Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 BULIG PARA HA PAMILYA | PAG-ASAWA

Kon Binaya Na ha Balay an mga Anak

Kon Binaya Na ha Balay an mga Anak

AN PROBLEMA

Agsob nga naatubang an mag-asawa han pinakadaku nga pagsari ha ira kinabuhi kon adulto na an ira mga anak ngan nabaya na ha ira balay. Pagbaya han ira mga anak, mahimo hira umabat nga waray na hira koneksyon ha kada tagsa. “Nagsasagdon ako ha damu nga tawo nga diri maaram kon paonan-o ibabalik an ira duok nga relasyon ha ira padis,” siring han usa nga magsaragdon nga hi M. Gary Neuman. “Yana nga bumaya na an ira mga anak, gutiay na la an naiistoryahan [han mga kag-anak] o naisusumat ha kada tagsa.” *

Sugad-sugad ba liwat hito an iyo pag-asawa? Kon oo, mahimo niyo maibalik an iyo duok nga relasyon. Pero, hisgotan anay naton an pipira nga posible nga hinungdan han iyo paghirayo ha kada tagsa sugad nga mag-asawa.

AN HINUNGDAN

Ha sulod hin katuigan, prayoridad an mga anak. May maopay nga intensyon an damu nga kag-anak nga unahon an panginahanglan han ira anak kay han ira pag-asawa. Sugad nga resulta, nahiara hira ha papel han pagin tatay o nanay, salit nangangalimtan nira an ira papel sugad nga bana o asawa—usa nga kamatuoran nga nakikita dayon kon waray na an kabataan ha balay. “Han kaupod pa namon an amon mga anak, magkaupod kami nga nagbubuhat,” siring han 59 anyos nga asawa. Pero han bumaya na an ira mga anak ha balay, hiya nagsiring, “magkaiba na an amon mga prayoridad.” Makausa, nakasiring pa ngani hiya ha iya bana, “An tagsa ha aton may kalugaringon na nga kalibotan.”

An iba nga mag-asawa diri andam ha pagkarawat han ira bag-o nga sitwasyon. “Para ha damu nga mag-asawa, baga hira hin bag-o nga kasal,” siring han libro nga Empty Nesting. Tungod kay ha ira pag-abat haros magkaiba na an ira interes, damu nga mag-asawa an nagbubuhat na la han tagsa nira nga karuyag, salit nagigin sugad na la hira hin mag-roommate imbes nga mag-asawa.

Maopay na la, mahimo niyo malikyan ini nga mga problema ngan mapahimulsan pa ngani an mga kapulsanan hinin bag-o nga bahin han iyo kinabuhi. Makakabulig hito an Biblia. Paonan-o?

 AN IMO MAHIMO BUHATON

Magin determinado ha pagkarawat han pagbag-o. May kalabotan ha adulto nga mga anak, an Biblia nasiring: “An tawo mabaya han iya amay ngan han iya iroy.” (Genesis 2:24) Sugad nga kag-anak, tumong mo nga bansayon an imo anak para hito nga panahon basi magkaada hira mga abilidad nga pagkikinahanglanon nira sugad nga adulto. Kon ito an imo panhunahuna, husto la nga malipay ka bisan kon bumaya na an imo mga anak ha iyo balay.—Prinsipyo ha Biblia: Marcos 10:7.

Syempre, kag-anak ka la gihapon han imo mga anak. Pero yana, sugad hin konsultant ka imbes nga superbisor ha ira. Inin bag-o nga relasyon magtutugot ha imo ngan ha imo mga anak nga magin duok samtang iginpaprayoridad mo an imo padis. *Prinsipyo ha Biblia: Mateo 19:6.

Ipakiistorya an imo ginkakabarak-an. Isumat ha imo padis an epekto ha imo hini nga pagbag-o, ngan magin andam liwat ha pagpamati han iya inaabat. Magin mapailubon ngan masinabuton. Bangin magkinahanglan hin panahon basi maparig-on an iyo relasyon sugad nga mag-asawa, kondi takos ito han iyo pangalimbasog.—Prinsipyo ha Biblia: 1 Corinto 13:4.

Pamiling hin bag-o nga mga buruhaton nga iyo hihimoon nga magkaupod. Pag-istoryahi niyo an mga tumong nga karuyag niyo buhaton o mga hilig nga karuyag niyo himoon sugad nga mag-asawa. Tungod kay napadaku niyo an iyo mga anak, nagkaada kamo damu nga praktikal nga kinaadman. Kay ano nga diri ito gamiton ha pagbulig ha iba?—Prinsipyo ha Biblia: Job 12:12.

Parig-ona utro an imo gugma ha imo padis. Hunahunaa an mga kalidad nga iyo naruyagan ha usa kag usa. Sugad nga mag-asawa, hunahunaa an iyo mga gin-agian ngan an mga problema nga iyo nasulbad. Ha urhi, inin bag-o nga bahin han iyo kinabuhi mahimo magin makalilipay. Ngani kon magbinuligay kamo, mapapauswag niyo an iyo pag-asawa ngan mapaparig-on utro an gugma nga siyahan nga nagbugkos ha iyo.

^ par. 4 Tikang ha libro nga Emotional Infidelity.

^ par. 12 Kon may mga anak ka pa nga ginpapadaku, ayaw kalimti nga “usa nga unod” kamo han imo asawa. (Marcos 10:8) Labi nga naabat hin kasigurohan an mga anak kon marig-on an relasyon han ira mga kag-anak.