Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha Brazil

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha Brazil

PIPIRA ka tuig na an naglabay, hi Rúbia, usa nga sister nga 30 anyos na yana, binisita kan Sandra, usa nga payunir ha usa nga gutiay nga kongregasyon ha sur han Brazil. Hito nga pagbisita ni Rúbia, may nahitabo nga nagkaada daku gud nga epekto ha iya salit nabag-o an iya kinabuhi. Ano ito? Aton kitaon.

“DIRI AKO MAKATOO HAN AKON NABATIAN”

“Igin-upod ako ni Sandra ha usa nga babaye nga iya Bible study. Durante han pag-aram, an babaye siniring: ‘Sandra, may tulo ako nga katrabaho nga babaye nga karuyag magpa-Bible study, pero ginsidngan ko hira nga kinahanglan maghulat anay hira. Maaram ako nga puno na an imo eskedyol yana nga tuig.’ Diri ako makatoo han akon nabatian. An mga tawo nga naruruyag mahibaro mahitungod kan Jehova kinahanglan anay maghulat antes ma-Bible study! Ha amon kongregasyon  nakurian ako pamiling hin bisan usa la nga study. Hito mismo nga takna, ha balay hito nga study, naghingyap gud ako nga buligan an mga tawo hiton gutiay nga bungto. Waray pag-iha katapos hito, binaya ako ha daku nga syudad nga akon gin-uukyan ngan binalhin ha bungto diin nagpapayunir hi Sandra.”

Ano an resulta han desisyon ni Rúbia? Hiya nagsiring: “Waray pa magduha ka bulan tikang han akon pagbalhin, 15 na an akon Bible study, ngan tumoo ka man o diri, waray pag-iha, pariho kan Sandra may listahan na liwat ako han mga tawo nga naghuhulat nga ma-Bible study!”

NAAGHAT NGA PAMURUBUUTON AN IYA MINISTERYO

Hi Diego, usa nga brother nga sobra 20 anyos na yana, binisita ha pipira nga payunir ha Prudentópolis, usa nga gutiay nga bungto ha sur han Brazil. Ito nga pagbisita nagkaada daku nga epekto ha iya. Ha pagkamatuod, naaghat hiya nga pamurubuuton an iya ministeryo. Hiya nagsiring: “Ha amon kongregasyon hayahay an akon kinabuhi; gutiay la nga oras an akon ginagamit ha ministeryo kada bulan. Pero han binisita ako hito nga mga payunir ngan namati ha ira mga eksperyensya, nasantop ko nga mas malipayon gud hira ha ministeryo kay ha akon. Han nakita ko kon ano kamalipayon ngan eksayted hira, naghingyap ako nga unta sugad liwat hito kamapulsanon an akon kinabuhi.” Katapos hito nga pagbisita, nagpayunir hi Diego.

Pariho kan Diego, usa ka ba nga batan-on nga Saksi nga naupod pagsangyaw ngan natambong ha mga katirok kondi naabat nga an ministeryo baga hin rutina na la ngan diri eksayting? Kon amo, puydi ka ba maghimo hin mga pagbag-o basi maeksperyensyahan an kalipay nga resulta han pag-alagad ha lugar nga mas daku an panginahanglan? Natural la nga magruhaduha ka nga bayaan an komportable nga pagkinabuhi. Kondi damu nga batan-on an nagdesisyon nga buhaton ito. Nagkaada hira kaisog nga bag-uhon an ira mga tumong ngan hingyap basi dugangan an ira ginbubuhat ha pag-alagad kan Jehova. Tagda an usa pa nga ehemplo, hi Bruno.

MAESTRO O MINISTRO?

Pipira ka tuig na an naglabay, hi Bruno nga 28 anyos na yana ineskwela ha usa nga sikat nga eskwelahan ha musika, ngan karuyag niya magin maestro, o konduktor  hin orkestra. Malampuson gud hiya ha iya pag-eskwela salit damu ka beses nga gin-imbitar hiya nga manguna ha usa nga symphony orchestra. Baga hin magigin maopay gud an iya kabubuwason. “Bisan pa hito,” siring ni Bruno, “inabat ako nga may kulang ha akon kinabuhi. Nagdedikar na ako kan Jehova pero maaram ako nga diri ko iginhahatag ha iya an pinakamaopay nga akon mahihimo, ngan nakukonsensya ako hito. Igin-ampo ko kan Jehova an akon inaabat, ngan nakiistorya liwat ako ha eksperyensyado nga kabugtoan ha kongregasyon. Katapos mamurubuot hin maopay, nagdesisyon ako nga unahon an ministeryo imbes nga an musika. Inundang ako pag-eskwela ngan binalhin ha lugar nga daku an panginahanglan hin mga magwarali.” Ano an nagin resulta han iya desisyon?

Binalhin hi Bruno ha bungto han Guapiara (mga 7,000 an populasyon), nga mga 260 ka kilometro tikang ha syudad han São Paulo. Daku ito nga pagbag-o para ha iya. Nagsiring hiya: “Binalhin ako ha gutiay nga balay nga waray pridyeder, TV, o koneksyon ha Internet. Bisan pa hito, may-ada didto mga butang nga waray ako hadto—usa nga hardin hin mga utanon ngan namumunga nga kakahoyan!” Samtang nag-aalagad didto ha usa nga gutiay nga kongregasyon, makausa kada semana ginsusudlan ni Bruno an iya bag hin pagkaon, tubig, ngan literatura ngan nagdadrayb han iya motorsiklo tipakadto ha mga huron basi magsangyaw. Damu didto an waray pa gud makabati han maopay nga sumat. “Inabot hin 18 an akon Bible study,” siring niya. “Makalilipay gud an pakakita ha mga study nga naghimo hin mga pagbag-o ha ira kinabuhi!” Hiya nagsiring liwat: “Hito nga higayon nasantop ko nga naagian ko na an kulang ha akon kinabuhi—an pag-abat hin duro nga kalipay nga resulta han pag-una han pag-alagad kan Jehova. Diri ko gud unta ini aabaton kon ginpadayon ko pagkab-ot an materyalistiko nga mga tumong.” Ano an nagin trabaho ni Bruno ha Guapiara? Nahiyom hiya nga nagsiring: “Nagtututdo ako hin paggitara.” Baga hin maestro la gihapon hiya.

“KINAHANGLAN DIRI AKO BUMAYA”

Hi Mariana, nga hirani na mag-30 anyos, puropariho liwat kan Bruno an sitwasyon. Abogada hiya, kondi bisan kon daku an iya kità ha iya propesyon, diri la gihapon hiya malipayon. Hiya nagsiring: “Inabat ako nga sugad ako hin ‘nagtatalinguha han hangin.’” (Ekles. 1:17) Damu nga kabugtoan an nagdasig ha iya nga  hunahunaon an pagpayunir. Katapos ito pamurubuuton ni Mariana, hiya ngan an iya kasangkayan nga hira Bianca, Caroline, ngan Juliana, nagdesisyon nga bumulig ha usa nga kongregasyon ha Barra do Bugres, usa nga interyor nga bungto hirani ha Bolivia, yinukot ka kilometro tikang ha ira lugar. Ano an sunod nga nahitabo?

Hi Mariana nagsiring: “Plano ko nga umukoy didto hin tulo ka bulan. Kondi ha kataposan han tulo ka bulan, 15 na an akon Bible study! Syempre, daku pa gud nga bulig an ginkinahanglan hito nga mga study basi mag-uswag ha kamatuoran. Salit diri ko gud kaya magsarit ha ira nga mauli na ako. Kinahanglan diri ako bumaya.” Ngan ito gud an ginbuhat nira nga upat. Nagin mas mapulsanon ba an kinabuhi ni Mariana ha iya bag-o nga karera? Hiya nagsiring: “Malipayon ako nga ginagamit ako ni Jehova ha pagbulig ha mga tawo nga bag-uhon an ira kinabuhi. Bendisyon ha akon an paghibaro nga yana ginagamit ko an akon panahon ngan kusog ha buruhaton nga mapulsanon gud.” Iginsaysay ni Caroline an inaabat nira nga upat: “Kon nahigda na ako ha gab-i, kontento gud ako kay ginbuhat ko an ngatanan ha pag-alagad kan Jehova. An akon kinabuhi nakasentro ha pagbulig ha akon mga Bible study. Makalilipay gud an pakakita ha ira nga nag-uuswag. Naieksperyensyahan ko nga tinuod gud ini nga mga pulong: ‘Tilawi niyo ngan kitaa nga hi Jehova maopay.’”—Sal. 34:8.

Sigurado nga malipayon gud hi Jehova ha pagkita ha nagtitikadamu nga batan-on nga kabugtoan ha bug-os nga kalibotan nga malipayon nga nagsasakripisyo ha pagsangyaw han maopay nga sumat han iya Ginhadian ha interyor nga mga lugar! (Sal. 110:3; Prob. 27:11) Hura nga ginbibendisyonan ni Jehova an sugad hini nga kabugtoan nga malipayon nga nagsasakripisyo ha pag-alagad ha iya.—Prob. 10:22.