Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha Taiwan

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha Taiwan

MGA lima ka tuig na an naglabay, hira Choong Keon ngan Julie, usa nga mag-asawa nga 35 anyos na yana, nag-alagad sugad nga mga regular payunir ha Sydney, Australia. Hi Choong Keon nagsiring: “May part-time kami nga trabaho ngan komportable an amon kinabuhi. Maopay gud an klima ha amon lugar ngan hayahay an pagkinabuhi. Duok kami ha amon pamilya ngan kasangkayan.” Pero, nakukonsensya hira Choong Keon ngan Julie. Kay ano? Tungod kay maaram hira nga may dugang pa hira nga mahihimo ha pag-alagad kan Jehova, pero nag-aalang hira paghimo han ginkikinahanglan nga mga pagbag-o.

Katapos, ha usa nga kombensyon han 2009, may pahayag nga nakabantad gud ha ira. An mamumulong nagsiring para hadton makakahimo pagpauswag han ira ministeryo: “Hunahunaa ini: Puydi la palikoon han drayber an awto kon nadalagan ito. Ha pariho nga paagi, mahimo la kita giyahan ni Jesus ha pagpauswag han aton ministeryo kon aktibo nga nangangalimbasog kita ha pagkab-ot han aton tumong.” * Inabat han mag-asawa nga baga hin hira mismo an ginkakaistorya han mamumulong. Hito gihapon nga kombensyon, gin-interbyu an usa nga mag-asawa nga misyonero ha Taiwan. Ira iginsumat an ira kalipay ha ministeryo ngan ginpabug-atan nga daku pa an panginahanglan didto. Inabat na liwat nira Choong Keon ngan Julie nga ito nga mga pulong para gud ha ira.

Hi Julie nagsiring: “Katapos hito nga kombensyon, nag-ampo kami kan Jehova nga tagan kami hin kaisog nga himoon an ginkikinahanglan basi makabalhin ha Taiwan.” Hiya nagdugang: “Pero nahadlok kami. Sugad hin malukso kami ha hilarom nga swimming pool ha siyahan nga higayon.” Usa nga teksto nga nakabulig ha ira basi mahimo ito amo an Eklesiastes 11:4 (Baraan nga Biblia), nga nasiring: ‘An nagkikinita la kon hain an hangin diri magsasabod hin binhi, ngan an naghihinangad la ha mga dampog waray pag-aanihon.’ Hi Choong Keon nagsiring: “Nagdesisyon kami nga diri na  ‘magkinita ngan maghinangad’ lugod magtikang ‘pagsabod [o pagtanom] ngan pag-ani.’” Nag-inampo hira, nagbasa hin mga istorya han kinabuhi han mga misyonero, nakigkomunikar pinaagi hin e-mail ha mga binalhin ha Taiwan, ngan nagbaligya han ira mga awto ngan muwebles. Paglabay hin tulo ka bulan, nakadto na hira ha Taiwan.

KALIPAY HA PAGSANGYAW

Sobra 100 nga kabugtoan tikang ha iba-iba nga nasud an nag-aalagad yana ha Taiwan ha mga lugar nga daku an panginahanglan hin magwarali han Ginhadian. Tikang hira ha Australia, Britain, Canada, France, Japan, Korea, Spain, ngan United States. Nag-iedad hira hin 21 tubtob 73. Upod hito an sobra 50 nga solo nga sister. Ano an nagpagios hinin madasigon nga kabugtoan nga mag-alagad ha iba nga nasud? Kitaon naton.

Hi Laura

Hi Laura nga taga-Canada nagpapayunir ha weste han Taiwan. Pero mga 10 ka tuig antes hito, waray hiya gana pagsangyaw. Hiya nagsaysay: “Talagsa la ako magsangyaw salit diri ako nalilipay hito nga buruhaton.” Katapos, ginpaupod hiya han iya kasangkayan ha Canada ngadto ha Mexico basi magsangyaw ha sulod hin usa ka bulan. “Ito an siyahan nga higayon nga naggahin ako hin damu ka oras ha ministeryo, ngan diri ako makatoo nga maruruyagan ko ito!”

Iton makalilipay nga eksperyensya ni Laura nagpagios ha iya nga magplano pagbalhin ha kongregasyon nga iba an yinaknan ha Canada. Nag-enrol hiya ha klase nga nagtututdo hin Chinese, nag-alagad upod hin grupo nga nagyayakan hin Chinese, ngan nagin tumong niya nga bumalhin ha Taiwan. Han Septyembre 2008, natuman ito nga iya tumong. Hiya nagsiring: “Mga usa ka tuig antes ako naka-adjust ha akon bag-o nga palibot, ngan yana baga hin diri ko na karuyag bumalik ha Canada.” Ano an iya inaabat mahitungod ha pagsangyaw nga buruhaton? “Makalilipay gud ito,” siring niya. “Waray na mas makalilipay kay ha makita nga nagbabag-o an kinabuhi han mga Bible study samtang nakikilala nira hi Jehova. Tungod han akon pag-alagad ha Taiwan, damu ka beses nga naeksperyensyahan ko iton duro nga kalipay.”

 PAGLAMPOS HAN ULANG TUNGOD HAN YINAKNAN

Hira Brian ngan Michelle

Mga walo ka tuig an naglabay, hira Brian ngan Michelle, usa nga mag-asawa nga taga-United States bumalhin ha Taiwan. Ha siyahan, inabat nira nga diri hira epektibo ha ministeryo. Kondi usa nga eksperyensyado nga misyonero an nagsiring ha ira: “Bisan kon makaghatag la kamo hin tract ha usa nga tawo, sadang niyo hinumdoman nga bangin ito an siyahan nga higayon nga nakakarawat hiya hin mensahe mahitungod kan Jehova. Salit pinaagi hito, daku na an iyo nahimo ha ministeryo!” Iton makaparig-on nga komento nakabulig gud kanda Brian ngan Michelle basi diri umundang. Usa pa nga bugto an nagsiring ha ira: “Basi diri mahulop, ayaw sukla an iyo pag-uswag ha pagyakan hin Chinese ha kada adlaw, kondi ha kada asembleya.” Oo, nag-uswag hira ngan epektibo na hira yana nga mga payunir.

Ano an mahimo magpagios ha imo nga mag-aram hin iba nga yinaknan? Mahimo mo bisitahon an nasud diin karuyag mo mag-alagad. Tambong ha mga katirok, pakig-upod ha mga kabugtoan hito nga lugar, ngan upod ha ira ha pagsangyaw. Hi Brian nagsiring: “Kon makita mo nga damu gud an nakarawat han mensahe han Ginhadian ngan maeksperyensyahan mo an daku nga gugma han kabugtoan, mapapagios ka nga mag-alagad ha iba nga nasud bisan pa han mga ayat.”

KUMUSTA MAN AN SEKULAR NGA TRABAHO?

Hira Kristin ngan Michelle

Ginsusuportaran han pipira nga nagbuboluntaryo ha Taiwan an ira pagpayunir pinaagi ha pagtutdo hin English. Hira Kristin ngan Michelle nagbabaligya hin mga seafood. Hi Kristin nagsaysay: “Waray ko pa gud ini buhata hadto, kondi ini nga trabaho nakabulig ha akon nga makapabilin ha nasud.” Ha urhi, nagkaada hiya regular nga mga kustomer. Ini nga part-time nga trabaho nakabulig ha ira nga mag-asawa nga masuportaran an ira pinansyal ngan magkaada hin igo nga panahon para ha ira nangunguna nga buruhaton—an pagpayunir, pagpangisda hin tawo.

“IG-ENJOY AN BIYAHE”

Mga pito ka tuig na an naglabay, an mag-asawa nga hira William ngan Jennifer nga taga-United States inabot ha Taiwan. Hi William nagsiring: “Usahay makapoy hinduro an pag-aram han yinaknan, pagpayunir, pagmangno ha kongregasyon, ngan pagpakabuhi.” Ano an nakabulig ha ira nga maglampos ngan magpabilin nga malipayon? Naghimo hira hin makatadunganon nga mga tumong. Pananglitan, han nag-aaram hira hin Chinese, waray hira sobra nga maglaom nga mahibabaro dayon hira hito, salit waray hira manluya hinduro han mahinay an ira pag-uswag.

Hira William ngan Jennifer

Nahinunumdoman pa ni William an ginsiring ha iya han usa nga nagbibiyahe nga paramangno: “Ig-enjoy an biyahe, diri la an imo destinasyon.” Karuyag sidngon, katapos maghimo hin espirituwal nga tumong, sadang kita magin malipayon ha aton mga ginbubuhat basi makab-ot ito. Hi William nagsiring nga an pag-aplikar hito nga sagdon nakabulig ha ira nga mag-asawa nga magin mapauyon-uyon, mamati ha sagdon han hamtong nga kabugtoan didto, ngan mag-adjust ha paagi han pagbuhat ha mga butang basi maglampos hira ha ira ministeryo ha bag-o nga teritoryo. Hiya nagdugang: “Nakabulig liwat ito ha amon nga magkaada hin panahon nga mag-enjoy ha makaruruyag nga mga kiritaon ha amon teritoryo nga isla.”

Pariho kanda William ngan Jennifer, hi Megan nga solo nga sister nga taga-United States, ‘nag-i-enjoy ha iya biyahe’ samtang nangangalimbasog pagkab-ot han iya tumong nga magin maopay mag-Chinese. Kada kataposan han semana naupod hiya ha usa nga grupo hin magwarali nga nagsasangyaw ha maopay hinduro nga teritoryo—an pantalan han Kaohsiung, an pinakadaku nga pantalan ha Taiwan. Nakakagsangyaw hiya ha mga barko ngan ha mga parapangisda nga tikang ha Bangladesh, India, Indonesia, Pilipinas, Thailand, ngan Vanuatu. Hiya nagsiring: “Tungod kay an mga parapangisda diri la nag-iiha ha mga pantalan, gindudumarahan dayon namon hira hin Bible study. Para matutdoan hira ngatanan, kasagaran nga durungan nga  gindudumarahan ko hin pag-aram an upat o lima ka tawo.” Kumusta man an iya pag-aram hin Chinese? Hiya nagsiring, “Karuyag ko gud mahibaro dayon, pero pirme ko nahuhunahuna an ginsiring ha akon han usa nga brother, ‘Buhata an imo gimaopayi, ngan hi Jehova na an bahala magpalampos han iba pa nga butang.’”

Hi Megan

TALWAS, SIMPLE, NGAN MAKALILIPAY

Antes bumalhin ha iba nga nasud, hi Cathy nga taga-Britain, nag-research anay kon ano nga nasud an talwas balhinan han usa nga solo nga sister. Iya igin-ampo kan Jehova an iya mga kabaraka ngan nagsurat hiya ha pipira nga sanga nga opisina para mamakiana mahitungod han posible nga mga peligro para ha solo nga mga sister. Katapos igkonsiderar hin maopay an mga balos ha iya surat, nakasiring hiya nga an Taiwan an angayan nga lugar para ha iya.

Han 2004, ha edad nga 31, bumalhin hi Cathy ha Taiwan, diin nagkinabuhi hiya hin simple. Hiya nagsiring: “Ginpakianhan ko an kabugtoan kon diin makakapalit hin barato nga mga prutas ngan utanon. An ira mga suhestyon nakabulig ha akon nga makaminos ha gastos.” Ano an nabulig ha iya nga matipigan an simple nga kinabuhi? Hiya nagsiring: “Pirme ako nag-aampo kan Jehova nga buligan ako nga magin kontento ha pagkaada hin simple nga pagkaon ngan bado. Inabat ko nga ginbabaton ni Jehova an akon mga pag-ampo pinaagi ha pagtutdo han akon ginkikinahanglan ngan pagbulig ha akon nga magin kontento bisan kon waray ako han ngatanan nga akon karuyag.” Hiya nagdugang: “Nalilipay ako ha akon simple nga pagkinabuhi kay nabulig ito ha akon nga magpokus ha espirituwal.”

Hi Cathy

An kinabuhi ni Cathy diri la kay simple kondi makalilipay liwat. Hiya nagsaysay kon kay ano: “Nakakasangyaw ako ha lugar nga damu an nakarawat han maopay nga sumat. Makalilipay gud ito!” Pag-abot niya ha Taiwan, duha la an kongregasyon han Chinese ha syudad diin hiya nagtikang pagpayunir, pero yana may-ada na ito pito nga kongregasyon. Hiya nagsiring: “Malipayon gud ako tungod kay nakikita ko mismo iton daku gud nga pag-uswag ngan nakikigbahin ako ha pag-ani!”

“GINKIKINAHANGLAN NIRA AN BISAN SUGAD HA AKON!”

Kumusta man hira Choong Keon ngan Julie nga gin-unabi ha tinikangan hini nga artikulo? Ha siyahan, inabat ni Choong Keon nga gutiay la an iya naibubulig ha kongregasyon kay diri pa hiya maopay mag-Chinese. Kondi kabaliktaran ito ha ginhunahuna han kabugtoan didto. Hi Choong Keon nagsiring: “Han ginbahin an amon kongregasyon, gintagan ako hin damu nga responsabilidad sugad nga ministeryal nga surugoon. Hito nga takna, inabat ko gud nga nag-aalagad ako ha lugar nga mas daku an panginahanglan. Daku gud an panginahanglan,” nahiyom hiya nga nagsiring, “salit ginkikinahanglan nira an bisan sugad ha akon!” Yana, tigurang na hiya. Hi Julie nagdugang: “Yana gud la namon naeksperyensyahan an sugad hini nga kalamposan, katagbaw, ngan kalipay. Kinanhi kami basi bumulig, kondi inabat namon nga kami an nabuligan pinaagi hinin makalilipay nga eksperyensya. Nagpapasalamat kami kan Jehova nga gintutugotan niya kami nga mag-alagad dinhi!”

Ha damu nga nasud, nanginginahanglan pa gihapon hin dugang nga mag-arani para ha espirituwal nga pag-ani. Maggradwar ka na ba ngan naghuhunahuna kon ano an imo bubuhaton ha imo kinabuhi? Solo ka ba ngan naghihingyap nga mas makabulig pa ha organisasyon ni Jehova? Karuyag mo ba tagan an imo pamilya hin hura nga espirituwal nga panurundon? Retirado ka na ba, ngan may birilhon nga mga eksperyensya nga maisusumat ha iba? Makakasiguro ka nga damu nga bendisyon an imo makakarawat kon papauswagon mo an imo ministeryo pinaagi ha pag-alagad ha lugar nga mas daku an panginahanglan hin magwarali han Ginhadian.

^ par. 3 Kitaa an libro nga “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom, kapitulo 16, parapo 5-6.