapanalipdan han bana ngan asawa an ira pag-asawa tikang ha imoralidad.

^ par. 12 Bisan kon nangangalimbasog an mag-asawa nga pasayloon an usa kag usa ngan sulbaron an ira mga problema, an Biblia nasiring nga an inosente nga padis may katungod nga magdesisyon kon papasayloon o bubulagan niya an iya padis nga nag-adulteryo. (Mat. 19:9) Kitaa an apendise nga “An Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha Pagdiborsyo Ngan Pagbulag” ha Gugma han Dios nga libro, pahina 219-222.