Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Ano nga klase hin dalan an imo iginpapakita ha imo mga anak nga paglalaktan nira?

 PARA HA KAG-ANAK

8: Susbaranan

8: Susbaranan

AN KARUYAG SIDNGON

An mga kag-anak nga nagpapakita hin susbaranan nagkikinabuhi uyon ha ira igintututdo. Pananglitan, diri mo malalaoman an imo anak nga magin tangkod kon nababatian ka niya nga nasiring, “Sidnga hiya nga waray ako,” kon nadiri ka pakig-istorya.

“Komon nga puplunganon an ‘Himoa an akon ginsisiring, diri an akon ginbubuhat.’ Pero diri ito epektibo ha kabataan. Pariho hira hin espongha nga nahunob han tanan nga likido nga nakapalibot hito, ira nasusubad an tanan nga aton ginyayakan ngan ginbubuhat, ngan susumatan kita nira kon an aton igintututdo ha ira, kabaliktaran han aton ginhihimo.”​—David.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Ikaw nga nagsasangyaw nga ‘Diri ka mangawat,’ nangangawat ka ba?”​—Roma 2:21.

KON KAY ANO NGA IMPORTANTE

Mas naiimpluwensyahan an kabataan ngan bisan an mga tin-edyer han ira mga kag-anak kay han iba nga tawo​—upod na an ira kasangkayan. Nangangahulogan ito nga ikaw gud an aada ha pinakamaopay nga posisyon basi giyahan hira ha husto nga paagi. Syempre, mahitatabo ito kon imo ginbubuhat an imo igintututdo.

“Puydi naton uroutruhon hin damu ka beses an aton ginyakan ngan magruhaduha la gihap kon namamati ba an aton anak. Pero ha usa ka beses nga waray naton buhata an aton ginsiring, iya ito isusumat ha aton. Nakikita han kabataan an tanan nga ginbubuhat naton, bisan kon kahuna naton nga diri hira nagkikita ha aton.”​—Nicole.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “An kinaadman nga tikang ha langit . . . diri-hipokrito.”​—Santiago 3:17.

AN IMO PUYDI BUHATON

Usisaha an imo kalugaringon nga mga suruklan. Ano nga klase hin kaliawan an imo ginkikita? Paonan-o mo gintatratar an imo asawa ngan mga anak? Ano an personalidad han imo kasangkayan? Mahunahunaon ka ba ha iba? Ha laktod, karuyag mo ba an imo mga anak magin pariho ha imo?

“Kami nga mag-asawa diri nag-oobligar ha amon mga anak nga magkinabuhi ha mga suruklan nga kami mismo diri nakakatuman.”​—Christine.

Pangaro hin pasaylo ha imo mga sayop. Maaram an imo mga anak nga diri ka perpekto. Pinaagi ha pagyakan hin “pasayloa ako” kon angayan​—ha imo padis ngan ha imo mga anak—​makakahatag ka hin importante nga leksyon ha pagin tangkod ngan pagin mapainubsanon.

“Kinahanglan mabatian han aton mga anak nga ginkakarawat naton kon nagsasayop kita, ngan kinahanglan nira mabatian kon naaro kita hin pasaylo. Kay kon diri, diri hira mahibabaro ha pagkarawat han ira sayop.”​—Robin.

“Sugad nga mga kag-anak, kita an may pinakadaku nga impluwensya ha aton mga anak, ngan an aton ehemplo amo an pinakamaopay nga garamiton ha pagtutdo tungod kay nakikita nira ito pirme. Pariho ito hin libro nga abrido pirme diin an mga leksyon hito pirme nakikita.”​—Wendell.