Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 LEKSYON 2

Kon Paonan-o Magigin Mapainubsanon

Kon Paonan-o Magigin Mapainubsanon

ANO AN PAGIN MAPAINUBSANON?

Matinalahuron an mapainubsanon nga mga tawo. Diri hira arogante ngan diri hira naglalaom nga tatrataron hira hin espesyal. Lugod, may sinsero nga interes hira ha iba ngan andam mahibaro tikang ha ira.

Usahay ginhuhunahuna han iba nga kaluyahan an pagin mapainubsanon. Pero ha pagkatinuod, maopay ito nga kalidad nga nabulig ha mga tawo nga karawaton an ira sayop ngan limitasyon.

KAY ANO NGA IMPORTANTE ITO?

 • An pagin mapainubsanon nabulig nga magkaada kasangkayan. “Ha kabug-osan, an mapainubsanon nga tawo mas madali magkaada kasangkayan,” siring han libro nga The Narcissism Epidemic. Nagsiring pa ito nga an sugad nga tawo “mas madali makigkomunikar ngan makig-upod ha iba.”

 • An pagin mapainubsanon nabulig ha kabubuwason han imo anak. An pagin mapainubsanon mabulig ha imo anak yana ngan ha pagdaku niya​—pananglitan kon namimiling hin trabaho. “An batan-on nga sobra an kompyansa ha kalugaringon ngan diri nakikita an iya mga kakulangan diri makakahimo hin maopay nga impresyon kon nag-aaplay hin trabaho,” siring ni Dr. Leonard Sax. “Pero an batan-on nga interesado ha ginsisiring han nag-iinterbyu daku an posibilidad nga makarawat ha trabaho.” *

KON PAONAN-O ITO IGTUTUTDO

Buligi an imo anak nga magkaada timbang nga pagkita ha iya kalugaringon.

PRINSIPYO HA BIBLIA: “[An] bisan hin-o nga naghuhunahuna nga importante hiya pero diri ngay-an, ginlilimbongan niya an iya kalugaringon.”​—Galacia 6:3.

 • Likyi an diri reyalistiko nga mga sagdon. An pagsiring nga “Puydi mo makuha an tanan mo nga karuyag” ngan “Puydi ka magin bisan ano nga karuyag mo” baga hin maopay pamation, pero diri ito an reyalidad. Mas daku an posibilidad nga magin malampuson hira kon may-ada hira reyalistiko nga mga tumong ngan kon paningkamotan nira nga makab-ot ito.

 • Dayawa an espisipiko nga mga ginbubuhat. An basta pagsiring ha imo anak nga “makarit” hiya diri nakakabulig ha iya nga magin mapainubsanon. Magin espisipiko.

 • Limitahi an imo anak ha paggamit han social media. Kasagaran nga konektado an social media ha paghambog​—o ha pagparayaw han talento ngan nahihimo han usa—​nga kabaliktaran gud han pagin mapainubsanon.

 •   Aghata an imo anak nga mangaro dayon hin pasaylo. Buligi hiya nga makita kon diin hiya nagsayop ngan karawaton ito.

Tutdui an imo anak nga magin mapasalamaton.

PRINSIPYO HA BIBLIA: “Ipakita an iyo pagkamapasalamaton.”​—Colosas 3:15.

 • Apresyaron an mga linarang. Kinahanglan apresyaron han kabataan an palibot ngan masabtan nira nga nakadepende kita hito basi mabuhi. Kinahanglan naton an hangin, tubig, ngan pagkaon. Gamita ini nga mga ehemplo basi itutdo an apresasyon ngan pagpasalamat ha urusahon nga mga butang ha palibot.

 • Apresyaron an iba nga tawo. Ipahinumdom ha imo anak nga an iba mas labaw kay ha iya ha pipira nga paagi ngan imbes nga maawa ha talento ngan abilidad han iba, puydi lugod hiya mahibaro tikang ha ira.

 • Ipahayag an pagpasalamat. Tutdui an imo anak nga diri la basta magsiring hin “salamat,” kinahanglan updan niya ito hin sinsero nga apresasyon. An pagin mapasalamaton nabulig ha aton nga magpabilin nga mapainubsanon.

Tutdui an imo anak nga maopay an pagbulig ha iba.

PRINSIPYO HA BIBLIA: “May pagkamapainubsanon nga iyo tagdon an iba nga labaw ha iyo, samtang iyo ginpapanginano diri la an iyo kalugaringon nga kaopayan, kondi pati liwat an kaopayan han iba.”​—Filipos 2:3, 4.

 • Tagi hin trabahoon an imo anak. Kon diri mo hiya pabuligon ha iyo balay, bangin maipaabat mo ha iya nga espesyal hiya hinduro para bumulig ha balay. An mga obligasyon ha balay kinahanglan unahon ngan ikaduha la an pag-uyag. Ipakita ha iya kon ano an naibubulig ha iba han pagtrabaho ha balay ngan isumat nga aapresyaron ngan rirespetuhon hiya han iba ha pagbuhat hito.

 • Pabug-ati nga maopay an pagbulig ha iba. An pagbulig ha iba mabulig ha imo anak nga magin hamtong hiya. Salit, aghata an imo anak nga hibaroan kon hin-o an nanginginahanglan hin bulig. Pag-istoryahi niyo kon ano an iya mahihimo ha pagbulig ha ira. Dayawa ngan suportari an imo anak tungod han iya pagbulig ha iba.

^ par. 8 Tikang ha libro nga The Collapse of Parenting.