Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An pagpasaylo mahimo makaparong han kalayo han diri-pagsinabtanay

 PARA HA MAG-ASAWA

4: Pagpasaylo

4: Pagpasaylo

AN KARUYAG SIDNGON

An pagpasaylo nangangahulogan nga palabyon naton an nahimo nga sala ngan an kasina nga resulta hito. Diri ito nag-oobligar nga konsinteron naton an sayop o magpakunokuno nga baga hin waray ito mahitabo.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Padayon nga mag-inantosay ngan kinasingkasing nga magpinasayloay kamo bisan kon may hinungdan an usa ha pagreklamo kontra ha iba.”​—Colosas 3:13.

“Kon hinigugma mo an usa, diri ka nagpupokus ha iya kaluyahan, kondi ha klase han tawo nga karuyag niya magin.”​—Aaron.

KON KAY ANO NGA IMPORTANTE

Kon magtitipig ka hin kasina, mahimo ka madaot ha pisikal ngan ha emosyonal, pati na an iyo pag-asawa.

“Usa ka beses nangaro hin pasaylo an akon bana ha butang nga nakasakit gud ha akon. Nakurian ako pagpasaylo ha iya. Kondi ha urhi ginpasaylo ko hiya, pero nagbasol ako nga waray ko dayon ito himoa. Nakaapekto ito ha amon relasyon.”​—Julia.

AN IMO PUYDI BUHATON

SARIHI AN IMO KALUGARINGON

Ha sunod nga masakitan ka ha ginyakan o ginbuhat han imo padis, pakianhi an imo kalugaringon:

  • ‘Sobra ba ako kasensitibo?’

  • ‘Seryoso gud ba an nahimo nga sala nga kinahanglan pa niya mangaro hin pasaylo, o puydi ko na la ito palabyon?’

IPAKIISTORYA HA IMO ASAWA

  • Mationan-o kaiha kita magpasaylo ha kada tagsa?

  • Ano an puydi naton buhaton basi mas madagmit kita magpasaylo ha kada tagsa?

SUHESTYON

  • Kon nasakitan ka, ayaw hunahunaa nga may maraot nga motibo an imo padis.

  • Pasensyahi an nabuhat han imo padis, ngan hinumdumi nga “kita ngatanan damu ka beses nga nagsasayop.”—Santiago 3:2.

“Masayon la magpasaylo kon pariho kami nakasayop, kondi mas makuri kon baga hin usa la an nakasayop. An pagkarawat hin pagpasaylo ngan an pagpasaylo nagkikinahanglan hin tinuod nga pagpaubos.”—Kimberly.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Pakigtuhay dayon.”​—Mateo 5:25.

Kon magtitipig ka hin kasina, mahimo ka madaot ha pisikal ngan ha emosyonal, pati na an iyo pag-asawa