Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 ARADMAN NGA ARTIKULO 3

An Daku nga Grupo han Iba nga mga Karnero Nagdadayaw ha Dios Ngan ha Kristo

An Daku nga Grupo han Iba nga mga Karnero Nagdadayaw ha Dios Ngan ha Kristo

“An katalwasan utang naton ha aton Dios, nga nalingkod ha trono, ngan ha Kordero.”​—PAH. 7:10.

KARANTAHON 14 Dayawa an Bag-o nga Hadi han Tuna

MAHITUNGOD HAN ARTIKULO

1. Ano an nagin epekto ha usa nga batan-on ha pahayag nga iginpresenta ha usa nga kombensyon han 1935?

USA nga lalaki nga 18 anyos an nabawtismohan han 1926. An iya mga kag-anak mga Estudyante han Biblia, an tawag hadto ha mga Saksi ni Jehova. Lima hira nga magburugto, tulo nga lalaki ngan duha nga babaye, ngan ginpadaku hira han ira mga kag-anak nga mag-alagad kan Jehova nga Dios ngan magsubad kan Jesu-Kristo. Pariho ha ngatanan nga Estudyante han Biblia hito nga panahon, kada tuig ha Panihapon han Ginoo, ito nga sinsero nga batan-on nakaon han tinapay ngan nainom han bino. Pero nabag-o an iya paglaom para ha tiarabot tungod han makasaysayan nga pahayag nga may ulohan, “An Daku nga Kadam-an.” Ito nga pahayag iginpresenta han 1935 ni J. F. Rutherford ha usa nga kombensyon ha Washington, D.C., U.S.A. Ano an nahibaroan han mga Estudyante han Biblia hito nga kombensyon?

2. Ano nga makapainteres nga kamatuoran an iginsaysay ni Brother Rutherford ha iya pahayag?

2 Ha pahayag ni Brother Rutherford, iginsaysay niya an magkukompwesto han “daku nga kadam-an” (King James Version), o “daku nga grupo,” nga gin-unabi ha Pahayag 7:9. Tubtob hito nga panahon, ini nga grupo ginhuhunahuna sugad nga ikaduha nga grupo nga makadto ha langit pero diri hira sugad kamatinumanon kay ha mga dinihogan. Gin-gamit ni Brother Rutherford  an Kasuratan basi isaysay nga an daku nga grupo waray pilia nga mag-ukoy ha langit, pero iba hira nga mga karnero han Kristo nga makakatalwas ha “daku nga kasakitan” ngan mag-uukoy ha tuna ha waray kataposan. (Pah. 7:14) Hi Jesus nagsaad: “May-ada ako iba nga mga karnero, nga waray dinhi hini nga toril; hira liwat kinahanglan ko isulod, ngan mamamati hira ha akon tingog, ngan hira magigin usa nga panon nga may usa nga paraataman.” (Juan 10:16) Ini nga iba nga mga karnero amo an maunungon nga mga Saksi ni Jehova nga may paglaom nga mabuhi ha waray kataposan ha Paraiso dinhi ha tuna. (Mat. 25:31-33, 46) Kitaon naton kon paonan-o inin espirituwal nga kahayag nakagbag-o han kinabuhi han damu nga katawohan ni Jehova, upod na iton 18 anyos nga brother.​—Sal. 97:11; Prob. 4:18.

USA NGA BAG-O NGA PAGSABOT NGA NAKAGBAG-O HIN YINUKOT NGA KINABUHI

3-4. Han 1935 nga kombensyon, ano an nasabtan han yinukot mahitungod han ira paglaom, ngan kay ano?

3 Usa nga makalilipay nga bahin hito nga kombensyon han an mamumulong nagpakiana: “Mahimo ba tumindog an ngatanan nga may-ada paglaom nga mabuhi ha waray kataposan dinhi ha tuna?” Sumala ha usa nga tinambong, sobra katunga han mga 20,000 nga tinambong an tinindog. Katapos, hi Brother Rutherford nagsiring: “Kitaa! An daku nga kadam-an!” Kahuman, nan-gugliat an mga mamarati tungod ha kalipay. Nasabtan han mga tinindog nga waray hira pilia nga mabuhi ha langit. Maaram hira nga waray hira dihugi han espiritu han Dios. Kinabuwasan, 840 nga bag-o nga Saksi an nabawtismohan, kadam-an ha ira an bahin han iba nga mga karnero.

4 Katapos hito nga pahayag, an batan-on nga gin-unabi kanina ngan an yinukot nga iba pa waray na kumaon han tinapay ngan uminom han bino ha Panihapon han Ginoo. Inabat han damu an inabat han usa nga mapainubsanon nga brother nga nagsiring: “An Memoryal han 1935 amo an akon ultimo nga pakigbahin ha mga emblema. Nasantop ko nga an langitnon nga paglaom waray ihatag ha akon ni Jehova pinaagi han iya baraan nga espiritu; lugod, may-ada ako paglaom nga mabuhi ha tuna ngan bumulig ha paghimo hito nga magin paraiso.” (Roma 8:16, 17; 2 Cor. 1:21, 22) Tikang hito nga panahon, nagtikadamu an kaapi han daku nga grupo ngan nabulig hira ha mga dinihogan nga nabibilin.

5. Ano an panhunahuna ni Jehova hadton waray na makigbahin ha mga emblema han Memoryal?

5 Ano an panhunahuna ni Jehova hadton waray na makigbahin ha mga emblema han Memoryal katapos han 1935? Ngan ano man kon an usa nga bawtismado nga Saksi yana sinsero nga nakikigbahin ha mga emblema ha Panihapon han Ginoo pero ha urhi, nasantop niya nga diri ngay-an hiya tinuod nga dinihogan? (1 Cor. 11:28) An pipira nakikigbahin ha mga emblema tungod kay diri nira nasasabtan kon ano an ira paglaom. Pero kon kakarawaton nira an ira sayop, diri na makikigbahin ha mga emblema, ngan padayon nga matinumanon nga mag-aalagad kan Jehova, sigurado nga kakarawaton niya hira sugad nga bahin han iba nga mga karnero. Bisan kon diri hira nakaon han tinapay ngan nainom han bino, naatender la gihapon hira ha Memoryal  tungod kay gin-aapresyar gud nira an ginbuhat ha ira ni Jehova ngan ni Jesus.

USA NGA TALAGSAHON NGA PAGLAOM

6. Ano an iginsugo ni Jesus ha mga anghel?

6 Tungod kay hirani na gud an daku nga kasakitan, mapaparig-on kita kon rirepasuhon naton an dugang nga ginsisiring han Pahayag kapitulo 7 mahitungod ha dinihogan nga mga Kristiano ngan ha daku nga grupo han iba nga mga karnero. Ginsugo ni Jesus an mga anghel nga padayon nga pugngan an upat nga hangin han kabungkagan. Diri nira ito bubuhian dinhi ha tuna samtang diri pa nasiselyohan an ngatanan nga dinihogan, karuyag sidngon, samtang diri pa nagdidesisyon hi Jehova nga matinumanon hira. (Pah. 7:1-4) Sugad nga balos han ira pagin matinumanon, an mga dinihogan nga kabugtoan han Kristo magigin mga hadi ngan mga saserdote kaupod niya ha langit. (Pah. 20:6) An ngatanan nga nagkukompwesto han langitnon nga bahin han pamilya han Dios malilipay gud kon makita nira nga an 144,000 nga dinihogan nakarawat na han ira langitnon nga balos.

An daku nga grupo nga nakasul-ot hin busag nga higlaba nga mga bado ngan may ginkakaptan nga mga palwa han palma, natindog ha atubangan han nagraranggat nga trono han Dios ngan ha atubangan han Kordero (Kitaa an parapo 7)

7. Sumala ha Pahayag 7:9, 10, hin-o an nakita ni Juan ha bisyon, ngan ano an ira ginbubuhat? (Kitaa an retrato ha kobre.)

7 Katapos mag-istorya ni Juan mahitungod hini nga 144,000 nga mga hadi ngan saserdote, may eksayting pa hiya nga nakita nga “usa nga daku nga grupo” nga nakatalwas ha Armagedon. Diri pariho ha siyahan nga grupo, inin ikaduha nga grupo mas daku ngan waray espisipiko nga kadamu. (Basaha an Pahayag 7:9, 10.) Nakasul-ot hira hin busag ngan higlaba nga bado, nga nagpapakita nga gintipigan nira an ira kalugaringon nga “waray buring” tikang ha kalibotan ni Satanas ngan nagpabilin nga maunungon ha Dios ngan ha Kristo. (San. 1:27) Nan-gugliat hira kay natalwas hira tungod han ginbuhat ni Jehova ngan ni Jesus, an Kordero han Dios. May kapot liwat hira nga mga palwa han palma, nga nagpapakita nga malipayon nga ginkakarawat nira hi Jesus sugad nga ginpili nga Hadi ni Jehova.​—Ikompara an Juan 12:12, 13.

8. Ano an iginsusumat ha aton han Pahayag 7:11, 12 mahitungod han pamilya ni Jehova ha langit?

8 Basaha an Pahayag 7:11, 12. Ano an reaksyon han mga aadto ha langit? Nakita ni Juan an bug-os nga pamilya ni Jehova ha langit nga nalipay gud han nakita nira an mga kaapi han daku nga grupo ngan gindayaw nira an Dios. Malilipay gud an pamilya ni Jehova ha langit nga makita an katumanan hini nga bisyon ha panahon nga matalwas na ha daku nga kasakitan an daku nga grupo.

9. Sumala ha Pahayag 7:13-15, ano an ginbubuhat yana han daku nga grupo?

9 Basaha an Pahayag 7:13-15. Nagsiring hi Juan nga “ginlabhan [han daku nga grupo] an ira higlaba nga mga bado ngan ginpabusag ito ha dugo han Kordero.” Nangangahulogan ito nga may limpyo hira nga konsensya, ngan matadong hira ha atubangan ni Jehova. (Isa. 1:18) Dedikado hira ngan bawtismado nga mga Kristiano nga may marig-on nga pagtoo ha halad ni Jesus ngan may maopay nga relasyon kan Jehova. (Juan 3:36; 1 Ped. 3:21) Salit kwalipikado hira tumindog ha atubangan han trono han Dios basi magbuhat hin “sagrado nga pag-alagad ha iya ha adlaw ngan gab-i” ha tunan-on nga bungsaran han iya espirituwal nga templo. Bisan yana, madasigon hira ngan mas damu an ira nahihimo ha pagsangyaw han Ginhadian ngan ha paghimo hin mga disipulo. Gin-uuna nira an buruhaton han Ginhadian han Dios kay han ira personal nga mga karuyag.​—Mat. 6:33; 24:14; 28:19, 20.

Malipayon nga mga membro han daku nga grupo han iba nga mga karnero nga nakatalwas ha daku nga kasakitan (Kitaa an parapo 10)

10. Ha ano sigurado an daku nga grupo, ngan ano nga saad an makikita nira nga natutuman?

10 Sigurado gud an daku nga grupo nga matatalwas ha daku nga kasakitan nga padayon hira  nga aatamanon han Dios, kay “Hiya nga nalingkod ha trono magbubuklad han iya tolda ha bawbaw nira.” An saad nga ginpapamulat gud han iba nga mga karnero bug-os na nga matutuman: “Papahiron [han Dios] an ngatanan nga luha ha ira mga mata, ngan mawawara na an kamatayon, pati an kabidoan, pagtangis, ngan kasakit.”​—Pah. 21:3, 4.

11-12. (a) Sumala ha Pahayag 7:16, 17, ano nga mga bendisyon an makakarawat han daku nga grupo ha tiarabot? (b) Ano an mahimo buhaton ha Memoryal han iba nga mga karnero, ngan kay ano?

11 Basaha an Pahayag 7:16, 17. Yana, may mga katawohan hi Jehova nga nag-aantos hin gutom tungod han kakurian o tungod han mga epekto han kasamok ngan girra. An iba napriso tungod han ira pagtoo. Pero nalilipay gud an daku nga grupo kay maaram hira nga kon matalwas na hira ha kabungkagan hinin maraot nga sistema, magkakaada hira pirme hura nga pagkaon ha pisikal ngan ha espirituwal. Kon bungkagon na ini nga sistema ni Satanas, mapuproteksyonan an daku nga grupo ha “sobra nga kapaso” han kasina ni Jehova nga iya igbububo ha mga nasud. Katapos han daku nga kasakitan, ini nga mga nakatalwas ha tuna gigiyahan ni Jesus ngadto ha “tubig han kinabuhi” nga waray kataposan. Hunahunaa la: May talagsahon nga paglaom an daku nga grupo. Ha binilyon nga tawo nga nabubuhi, posible gud nga diri hira mamatay!​—Juan 11:26.

12 An iba nga mga karnero may makaruruyag gud nga paglaom, ngan mapasalamaton hira kan Jehova ngan kan Jesus tungod hito. Waray hira pilia nga mabuhi ha langit, pero hinigugma gud hira ni Jehova pariho ha mga dinihogan. Ito nga duha nga grupo mahimo magdayaw ha Dios ngan ha Kristo. An usa nga paagi nga ginbubuhat nira ito amo an pag-atender ha Panihapon han Ginoo.

IHATAG AN IMO KINASINGKASING NGA PAGDAYAW DURANTE HAN MEMORYAL

An tinapay ngan an bino nga iginpapasa ha Memoryal nagpapahinumdom ha aton nga hi Jesus namatay para ha aton basi magkaada kita kinabuhi (Kitaa an parapo 13-15)

13-14. Kay ano nga kinahanglan umatender ha Memoryal han kamatayon han Kristo an mga dinihogan ngan an iba nga mga karnero?

13 Ha naglabay la nga mga tuig, mga 1 ha kada 1,000 nga naatender ha Memoryal an nakaon han tinapay ngan nainom han bino. Kadam-an nga kongregasyon waray bisan usa nga nakikigbahin ha mga emblema. An kadam-an nga naatender ha Memoryal may tunan-on nga paglaom. Kon sugad, kay ano nga naatender hira ha Panihapon han Ginoo? An ira rason ha pag-atender pariho ha rason han mga tawo nga naatender ha kasal han ira sangkay.  Naatender hira kay karuyag nira ipakita an ira gugma ngan suporta ha ginkakasal. Sugad man, an iba nga mga karnero naatender ha Memoryal kay karuyag nira ipakita an ira gugma ngan suporta ha Kristo ngan ha mga dinihogan. Naatender liwat hira basi ipakita an ira apresasyon ha halad ni Jesus, nga tungod hito nagin posible para ha ira nga mabuhi ha waray kataposan ha tuna.

14 An usa pa nga importante nga rason nga naatender ha Memoryal an iba nga mga karnero amo an pagsunod ha sugo ni Jesus. Han gintikangan ni Jesus ito nga espesyal nga panihapon kaupod an iya matinumanon nga mga apostol, nagsiring hiya ha ira: “Padayon nga buhata niyo ini sugad nga hinumdoman ha akon.” (1 Cor. 11:23-26) Salit an iba nga mga karnero padayon nga naatender ha Panihapon han Ginoo samtang may mga dinihogan pa nga nabubuhi dinhi ha tuna. Ngan gin-iimbitar nira an ngatanan nga umatender ha Memoryal kaupod nira.

15. Paonan-o naton personal nga madadayaw ha Memoryal an Dios ngan an Kristo?

15 Ha Memoryal, may higayon kita nga dayawon an Dios ngan an Kristo pinaagi ha pagkanta ngan pag-ampo. An pahayag nga ipipresenta hini nga tuig may ulohan nga “Magin Mapasalamaton han Ginbuhat han Dios Ngan han Kristo Para ha Imo!” Mabulig ito nga magin mas mapasalamaton kita kan Jehova ngan ha Kristo. Samtang iginpapasa an mga emblema, an mga naatender mapapahinumdoman han mga ginsisimbolohan hito​—an lawas ngan dugo ni Jesus. Mahinunumdoman naton nga gintugotan ni Jehova nga mamatay an iya Anak para ha aton basi magkaada kita kinabuhi. (Mat. 20:28) An bisan hin-o nga nahigugma ha aton langitnon nga Amay ngan ha iya Anak maruruyag gud pag-atender ha Memoryal.

PASALAMATI HI JEHOVA HA PAGLAOM NGA IGINHATAG NIYA HA IMO

16. Ano an ginkakaparihoan han mga dinihogan ngan han iba nga mga karnero?

16 An kaibahan han mga dinihogan ngan han iba nga mga karnero diri an ira importansya ha Dios. Ini nga duha nga grupo pariho presyoso ha iya. Ngani, pariho la nga kantidad an iya iginbayad, an kinabuhi han iya hinigugma nga Anak, basi paliton an mga dinihogan ngan an iba nga mga karnero. An ira la kaibahan amo an ira paglaom. Pero ini nga duha nga grupo kinahanglan magpabilin nga maunungon ha Dios ngan ha Kristo. (Sal. 31:23) Ngan hinumdumi nga gintatagan ni Jehova hin baraan nga espiritu an tagsa nga indibiduwal uyon ha iya ginkikinahanglan, dinihogan man hiya o kaapi han iba nga mga karnero.

17. Ano an ginpapamulat gud han mga dinihogan nga nabibilin?

17 An dinihogan nga mga Kristiano waray ig-anak nga may-ada na langitnon nga paglaom. Kinahanglan ibutang ito han Dios ha ira kasingkasing. Ginhuhunahuna nira an ira paglaom,  igin-aampo ito, ngan eksayted hira pagkarawat han balos ha ira ha langit. Diri ngani nira maimadyin kon ano an magigin hitsura han ira espiritu nga lawas. (Fil. 3:20, 21; 1 Juan 3:2) Bisan pa hito, ginpapamulat gud nira nga makita hi Jehova, hi Jesus, an mga anghel, ngan an iba pa nga mga dinihogan. Ginhihingyap nira nga makaupod hira ha Ginhadian ha langit.

18. Ano an ginpapamulat gud han iba nga mga karnero?

18 Ginpapamulat gud han iba nga mga karnero an usa nga paglaom nga normal la nga ginhihingyap han mga tawo, an mabuhi ha waray kataposan ha tuna. (Ecles. 3:11) Eksayted gud hira ha panahon nga makakabulig hira nga himoon nga paraiso an bug-os nga tuna. Ginhihingyap gud nira an panahon nga makakahimo na hira han ira mga balay, makakatanom ha ira kalugaringon nga mga garden, ngan makakagpadaku na han ira mga anak nga may perpekto nga kahimsog. (Isa. 65:21-23) Eksayted gud hira ha pagbiyahe ngadto ha damu nga lugar, makita an kabukiran, kagurangan, ngan kadagatan, ngan pag-adman an damu nga linarang ni Jehova. Labaw ha ngatanan, nalilipay gud hira kay maaram hira nga an ira duok nga relasyon kan Jehova padayon nga magririg-on.

19. Ano nga oportunidad may-ada an tagsa ha aton ha panahon han Memoryal, ngan san-o isasaurog hini nga tuig an Memoryal?

19 Gintatagan ni Jehova an tagsa han iya dedikado nga surugoon hin makaruruyag nga paglaom ha tiarabot. (Jer. 29:11) An Memoryal han kamatayon han Kristo naghahatag ha tagsa ha aton hin daku nga oportunidad nga dayawon an Dios ngan an Kristo tungod han ira ginbuhat para ha aton basi magkaada kita kinabuhi nga waray kataposan. Waray ruhaduha, an Memoryal an pinakaimportante nga okasyon para ha tinuod nga mga Kristiano. Hini nga tuig, isasaurog ito katunod han adlaw ha Sabado, Marso 27, 2021. Hinin importante nga okasyon, damu an maatender nga naukoy ha mga lugar diin igintutugot an pagsaurog hini. An iba maatender bisan pa kon ginkukontra. An iba naman maniningkamot nga isaurog ini nga okasyon samtang priso hira. Samtang nagkikita hi Jehova, hi Jesus, ngan an langitnon nga bahin han pamilya han Dios, hinaot an tagsa nga kongregasyon, grupo, ngan indibiduwal magin malipayon ha pagsaurog han Memoryal!

KARANTAHON 150 Pamilnga an Dios Basi Ka Maluwas

An Marso 27, 2021 usa nga espesyal nga adlaw para ha mga Saksi ni Jehova. Hito nga gab-i, isasaurog naton an Memoryal han kamatayon han Kristo. An kadam-an han mga matambong hito bahin han grupo nga gintawag ni Jesus nga “iba nga mga karnero.” Ano nga makapainteres nga kamatuoran an iginsumat han 1935 mahitungod hito nga grupo? Ano nga makalilipay nga paglaom an naghuhulat ha iba nga mga karnero katapos han daku nga kasakitan? Ngan paonan-o madadayaw han iba nga mga karnero an Dios ngan an Kristo kon natambong hira ha Memoryal?

AN IGINPAPASABOT: An iba nga mga karnero nag-uupod hadton gintirok ha bug-os nga peryodo han kataposan nga mga adlaw. Nasunod hira ha Kristo ngan may-ada hira paglaom nga mabuhi ha waray kataposan dinhi ha tuna. An daku nga grupo mga membro han iba nga mga karnero nga buhi ha panahon nga hukman han Kristo an mga tawo ha daku nga kasakitan, ngan matatalwas hira ha daku nga kasakitan.

AN IGINPAPASABOT: An pulong nga “nabibilin” nagtutudlok ha dinihogan nga mga Kristiano nga aanhi pa ha tuna ngan nakaon han tinapay ngan nainom han bino ha Panihapon han Ginoo.