Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 BULIG PARA HA PAMILYA | PAGIN MAOPAY NGA KAG-ANAK

An Kapulsanan ha Paghatag hin Buruhaton

An Kapulsanan ha Paghatag hin Buruhaton

AN PROBLEMA

Ha pipira nga pamilya, ginlalaoman an kabataan nga bumulig ha buruhaton ha balay, ngan ginbubuhat nira ito nga diri nagrireklamo. Ha iba nga pamilya, an mga kag-anak diri naglalaom nga mabulig an ira mga anak ha mga buruhaton, ngan an mga anak nga nalilipay hito, diri duro nga nag-oopay ha pagbuhat han iginsusugo ha ira.

Naoobserbaran han mga eksperto nga komon ini ha mga nasud ha Weste, diin an anak an kasagaran nga sinerbihan imbes nga magserbi. “Yana, an kabataan ginpapabay-an ha pag-uyag hin video games, pag-Internet, ngan pagkinita hin TV,” siring han kag-anak nga hi Steven. “Gutiay la an nalalaoman ha ira.”

Ano ha imo hunahuna? Importante ba an paghatag hin buruhaton ha anak, diri la ha pagtipig han kahapsay han balay, kondi basi mag-uswag liwat hiya?

AN SADANG MO HIBAROAN

Nag-aalang an iba nga kag-anak ha paghatag hin trabahoon ha ira anak labi na kon damu an asaynment. Kondi tagda an mga kaopayan ha paghatag hin buruhaton ha anak.

Nabulig nga magin hamtong an anak. An bata nga nabulig ha buruhaton ha balay posible nga mas maglampos ha eskwelahan, ngan diri ito urusahon. Nabulig ito nga magkaada hiya kompyansa, disiplina ha kalugaringon, ngan determinasyon, nga importante basi mahibaro.

Nagtututdo ha anak nga magserbi ha iba. Naoobserbaran han iba nga an mga bata nga gintatagan hin responsabilidad ha balay mas posible nga magserbi ha iba pagdaku nira. Diri ini urusahon kay an pagtuman han mga trabahoon nagbabansay ha ira nga unahon an kaopayan han iba kay han ira kalugaringon. Ha luyo nga bahin, hi Steven nga gin-unabi kanina, nagsiring: “Kon an mga anak diri gintatagan hin responsabilidad, huhunahunaon nira nga aanhi hira basi serbihan, ngan madaku hira nga may sayop nga panhunahuna may kalabotan ha responsabilidad ngan pagtrabaho.”

Nag-aaghat hin pagkaurosa han pamilya. Pinaagi han ira pangalimbasog ha panimalay, nasasantop han mga anak nga diri la hira importante, kondi may-ada liwat hira responsabilidad ha pamilya. Pero mahimo ini diri mahibaroan han anak kon mas importante ha kag-anak an mga aktibidad ha eskwelahan kay han buruhaton ha balay. Pakianhi an imo kalugaringon, ‘Ano an kaopayan kon makikig-upod an akon anak ha soccer team kondi mawawad-an hin panahon ha pamilya?’

 AN IMO MAHIMO BUHATON

Pagtikang samtang bata pa hira. May mga nasiring nga sadang tikangan han kag-anak an paghatag hin trabahoon ha anak kon tres anyos pa la hiya. An iba nasiring nga mas maopay kon dos anyos pa la o mas bata pa. An punto, an gudtiay nga kabataan naruruyag pagbuhat kaupod han ira kag-anak ngan pagsubad ha ira.​—Prinsipyo ha Biblia: Proberbios 22:6.

Paghatag hin buruhaton nga angayan ha edad. Pananglitan, an tres anyos nga anak puydi sugoon paghipos han mga uyagan, pagtrapo, o pagbulag-bulag han labahan. An durodaku na nga anak puydi maniphid, maglimpyo han awto, ngan magluto pa ngani. Tagi hiya hin buruhaton uyon ha iya abilidad. Bangin mahipausa ka han iya pagkamaduruto ha trabahoon nga iginhatag ha iya.

Igprayoridad an mga buruhaton. Bangin makuri ito kon damu pirme an asaynment han imo anak. Kondi, an diri paghatag hin trabahoon ha ira basi la magkaada hitaas nga grado, “usa nga pangirilal-an han diri husto nga pagprayoridad,” siring han libro nga The Price of Privilege. Sugad han gin-unabi na, an pagtuman han toka nabulig ha kabataan nga magin mas maopay nga estudyante. Ngan an mga leksyon nga ira nahibabaroan mabulig kon magkaada na hira kalugaringon nga pamilya.​—Prinsipyo ha Biblia: Filipos 1:10.

Pagpokus ha katuyoan imbes ha resulta. Bangin mas maiha matapos han imo anak an mga igintutoka ha iya. Bangin masantop mo liwat nga puydi pa opayon an pagkatrabaho han toka. Kon ito an mahitabo, pugngi an imo kalugaringon ha pagbuhat han igintoka ha iya. An imo katuyoan diri nga magin maopay an katrabaho pariho han katrabaho han adulto, kondi an mabuligan mo hiya nga mahibaro ha pagtuman hin responsabilidad ngan magkaada kalipay ha pagtrabaho.​—Prinsipyo ha Biblia: Eklesiastes 3:22.

Pagpokus ha husto nga balos. May mga nasiring nga an pagsuhol ha anak ha pagbuhat ha mga trabahoon ha balay nagtututdo ha iya nga magin responsable. An iba nasiring nga nag-aaghat ito ha iya nga magpokus ha kon ano an iya makukuha ha pamilya imbes ha kon ano an iya maihahatag. Nagpapahamangno liwat hira nga bangin diri na bumulig an anak ha buruhaton kon may-ada na hiya kwarta​—tigaman nga nawawara na an kapulsanan ha paghatag hin mga buruhaton. An leksyon? Bangin mas maopay nga kon maghatag hin kwarta, diri sugad nga suhol ha pagtuman ha mga buruhaton.