PAGPAMATA! Num. 3 2020 | Mawawara Pa ba an Diskriminasyon?

Kinahanglan atohan naton an diskriminasyon ha aton hunahuna ngan kasingkasing. Hibaroi an lima nga paagi basi maatohan an diskriminasyon.

Diskriminasyon​—Natapnan Ka ba Hito?

Ano an mga sinyales nga nagdidiskriminar na kita?

Hibaroi an Kamatuoran

An sayop nga impormasyon mahimo magresulta hin negatibo nga panhunahuna ha iba. Kitaa kon paonan-o ini napamatud-an han eksperyensya han usa nga sundalo hadto.

Pagpakita hin Empatiya

An kawaray-empatiya posible nga sinyales han ano?

Karawata nga May Mag-opay nga Kalidad an Iba

An pagpahitaas mahimo magresulta hin diskriminasyon. Paonan-o mo ito madadaog?

Pakigsangkay ha mga Tawo nga Iba ha Imo

Hibaroi an mga kapulsanan han pagkaada sangkay nga diri pariho ha imo.

Pagpakita hin Gugma

An pagpakita hin gugma mabulig nga mawara an diskriminasyon. Tagda an pipira nga paagi ha pagpakita hito.

An Magwawara han Diskriminasyon

Ano an upat nga butang nga bubuhaton han Ginhadian han Dios basi mawara an diskriminasyon?

Nadaog Nira an Diskriminasyon

Kitaa an tulo nga video nga nagpapakita kon paonan-o nadaog han tulo nga tawo an diskriminasyon.