Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Kon may kooperasyon, an mag-asawa sugad-sugad hin piloto ngan asistant nga piloto nga may uusa la nga plano han ira biyahe

 PARA HA MAG-ASAWA

2: Kooperasyon

2: Kooperasyon

AN KARUYAG SIDNGON

Kon may kooperasyon ha pag-asawa, an mag-asawa sugad-sugad hin piloto ngan asistant nga piloto nga may uusa la nga plano han ira biyahe. Bisan kon may problema, an tagsa ha ira naghuhunahuna kon ano an “aton” bubuhaton, diri kon ano an “akon” bubuhaton.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Diri na hira duha kondi usa na la nga unod.”​—Mateo 19:6.

“An pag-asawa diri la pangalimbasog hin usa nga tawo. An bana ngan asawa sadang mangalimbasog basi maglampos ito.”​—Christopher.

KON KAY ANO NGA IMPORTANTE

Kon may problema, an mag-asawa nga diri nagkakauyon may tendensya nga basulon an kada tagsa imbes nga sulbaron an problema. Tungod hito, nagigin daku lugod an gutiay nga problema.

“Importante an teamwork ha pag-asawa. Kon ako ngan an akon bana diri usa nga team, baga la kami hin roommate imbes nga mag-asawa​—duha nga tawo nga maglungon kondi diri magkapariho an tumong may kalabotan ha paghimo hin importante nga mga desisyon.”​—Alexandra.

AN IMO PUYDI BUHATON

SARIHI AN IMO KALUGARINGON

  • Gintatagad ko ba nga “akon la” an kwarta nga akon gintrabahoan?

  • Basi makapahuway, kinahanglan ko ba magpahirayo ha akon asawa?

  • Napahirayo ba ako ha mga paryente han akon asawa, bisan kon duok hiya ha ira?

IPAKIISTORYA HA IMO ASAWA

  • Ha ano nga (mga) bahin han aton pag-asawa nagkakauyon kita?

  • Ha ano nga (mga) bahin puydi kita mag-uswag?

  • Ano an puydi naton buhaton basi mag-uswag an aton kooperasyon?

SUHESTYON

  • Handurawa nga nag-uuyag kamo hin tennis, pero magkontra an iyo team. Ano nga praktikal nga mga pitad an imo puydi buhaton basi makaupod mo an imo asawa ha pariho nga team?

  • Imbes nga maghunahuna, ‘Paonan-o ako magdadaog?’ hunahunaa ‘Paonan-o kita magdadaog?’

“Kalimti kon hin-o an husto ngan kon hin-o an sayop. Diri ito sugad kaimportante ha kamurayawan ngan pagkaurosa han iyo pag-asawa.”​—Ethan.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Magin matinagaron kamo, diri la para ha iyo kalugaringon nga kaopayan, kondi para liwat ha kaopayan han iba.”​—Filipos 2:3, 4.