Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An paghibaro ha pagin maduruto sugad-sugad hin pag-ehersisyo, mapulsanon ito ha imo yana ngan ha tidaraon

 PARA HA BATAN-ON

11: Pagin Maduruto

11: Pagin Maduruto

AN KARUYAG SIDNGON

Diri ginlilikyan han maduruto nga tawo an trabahoon. Lugod, nalilipay hiya nga mangalimbasog basi makagtagana han iya panginahanglan ngan makabulig ha iba​—bisan kon diri glamoroso an iya trabaho.

KON KAY ANO NGA IMPORTANTE

Maruyag ka man o diri, an kinabuhi puno hin responsabilidad. Ha kalibotan diin damu an nadiri pagtrabaho, may bentaha an imo pagin maduruto.​—Eklesiastes 3:13.

“Hinbaroan ko nga kon maduruto ka, naabat ka hin kalipay ngan kakontento. Ito nga pag-abat nakabulig ha akon nga maruyag ha pagtrabaho. An pagkaada maopay nga pamatasan ha trabaho mabulig liwat nga magkaada ka maopay nga reputasyon.”​—Reyon.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Ha ngatanan nga buhat aada an abot [o, bentaha].”​—Proberbios 14:23.

AN IMO PUYDI BUHATON

Kultibara an positibo nga panhunahuna ha trabaho pinaagi ha pagtuman han masunod:

Malipay ha paghibaro kon paonan-o magigin maopay ha trabaho. Sagipo ka man ha imo toka, homework, o sekular nga trabaho, pagpokus ha imo ginbubuhat. Kon mahimo mo an imo toka hin maopay, pamiling hin paagi nga mapauswag ito​—puydi mo ito mas palaksihon o mas paopayon. Kon mas mahihimo mo hin maopay an imo trabaho, mas malilipay ka ha imo ginbubuhat.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Nakita ka han tawo nga madoroto ha iya buruhaton? Hiya makakatindog ha atubangan han kahadian; diri hiya matindog ha atubangan han mga tawo nga banyaga.”​—Proberbios 22:29.

Hunahunaa an kapulsanan. Kon ginbubuhat mo hin maopay an imo toka, kasagaran nga nagpapahimulos an iba. Pananglitan, kon maduruto ka ha imo toka, nagigin magaan an trabaho han imo kapamilya.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Mas makalilipay an paghatag kay ha pagkarawat.”​—Buhat 20:35.

Buhata an labaw pa han ginkikinahanglan. Imbes nga buhaton la an imo maaakos, pangalimbasugi nga buhaton an labaw pa kay han ginkikinahanglan. Hini nga paagi, ikaw an may kontrol ha imo kinabuhi​—nagbubuhat hin labaw pa, diri tungod kay ginpirit ka, kondi tungod kay karuyag mo ito.​—Mateo 5:41.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “An imo pagbuhat han maopay diri tungod kay napiritan ka la, kondi tungod kay ito gud an imo karuyag.”​—Filemon 14.

Magin balanse. An maduruto nga tawo diri hubya, diri man liwat hiya adik ha pagtrinabaho. Tumong niya nga magin timbang ha iya kinabuhi​—nakakabiling hiya hin kalipay ha maduruto nga pagtrabaho ngan ha pagpahuway.

PRINSIPYO HAN BIBLIA: “Maoroopay an usa ka harup, dara an kalinaw, kay han duha ka harup dara an kabudlay ngan an panalinguha ha hangin.”​—Eklesiastes 4:6.