Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Usa nga Buhat han Kristiano nga Pagkabuotan

Usa nga Buhat han Kristiano nga Pagkabuotan

HA USA nga gutiay nga bungto ha Gujarat, India, nabawtismohan an tatay ni John sugad nga usa han mga Saksi ni Jehova ha ikatarapos han dekada han 1950. Hi John ngan an iya lima nga kabugtoan pati an iya nanay mga debotado nga Romano Katoliko, ngan nakontra gud hira ha gintotoohan han ira tatay.

Usa ka adlaw, ginsugo hi John han iya tatay ha pagdul-ong hin sobre ha usa nga kakongregasyon han iya tatay. Pero hito nga aga, nasamad an tudlo ni John samtang gin-aabrihan niya an usa nga lata nga dram. Bisan pa hito, tungod kay karuyag niya sugton an iya tatay, ginbutok niya hin dugnit an iya nagdidinugo nga tudlo ngan nagbaktas basi idul-ong an sobre.

Pag-abot ni John ha balay han kakongregasyon han iya tatay, an asawa an kumarawat han sobre, nga usa liwat nga Saksi ni Jehova. Nakita niya nga may samad an tudlo ni John ngan nagtanyag hiya hin bulig. Ginkuha niya an iya first-aid kit, ginlimpyohan an samad ni John, ngan ginbendahan ito. Katapos, gintimplahan niya hi John hin mapaso nga semente ngan makisangkayon nga nakig-istorya kan John mahitungod ha Biblia.

Hini nga higayon, hinay-hinay nga nagtikawara an iya sayop nga panhunahuna mahitungod ha mga Saksi, salit ginpakianhan ni John an babaye may kalabotan ha duha nga topiko nga gintotoohan han iya tatay nga iba ha iya gintotoohan—kon hi Jesus ba an Dios ngan kon sadang ba mag-ampo kan Maria an mga Kristiano. Gamit an nitibo nga yinaknan ni John nga Gujarati, ginbaton han Saksi hi John pinaagi ha Biblia ngan gintagan hin bokleta nga “This Good News of the Kingdom.”

Ha urhi, han ginbasa ni John an bokleta, nasantop niya nga an iya ginbabasa amo an kamatuoran. Kinadto hiya ha ira padi ngan iginbangon an amo gihapon nga mga pakiana. Waray pag-iha, nag-isog an padi ngan may ginlabay ha iya nga Biblia ngan gin-guliatan hiya: “Satanas ka na! Hain man ha Biblia nga nasiring nga hi Jesus diri amo an Dios? Hain man ha Biblia nga nasiring nga diri mo sadang singbahon hi Maria? Ipakita ha akon!” Waray gud makatoo hi John ha ginhimo han padi salit ginsidngan niya an padi, “Diri na gud ako masulod ha Katoliko nga singbahan bisan san-o.” Ngan ito gud an iya ginhimo!

Nagtikang hi John pag-aram kaupod han mga Saksi, ginkarawat an putli nga pagsingba, ngan nag-alagad kan Jehova. Waray pag-iha, ito liwat an ginhimo han pipira han iya mga kapamilya. Yana, aada pa gihapon an ulat ha tudlo han too nga kamot ni John han nasamad hiya mga 60 ka tuig na an naglabay. Nalilipay hiya ha paghinumdom han usa nga buhat han Kristiano nga pagkabuotan nga nagpagios ha iya nga magkinabuhi uyon ha putli nga pagsingba.—2 Cor. 6:4, 6.