Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An pagsugot ha imo mga kag-anak sugad-sugad hin pagbayad hin utang ha bangko. Kon mas natataporan ka, mas damu nga bentaha an imo makakarawat

 PARA HA BATAN-ON

10: Pagin Masasarigan

10: Pagin Masasarigan

AN KARUYAG SIDNGON

An masasarigan nga tawo gintataporan han iya mga kag-anak, kasangkayan, ngan gintatrabahoan. Nasunod hiya ha balaud, nagtutuman han iya saad, ngan pirme nagsusumat hin tinuod.

KON KAY ANO NGA IMPORTANTE

Kasagaran, an kadaku han pagsarig nga imo nakakarawat nadepende ha pagin masasarigan nga imo naipakita ha paglabay han panahon.

“An gimaopayi nga paagi basi makuha mo an pagsarig han imo mga kag-anak amo an pagpakita nga hamtong ngan matataporan ka, diri la kon kaupod mo hira kondi bisan kon waray hira.”​—Sarahi.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Padayon nga pamatud-i niyo kon ano gud kamo.”​—2 Corinto 13:5.

AN IMO PUYDI BUHATON

Karuyag mo man makarawat an daku nga pagsarig han iba o maibalik an nawara nga pagtapod, makakabulig an masunod.

Magin tangkod. Masayon la mawara an pagtapod ha imo kon magbubuwa ka. Ha kabaliktaran, kon tangkod ka ngan diri nagtatago han imo mga sayop, makakarawat mo an pagtapod han iba.

“Masayon la magin tangkod kon maopay an kahimtang. Kondi an pagin tangkod, bisan kon magigin maraot an pagkita ha imo, mabulig ha imo nga mas taporan ka han mga tawo.”​—Caiman.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Karuyag namon gumawi hin tangkod ha ngatanan nga butang.”​—Hebreo 13:18.

Magin masasarigan. Ha usa nga surbey ha E.U., 78 porsyento han mga nag-iinterbyu hin mga aplikante an nagsiring nga an pagin masasarigan “usa han tulo nga pinakaimportante nga kalidad para ha mga aplikante.” Kon kukultibaron mo an pagin masasarigan yana, mabulig ito ha imo kon magin adulto ka na.

“Nakikita han akon mga kag-anak kon responsable ako ngan kon ginbubuhat ko an akon buruhaton bisan kon diri nira ako ginpapahinumdoman. Kon mas iginpapakita ko nga responsable ako, mas ginsasarigan ako nira.”​—Sarah.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Nasarig ako nga masugot ka, . . . kay maaram ako nga bubuhaton mo an labaw pa han akon ginsisiring.”​—Filemon 21.

Magin pasensyoso. Diri pariho ha pisikal nga pagtubo nga nakikita dayon han iba, kasagaran nga nagkikinahanglan hin panahon basi makita an imo pagin hamtong ngan pagin responsable.

“Diri mo makakarawat an pagsarig han imo mga kag-anak ngan han iba pinaagi hin usa la nga buhat. Kondi kon pirme ka masasarigan, hinay-hinay nga makakarawat mo ito.”​—Brandon.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Isul-ot niyo an . . . pagkapasensyoso.”​—Colosas 3:12.