Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha Madagascar

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha Madagascar

“HAN namati ako ha mga eksperyensya han akon kasangkayan nga nag-alagad ha mga lugar nga may daku nga panginahanglan hin payunir, ginhingyap ko nga maeksperyensyahan liwat ito nga kalipay,” siring ni Sylviana, usa nga 27 anyos nga payunir. “Pero,” siring niya, “nahahadlok ako nga bangin diri ko kaya mag-alagad ha lugar nga may daku nga panginahanglan.”

Inaabat mo ba liwat an inabat ni Sylviana? Naghihingyap ka ba liwat nga mag-alagad ha lugar nga may daku nga panginahanglan hin magwarali han Ginhadian pero nagruruhaduha kon makakab-ot mo gud ba ito nga tumong? Kon ito an imo kahimtang, ayaw panluya! Ha bulig ni Jehova, yinukot nga kabugtoan an nagmalampuson ha pag-atubang han mga ulang ha pagpahaluag han ira ministeryo. Basi hibaroan kon paonan-o gintagan ni Jehova hin higayon an pipira ha ira, bisitahon naton an Madagascar, an ikaupat nga pinakadaku nga isla ha kalibotan.

Han naglabay nga napulo ka tuig, sobra 70 nga madasigon nga magwarali ngan payunir tikang ha 11 nga nasud * an binalhin basi mag-alagad dinhi hinin mabungahon nga teritoryo han Aprika, diin damu nga tawo an may pagtahod ha Biblia. Dugang pa, damu nga magwarali hini mismo nga lugar an andam bumalhin basi bumulig ha pagpasamwak han mensahe han Ginhadian ha iba-iba nga lugar hinin daku nga isla. Kilalahon naton an pipira ha ira.

PAGLAMPOS HAN KAHADLOK NGAN PANLUYA

Hira Perrine ngan Louis

Hira Louis ngan Perrine, mag-asawa nga sobra 30 anyos an edad, binalhin tikang ha Fransia ngadto ha Madagascar. Ha sulod hin pipira ka tuig, naghihinunahuna hira ha pagpahaluag han ira ministeryo pinaagi ha pagbalhin ha iba nga nasud, pero nag-aalang hi Perrine. Hi Perrine nagsiring: “Nahahadlok ako pagkadto ha lugar nga diri ako pamilyar. Nag-aalang ako pagbaya ha amon pamilya, kongregasyon, apartment, ngatanan nga lugar nga pamilyar ha amon, ngan ha amon mga nahiaraan. An akon mismo mga kabaraka amo an daku nga ulang nga kinahanglan ko malamposan.” Han 2012, nagkaada kaisog hi Perrine, salit binalhin hiya ngan an iya bana nga hi Louis. Ano an iya inaabat mahitungod han ira desisyon? “Kon ginhihinumdom ko an naglabay, masisiring ko nga makaparig-on gud ha pagtoo nga maeksperyensyahan an bulig ni Jehova ha amon.” Hi Louis nagsiring: “Hunahunaa la, ha amon siyahan nga Memoryal ha Madagascar, napulo han amon gindudumarahan hin pag-aram ha Biblia an tinambong!”

 Ano an nakabulig hini nga mag-asawa nga magkaada kusog nga magpabilin ha ira toka han binangon an mga problema? Nangamuyo hira kan Jehova nga tagan hira han ginkikinahanglan nga kusog basi makapailob. (Fil. 4:13) Hi Louis nagsiring: “Nakita namon nga ginbaton ni Jehova an amon mga pag-ampo ngan gintagan niya kami han ‘kamurayawan han Dios.’ Naipokus namon an amon hunahuna ha kalipay nga naihahatag ha amon han amon pag-alagad. Labot pa hito, an amon kasangkayan ha Fransia nagpadara ha amon hin mga e-mail ngan surat basi dasigon kami nga diri umundang.”—Fil. 4:6, 7; 2 Cor. 4:7.

Ginbalosan gud ni Jehova an pagpailob nira Louis ngan Perrine. “Han Oktubre 2014, nag-eskwela kami ha Bible School for Christian Couples * ha Fransia,” siring ni Louis. “An pakaeskwela hito nga eskwelahan usa gud nga diri mahingangalimtan nga regalo tikang kan Jehova.” Paggradwar hini nga mag-asawa, nalipay hira nga igintoka hira utro ha Madagascar.

“MAGIGIN PROUD KAMI HA IYO!”

Hira Nadine ngan Didier

Han binalhin ha Madagascar an mag-asawa nga tikang ha Fransia nga hira Didier ngan Nadine han 2010, sobra 50 anyos an ira edad. Hi Didier nagsiring: “Nagpayunir kami han burobata pa kami, ngan katapos nagkaada kami tulo nga anak. Han adulto na hira, ginhunahuna namon kon kaya ba namon mag-alagad ha iba nga nasud.” Nagsiring liwat hi Nadine: “An paghunahuna nga mahibubulag kami ha amon mga anak nagin hinungdan nga mag-alang ako, pero ginsidngan nira kami: ‘Kon mabalhin kamo ha iba nga nasud basi mag-alagad ha lugar nga may daku nga panginahanglan, magigin proud kami ha iyo!’ An ira ginsiring nakaaghat ha amon nga bumalhin. Bisan kon hirayo na kami ha amon mga anak, nalilipay kami nga agsob namon hira makaistorya.”

Makuri para kanda Didier ngan Nadine an paghibaro han Malagasy nga linggwahe. “Diri na kami mga batan-on,” mahiyom-hiyom nga nagsiring hi Nadine. Paonan-o hira naglampos? Ha tinikangan, nakig-upod hira ha kongregasyon nga nagamit han Franses nga linggwahe. Ha urhi, han inabat nira nga andam na hira pag-aram han lokal nga linggwahe, binalhin hira ha kongregasyon nga nagamit han Malagasy. Hi Nadine nagsiring: “Damu han amon nakakaistorya ha pagsangyaw an naruruyag mag-aram ha Biblia. Kasagaran na nga ginpapasalamatan nira kami ha amon pagbisita. Ha tinikangan, diri ako makatoo ha mga nahitatabo. Nalilipay gud ako pagpayunir hini nga lugar. Pagmamata ko ha aga, ginsisidngan ko an akon kalugaringon, ‘Makalilipay gud pagsangyaw yana!’”

Nahingangatawa hi Didier kon iya ginhihinumdom an panahon han nagtikang hiya pag-aram han Malagasy. “Nagdumara ako hadto hin katirok ha kongregasyon pero waray ko maintindihi an mga baton han kabugtoan. An akon la pirme nayayakan, ‘Salamat.’ Katapos ko pasalamatan an usa nga sister han iya baton, ginsinyasan ako han mga nalingkod ha iya luyo nga sayop an baton. Nagtawag dayon ako hin brother nga naghatag han husto nga baton—hinaot husto an iya baton.”

MALIPAYON NGA GINKARAWAT NIYA AN IMBITASYON

Ha usa nga kombensyon han 2005, nakita han mag-asawa nga hira Thierry ngan Nadia an drama nga “Pangalimbasog Gud ha Pagkab-ot han mga Tumong nga Nagpapasidungog ha Dios.” Iton basado ha Biblia nga drama  mahitungod kan Timoteo nakabantad han ira kasingkasing ngan nagpakusog han ira hingyap nga mag-alagad ha lugar nga may daku nga panginahanglan hin magwarali han Ginhadian. Hi Thierry nagsiring: “Ha kataposan han drama, samtang nagpapakpak kami, sinandig ako ha akon asawa ngan ginpakianhan hiya, ‘Diin kita makadto?’ Nagbaton an akon asawa nga ito liwat an iya ginhuhunahuna.” Waray pag-iha katapos hito, nagtikang hira paghimo hin mga pitad basi makab-ot an ira tumong. Hi Nadia nagsiring: “Hinay-hinay namon nga igindispatsar an amon mga gamit tubtob nga umeksakto ito ha upat nga maleta!”

Pinakadurho ha wala: Hira Nadia ngan Marie-Madeleine; Pinakadurho ha too: Hi Thierry

Inabot hira ha Madagascar han 2006 ngan malipayon hira ha ira ministeryo tikang pa han tinikangan. Hi Nadia nagsiring: “Nalipay gud kami ha reaksyon han mga tawo ha aton mensahe.”

Pero paglabay hin unom ka tuig, inatubang ini nga mag-asawa hin pagsari. An nanay ni Nadia nga hi Marie-Madeleine, nga naukoy ha Fransia, nahulog ngan nabari an butkon ngan nasamad an ulo. Katapos makaistorya han mag-asawa an doktor ni Marie-Madeleine, ginhangyo nira an ira nanay nga umukoy kaupod nira ha Madagascar. Bisan kon 80 anyos na hiya hito nga takna, malipayon nga ginkarawat niya an imbitasyon. Ano an iya inaabat ha pag-ukoy ha iba nga nasud? Hiya nagsiring: “Usahay makuri magpahiuyon, pero bisan kon limitado na an akon nahihimo, inaabat ko nga mapulsanon gud ako ha kongregasyon. Ngan an nakakapalipay gud ha akon amo an paghibaro nga an akon pag-ukoy kaupod han akon mga anak nagtutugot ha ira nga makapadayon ha ira mabungahon nga pagministeryo dinhi.”

“INABAT KO AN BULIG NI JEHOVA”

Hi Riana nga nagdudumara hin pahayag ha Tandroy nga linggwahe

Hi Riana usa nga brother nga 22 anyos. Nagdaku hiya ha Alaotra Mangoro, usa nga mabungahon nga rehiyon ha este han Madagascar. Maopay hiya ha eskwelahan ngan karuyag niya nga magkaada hitaas nga edukasyon. Pero han nag-aram hiya han Biblia, nagbag-o an iya hunahuna. Hiya nagsiring: “Nangalimbasog ako nga makatapos dayon ha akon pag-eskwela ha hayskul ngan nagsaad ako kan Jehova, ‘Kon makapasar ako ha kataposan nga eksamin, magtitikang ako pagpayunir.’” Paggradwar ni Riana, gintuman niya an iya saad. Binalhin hiya ha iba nga lugar kaupod an usa nga brother nga payunir, nagkaada part-time nga trabaho, ngan nagtikang pagpayunir. Hiya nagsiring, “Ito an pinakamaopay nga desisyon nga akon ginhimo.”

Pero waray masabti han mga kapamilya ni Riana kon kay ano nga waray hiya mangalimbasog pagkab-ot hin sekular nga karera. Hiya nagsiring: “Gin-aghat ako han akon tatay, batâ, ngan lola nga magkab-ot hin hitaas nga edukasyon. Pero diri ko karuyag igbalyo an pagpayunir ha bisan ano nga butang.” Karuyag ni Riana nga mag-alagad ha lugar nga may daku nga panginahanglan hin magwarali. Ano an nakaaghat ha iya nga hingyapon ito? Hiya nagsiring: “Ginsulod hin mga kawatan an amon gin-uukyan ngan ginkuha an damu han akon mga gamit. Ito nga panhitabo nakabulig ha akon nga mapamalandong an ginsiring ni Jesus mahitungod ha pagtirok hin ‘bahandi ha langit.’ Nagdesisyon ako nga mas mangalimbasog nga magkaada espirituwal nga karikohan.” (Mat. 6:19, 20) Binalhin hiya ha sur nga bahin han nasud—usa nga mapaso nga rehiyon nga 1,300 ka kilometro an kahirayo tikang ha iya gin-uukyan. Mga Antandroy an nangungukoy hito nga rehiyon. Kay ano nga binalhin hiya didto?

Usa ka bulan antes nahitabo adto nga pangawat, may nagin Bible study hi Riana nga duha nga lalaki nga Antandroy. Nahibaro hiya hin pipira nga pulong ha ira linggwahe ngan nahunahuna niya an damu nga Antandroy nga waray pa makabati han mensahe han Ginhadian. Hiya nagsiring: “Nag-ampo ako kan Jehova nga buligan ako nga makabalhin ha lugar nga nagyayakan hin Tandroy.”

Binalhin hi Riana, pero inatubang dayon hiya hin pagsari. Waray hiya makakabiling hin trabaho. Ginsidngan hiya han usa nga lalaki: “Kay ano nga kinanhi ka? An mga tawo dinhi napakadto ha imo gintikangan nga lugar basi mamiling hin trabaho!” Paglabay hin duha ka semana, binaya hi Riana hito nga lugar nga haros waray kakurokwarta basi tumambong ha regional nga kombensyon, ngan naghihinunahuna hiya kon ano an iya bubuhaton. Ha ultimo nga adlaw han kombensyon, usa nga bugto an dinaop ngan may iginsuksok ha bursa han iya amerikana. Kwarta ito nga igo para ha iya pamasahe tipabalik ha lugar han mga Antandroy ngan puhunan para makagtikang hin gutiay nga negosyo nga pagbaligya hin yogurt. Hi Riana nagsiring: “Inabat ko an bulig ni Jehova ha husto gud nga panahon. Padayon ako nga makakabulig hadton waray pa magkaada higayon nga mahibaro mahitungod kan Jehova!” Damu liwat an buruhaton ha kongregasyon. Hi Riana nagdugang: “Igintoka ako nga magdumara hin pahayag publiko kada duha ka semana. Ginbabansay ako ni Jehova pinaagi han iya organisasyon.” Yana, padayon hi Riana nga nagpapasamwak han mensahe han  Ginhadian ha damu nga nagyayakan hin Tandroy nga naruruyag mahibaro mahitungod kan Jehova.

‘GINBENDISYONAN HAN DIOS HAN KAMATUORAN’

Hi Jehova nagpapasarig nga bisan hin-o nga nangangalimbasog nga makakarawat hin bendisyon, ‘bibendisyonan han Dios han kamatuoran.’ (Isa. 65:16) Kon mangangalimbasog kita nga malamposan an mga ulang basi mapauswag an aton ministeryo, makakarawat naton an bendisyon ni Jehova. Tagda hi Sylviana, nga gin-unabi ha tinikangan hini nga artikulo. Hinumdumi nga nagsiring hiya nga nahahadlok hiya nga bangin diri niya kaya mag-alagad ha lugar nga may daku nga panginahanglan. Kay ano nga inabat niya ito? Hiya nagsaysay: “An akon wala nga tiil mas halipot hin tulo ngan tunga ka pulgada kay han akon too nga tiil. Salit kiang ako maglakat ngan madali kapuyon.”

Hi Sylviana (wala) ngan hi Sylvie Ann (too) kaupod hi Doratine ha adlaw han iya bawtismo

Pero han 2014, nakigpartner hi Sylviana kan Sylvie Ann, usa nga payunir ha ira kongregasyon, ngan binalhin hira ha gutiay nga baryo nga 85 ka kilometro an kahirayo tikang ha ira lugar. Bisan pa han mga ulang, natuman an hingyap ni Sylviana—ngan bendisyon gud ito ha iya! “Paglabay la hin usa ka tuig nga pag-alagad ha akon bag-o nga toka,” siring niya, “nabawtismohan ha amon sirkito nga asembleya an akon gindudumarahan hin pag-aram ha Biblia nga usa nga batan-on nga nanay nga hi Doratine.”

“AKO MABULIG HA IMO”

Iginpapakita han mga kapahayagan han pagtoo hinin mga nag-aalagad ha lugar nga may daku nga panginahanglan nga kon nangangalimbasog kita nga malamposan an mga ulang basi mapauswag an aton ministeryo, naieksperyensyahan naton mismo an pagkatinuod han saad ni Jehova ha iya mga surugoon: “Ako magpaparig-on ha imo; oo, ako mabulig ha imo.” (Isa. 41:10) Sugad nga resulta, naghihilarom an aton relasyon kan Jehova. Dugang pa, kon malipayon kita nga nagsasakripisyo ha pag-alagad—ha aton kalugaringon nga nasud o ha iba nga nasud—nagbabansay ito ha aton para ha teokratiko nga mga buruhaton nga naghuhulat ha aton ha bag-o nga kalibotan. Sugad han ginsiring ni Didier, nga gin-unabi kanina, “an pag-alagad ha lugar nga may daku nga panginahanglan usa nga maopay nga pagbansay para ha tidaraon!” Hinaot damu pa nga kabugtoan nga andam magboluntaryo an magtikang dayon han ira pagbansay!

^ par. 4 An mga binalhin basi mag-alagad ha Madagascar nagtikang ha Canada, Czech Republic, Fransia, Alemanya, Guadeloupe, Luxembourg, New Caledonia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, ngan Estados Unidos.

^ par. 8 Ginsaliwnan na yana han School for Kingdom Evangelizers. An bug-os-panahon nga mga ministro nga nag-aalagad ha iba nga nasud nga nakaabot han mga kwalipikasyon mahimo mag-aplay basi makaeskwela hito nga eskwelahan ha ira mismo nasud o ha iba nga nasud diin gindudumara ini nga eskwelahan ha ira kalugaringon nga linggwahe.