Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An mga tumong pariho hin mga plano ha pagtukod; kon mangangalimbasog ka, matutuman mo ito

 PARA HA BATAN-ON

12: Tumong

12: Tumong

AN KARUYAG SIDNGON

An tumong labaw pa ha hingyap—butang nga karuyag mo matuman. An tinuod nga tumong nagkikinahanglan hin pagplano, pagin mapauyon-uyon, ngan pagkamaduruto.

May tumong nga mahimo makab-ot dayon (pipira ka adlaw o semana), makab-ot hin pipira ka bulan, ngan makab-ot hin maiha (usa ka tuig o sobra pa). An tumong nga maiha makab-ot mahimo matuman pinaagi hin pipira nga gudti nga tumong.

KON KAY ANO NGA IMPORTANTE

An pagkab-ot hin tumong mahimo magdugang han imo kompyansa, magparig-on han imo pakisangkay ha iba, ngan maghatag hin dugang nga kalipay.

Kompyansa ha kalugaringon: Kon naghimo ka hin gudti nga tumong ngan nakab-ot mo ito, mas magkakaada ka kompyansa ha pagkab-ot hin dagku nga tumong. Dugang pa, mas magkakaada ka kompyansa ha pag-atubang ha mga pagsari kada adlaw, sugad han impluwensya han kasangkayan.

Kasangkayan: Nalilipay an mga tawo nga makaupod adton pirme may tumong​—karuyag sidngon adton maaram kon ano an ira karuyag ngan disidido magtrabaho para hito. Dugang pa, usa han pinakamaopay nga paagi basi maparig-on an pagkamagsangkay amo an pagbuhat kaupod hin sangkay nga may pariho nga tumong.

Kalipay: Kon may-ada ka tumong ngan nakab-ot mo ito, naabat ka nga may nahimo ka ha imo kinabuhi.

“Naruruyag ako pagkaada hin tumong tungod kay nagigin okupado ako ngan naghahatag ito ha akon hin rason nga padayon nga magkab-ot. Ngan kon nakakab-ot ka hin tumong, nakaka-proud gud ito ngan makakasiring ka, ‘Wow, nahimo ko ito! Nakab-ot ko an akon karuyag.’”​—Christopher.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Hiya nga nag-iinaw han hangin diri magsasabwag; ngan hiya nga nagtatagad han mga dampog diri magbabari.”​—Eklesiastes 11:4.

AN IMO PUYDI BUHATON

Sunda ini nga mga suhestyon basi makahimo hin tumong, ngan makab-ot mo ito.

Usisaha an imo karuyag. Paghimo hin lista hin mga tumong nga akos mo makab-ot ngan iprayoridad kon ano an imo uunahon ngan mga isusunod.

Pagplano. Ha tagsa nga tumong, buhata an masunod:

  • Magkaada reyalistiko nga eskedyol.

  • Planoha an imo mga bubuhaton.

  • Laumi nga may posible makaulang, ngan hunahunaa kon paonan-o ito malalamposan.

Gios. Ayaw hulata nga kompleto ka na han tanan antes ka magtikang. Pakianhi an imo kalugaringon, ‘Ano an akon siyahan nga mahimo buhaton basi makab-ot ko an akon tumong?’ Katapos, buhata ito. Usisaha an imo mga pag-uswag samtang natutuman mo an imo mga iginplano.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “An mga hunahuna han madoroto tipakadto la ha kahuraan.”​—Proberbios 21:5.