Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 BULIG PARA HA PAMILYA | PAG-ASAWA

Kon Paonan-o Magpapakita hin Apresasyon

Kon Paonan-o Magpapakita hin Apresasyon

AN PROBLEMA

An pagpahayag hin apresasyon importante ha malampuson nga pag-asawa. Kondi diri na nakikita han damu nga bana ngan asawa an mag-opay nga kalidad han ira padis, salit diri na nira naipapahayag an apresasyon ha kada tagsa. Ha libro nga Emotional Infidelity, usa nga magsaragdon an nagsiring nga damu nga mag-asawa nga napakonsulta ha iya an “mas namumroblema ha kon ano an diri nahitatabo [ha ira pag-asawa] kay ha kon ano an nahitatabo. Napakonsulta hira ha akon basi isumat kon ano an kinahanglan magbag-o, diri kon ano an kinahanglan magpabilin. An sayop hini nga mga mag-asawa amo an diri pagpakita hin gugma pinaagi ha pagpahayag hin apresasyon.”

Paonan-o malilikyan han mga mag-asawa ini nga problema?

AN SADANG MO HIBAROAN

An mga kapahayagan hin apresasyon mahimo makaiban han problema han mag-asawa. Kon nangangalimbasog an mag-asawa nga makita ngan apresyaron an mag-opay nga kalidad han kada tagsa, kasagaran nga nagririg-on an ira relasyon. Bisan an sobra nga tensyon mahimo maibanan kon naaabat han mag-asawa nga gin-aapresyar hira han usa kag usa.

Para ha asawa. “Kasagaran nga nababalewaray han damu nga kababayin-an an mabug-at nga responsabilidad han kalalakin-an ha pagtagana han panginahanglan han ira pamilya,” siring han libro nga Emotional Infidelity. Ha iba nga sosiedad, iton mabug-at nga responsabilidad inaabat bisan pa ngani han mag-asawa nga pariho nagpapakabuhi.

Para ha bana. Kasagaran nga ginmiminos han kalalakin-an an pangalimbasog han ira asawa ha pagtuman han responsabilidad, pinaagi man ha pagtrabaho, pag-ataman han mga anak, o ha panimalay. Hi Fiona * nga tulo ka tuig na nga inasaw-an, nagsiring: “Nagsasayop kita ngatanan, ngan kon nakakasayop ako, nasusubo ako. Pero kon ginkukumendasyonan ako han akon bana—pananglitan, ha akon mga buruhaton—nasasantop ko nga hinigugma niya ako bisan pa han akon mga kaluyahan. Inaabat ko liwat nga may nasuporta ha akon ngan nagigin mas malipayon ako!”

Ha luyo nga bahin, kon inaabat han padis nga diri hiya ginpapabilhan, mahimo ito magin peligro ha pag-asawa. “Kon inaabat  mo nga diri ka inaapresyar han imo padis,” siring han usa nga asawa nga hi Valerie, “masayon ka la magin duok ha usa nga nagpapakita ha imo hin apresasyon.”

AN IMO MAHIMO BUHATON

Magin maobserbaron. Ha tiarabot nga semana, kitaa an mag-opay nga kalidad han imo padis. Kitaa liwat an iya mga ginhihimo para ha iyo pamilya—an mga butang nga bangin nababalewaray mo hasta yana. Ha kataposan han semana, paghimo hin lista han (1) mga kalidad han imo padis nga imo gin-aapresyar ngan (2) an iya mga ginhimo para ha kaopayan han iyo pamilya.—Prinsipyo ha Biblia: Filipos 4:8.

Kay ano nga importante an pagin maobserbaron? “Paglabay hin pipira ka tuig han iyo pag-asawa,” siring ni Erika, “mahimo hinay-hinay nga mabalewaray mo an imo padis. Diri mo na naaapresyar an iya mag-opay nga nahihimo ngan kasagaran nga mas nagpupokus ka ha kon ano an diri niya ginbubuhat.”

Pakianhi an imo kalugaringon: ‘Diri ko ba napapabilhan an mga ginbubuhat han akon padis?’ Pananglitan, kon may ginpanday an imo bana ha iyo balay, diri ka ba nagpapasalamat ha iya tungod kay para ha imo, obligasyon niya ito? Kon usa ka nga bana, ginhuhunahuna mo ba nga diri angay kumendasyonan an pangalimbasog han imo asawa ha pag-ataman han iyo anak tungod kay ginbubuhat la niya kon ano an ginlalaoman ha iya? Himoa nga tumong nga makita ngan maapresyar an tanan nga pangalimbasog han imo padis para ha kaopayan han iyo pamilya, daku man ito o guti.—Prinsipyo ha Biblia: Roma 12:10.

Pirme paghatag hin kumendasyon. An Biblia diri la nasiring nga magin mapasalamaton kita kondi ito nasiring: “Ipakita an . . . pagkamapasalamaton.” (Colosas 3:15) Salit batasana an pagpasalamat ha imo padis. An bana nga hi James nagsiring, “Kon naaapresyar han akon asawa an akon ginhihimo, naaaghat ako nga magin mas maopay nga bana ngan dugangan an akon pangalimbasog basi magin mas malipayon an amon pag-asawa.”—Prinsipyo ha Biblia: Colosas 4:6.

An bana ngan asawa nga nagpapahayag hin apresasyon ha kada tagsa nagpaparig-on han ira relasyon. “Natoo ako nga damu nga pag-asawa an mapuprotektaran kon nagpupokus an mag-asawa ha kon ano an ira naruruyagan ha kada tagsa,” siring ni Michael. “Kon may problema, posible nga diri nira huhunahunaon nga tapuson an ira pag-asawa tungod kay pirme hira napapahinumdoman han ira maopay nga relasyon.”

^ par. 9 Ginsaliwnan an iba nga ngaran.