Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 AN PUNTO DE BISTA HAN BIBLIA

Krus

Krus

Para ha damu, an krus simbolo han Kristianidad. Pero diri ngatanan natoo nga an krus sadang isul-ot, o idispley ha balay ngan ha singbahan.

Namatay ba hi Jesus ha krus?

AN GINSISIRING HAN PIPIRA

 

Ginpatay han mga Romano hi Jesus pinaagi ha pagbitay ha iya ha krus nga ginhimo tikang ha duha nga kahoy.

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

 

Ginpatay hi Jesus “pinaagi hin pagbitay ha iya ha kahoy.” (Buhat 5:30, An Baraan nga Biblia) An mga pulong nga gin-gamit han mga parasurat han Biblia nagpapasabot nga an instrumento ha pagpatay kan Jesus usa la nga kahoy, diri duha. An Griego nga pulong nga stau·rosʹ, sumala ha Crucifixion in Antiquity, nangangahulogan “hin poste. Diri ito katugbang ha ‘krus.’” An pulong nga xyʹlon, nga gin-gamit ha Buhat 5:30 nangangahulogan “la hin tadong nga kahoy o poste diin iginraysang han mga Romano adton ira mga ginhuhunahuna nga sadang igraysang ha krus.” *

Iginkakaw-ing liwat han Biblia an pamaagi ha pagpatay kan Jesus ha usa nga kadaan nga balaud ha Israel. Ito nasiring: “Kon in usa ka tawo makabuhat hin sala nga angay ha kamatayon, ngan hiya patayon, ngan bitayon mo hiya ha kahoy; . . . hiya nga ginbitay minaraut han Dios.” (Deuteronomio 21:22, 23) Uyon hito nga balaud, an Kristiano nga hi apostol Pablo nagsurat nga hi Jesus “ginpanhimaraot imbes nga kita, tungod kay ini an iginsurat: ‘Ginpanhimaraot an tagsa nga tawo nga ginbitay ha kahoy [xyʹlon].’” (Galacia 3:13) Hito nga paagi, iginpapakita ni Pablo nga namatay hi Jesus ha usa nga poste o ha usa nga kahoy.

“Ginpatay niyo hiya pinaagi hin pagbitay ha iya ha kahoy.”​Buhat 10:39, An Baraan nga Biblia.

 Gin-gamit ba han mga disipulo ni Jesus an krus ha pagsingba ha Dios o sugad nga simbolo han Kristianidad?

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

 

Waray mababasa ha Biblia nga gumamit an mga Kristiano ha siyahan nga siglo hin krus sugad nga simbolo han relihiyon. Lugod, an mga Romano hito nga panahon an gumamit han disenyo nga krus sugad nga simbolo han ira mga dios. Katapos, paglabay hin 300 ka tuig tikang han mamatay hi Jesus, gin-gamit an krus han emperador han Roma nga hi Constantino sugad nga simbolo han iya kasundalohan, ngan katapos, nagin bahin na ito ha “Kristiano” nga singbahan.

Tungod kay an krus gin-gamit han mga pagano ha pagsingba ha ira mga dios, gagamiton ba ito han mga disipulo ni Jesus ha pagsingba ha tinuod nga Dios? Diri gud kay maaram hira nga diri gin-uuyonan han Dios an pagsingba nga nagamit hin “ladawan ha bisan ano nga hitsura” ngan an mga Kristiano sadang ‘maglikay ha idolatriya.’ (Deuteronomio 4:15-19; 1 Corinto 10:14) “An Dios Espiritu,” diri hiya nakikita han mga tawo. Salit, an siyahan nga mga Kristiano waray gumamit hin nakikita nga mga butang ngan mga simbolo basi magin duok ha Dios. Lugod, ginsingba nira hiya “ha espiritu”​—nga an ira pagsingba gin-giyahan han iya diri nakikita nga baraan nga espiritu, ngan ha “kamatuoran”—​nga uyon ha kaburut-on han Dios sugad han iginpahayag ha Kasuratan.​—Juan 4:24.

“An totoo nga mga magsiringba magsisingba ha Amay uyon ha espiritu ngan ha kamatuoran.”​Juan 4:23.

Paonan-o sadang ipakita han mga Kristiano an ira respeto kan Jesu-Kristo?

AN GINSISIRING HAN MGA TAWO

 

“Baga hin natural ngan makatadunganon nga an instrumento han katalwasan sadang tahuron ngan dayawon. . . . Hiya nga nagdadayaw han mga imahen, nagdadayaw han persona nga ginrirepresentaran hito.”​—New Catholic Encyclopedia.

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

 

May utang nga kaburut-on an mga Kristiano kan Jesus kay pinaagi han iya kamatayon nagin posible nga mapasaylo an ira mga sala, makadaop ha Dios, ngan makakarawat hin kinabuhi nga waray kataposan. (Juan 3:16; Hebreo 10:19-22) Waray hira sugoa nga magpakita hin pagtahod hito nga regalo pinaagi ha pagdispley hin usa nga simbolo ni Jesus o pagpahayag la hin pagtoo ha iya. Oo, “an pagtoo nga waray mga buhat patay.” (Santiago 2:17) Sadang ipakita han mga Kristiano an ira pagtoo kan Jesus. Ha ano nga paagi?

“An gugma han Kristo nag-aaghat ha amon,” siring han Biblia, “tungod kay ini an amon konklusyon, nga an usa nga tawo namatay para ha ngatanan. . . . An mga buhi diri na mabuhi para ha ira kalugaringon, kondi para ha iya nga namatay para ha ira ngan ginbanhaw.” (2 Corinto 5:14, 15) Naaaghat an mga Kristiano nga ipahiuyon an ira kinabuhi ha susbaranan han Kristo tungod han iya makatirigamnan nga pagpakita hin gugma. Hini nga paagi, mas napapasidunggan nira hi Jesus kay ha paggamit hin relihiyoso nga mga simbolo.

“Kaburut-on han akon Amay nga an tagsa nga nakilala ha Anak ngan nagpapakita hin pagtoo magkaada kinabuhi nga waray kataposan.”​Juan 6:40.

^ par. 8 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 11th Edition, ni Ethelbert W. Bullinger, pahina 818-819.