Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad

KAUPOD ha madasigon nga mga Saksi nga nag-aalagad ha lugar nga mas daku an panginahanglan hin mga magwarali han Ginhadian an damu nga solo nga sister. An pipira ha ira maiha na nga nag-aalagad ha iba nga nasud. Ano an nakabulig ha ira nga mag-alagad ha iba nga nasud? Ano an ira mga nahibaroan ha sugad nga pag-alagad? Paonan-o ito nakaapekto ha ira kinabuhi? Gin-interbyu namon an pipira hini nga kabugtoan. Kon usa ka nga solo nga sister nga naruruyag gud nga makaeksperyensya hin makapatagbaw nga ministeryo, sigurado kami nga magpapahimulos ka ha ira mga komento. Ha pagkamatuod, kita ngatanan mahimo magpahimulos han ira ehemplo.

PAGLAMPOS HA MGA PAGRUHADUHA

Hi Anita

Nahunahuna mo na ba kon kaya mo maglampos sugad nga solo nga payunir ha iba nga nasud? Hi Anita nga mga 75 anyos na yana nagruhaduha hadto kon mahihimo ba niya ito. Natawo hiya ha Inglatera diin nagtikang hiya pagpayunir han 18 anyos hiya. Hiya nagsiring: “Nalilipay ako pagtutdo ha mga tawo mahitungod kan Jehova, pero waray gud ako maghunahuna nga makakag-alagad ako ha iba nga nasud. Waray ako mag-aram hin iba nga linggwahe ngan ginhuhunahuna ko nga diri gud ako mahibabaro hito. Salit nahipausa ako han nakakarawat ako hin imbitasyon para umiskwela ha Gilead. Diri gud ako makatoo nga an ubos nga tawo pariho ha akon makakakarawat hito nga imbitasyon. Pero napamurubuot ko, ‘Kon ginhuhunahuna ni Jehova nga kaya ko ito, pangangalimbasogan ko.’ Nahitabo ito sobra 50 ka tuig na an naglabay. Tikang hadto, nag-aalagad ako sugad nga misyonera ha Japan.” Hi Anita nagsiring liwat nga malipayon nga gin-aaghat niya an batan-on nga kababayin-an nga updan hiya ha pinakamakalilipay nga eksperyensya ha pag-alagad. Nalilipay gud hiya nga damu an nasubad ha iya.

PAGKAADA KAISOG

Damu nga sister nga nag-aalagad ha iba nga nasud an nag-alang anay hadto. Paonan-o hira nagkaada kaisog?

Hi Maureen

Hi Maureen, nga mga 65 anyos na yana, nagsiring: “Samtang nagdadaku ako, karuyag ko magkaada mapulsanon nga kinabuhi ngan makabulig ha iba.” Han 20 anyos hiya, binalhin hiya ha Quebec, Canada, diin ginkikinahanglan an mas damu nga payunir. “Ha urhi, nakakarawat ako hin imbitasyon nga umiskwela ha Gilead, pero nahahadlok ako pagkadto ha lugar nga diri ko kabisado ngan diri ko upod an akon kasangkayan.” Hiya dugang nga nagsiring: “Nababaraka liwat ako nga bayaan an akon nanay nga nag-aataman ha akon tatay nga may sakit. Damu ka gab-i nga nagtitinangis ako samtang igin-aampo ko kan Jehova an akon mga kabaraka. Han iginsumat ko ito ha akon mga kag-anak, gin-aghat  nira ako nga karawaton an imbitasyon. Nakita ko liwat an mahigugmaon nga bulig han amon kongregasyon ha akon mga kag-anak. Nakita ko gud an pagmangno ni Jehova salit nagkaada ako pagsarig nga diri liwat niya ako papabay-an. Hito nga higayon, andam na ako bumalhin!” Tikang han 1979, nag-alagad hi Maureen sugad nga misyonera ha Weste nga Aprika ha sulod hin 30 ka tuig. Yana, samtang gin-aataman niya an iya nanay ha Canada, nag-aalagad hiya sugad nga espesyal payunir. Ha paghinumdom han iya pag-alagad ha iba nga nasud, hiya nagsiring: “Pirme iginhahatag ni Jehova an akon ginkikinahanglan ngan kon san-o ko ito ginkikinahanglan.”

Hi Wendy

Hi Wendy nga mga 65 anyos na yana, nagtikang pagpayunir ha Australia han tin-edyer hiya. Nahinunumdoman niya: “Awdanon gud ako hadto ngan nakukurian pakiistorya ha mga estranghero. Pero tungod han pagpayunir, nahibaro ako makiistorya ha ngatanan nga klase hin tawo, salit nagkaada ako kompyansa ha kalugaringon. Ha urhi, nasantop ko nga diri ko na problema an pagin awdanon. An pagpayunir nakabulig ha akon nga sumarig kan Jehova ngan maghingyap ha pag-alagad ha iba nga nasud. Gin-aghat liwat ako han solo nga sister nga sobra 30 ka tuig na nga misyonera ha Japan nga umupod ha iya ha pagministeryo didto ha sulod hin tulo ka bulan. An pakig-upod ha iya nagpakusog han akon hingyap nga mag-alagad ha iba nga nasud.” Han dekada han 1980, binalhin hi Wendy ha nasud han Vanuatu nga mga 1,770 ka kilometro ha este han Australia.

Yana, nag-aalagad hi Wendy ha remote translation office ha Vanuatu. “Nalilipay gud ako nga makita kon paonan-o napuporma an mga grupo ngan kongregasyon ha higrayo nga mga isla,” siring niya. “An pagkaada gutiay nga bahin ha buruhaton ni Jehova hini nga mga isla daku gud nga pribilehiyo.”

Hi Kumiko (butnga)

Hi Kumiko nga mga 65 anyos na yana, regular payunir hadto ha Japan han gin-aghat hiya han iya partner nga payunir nga mag-alagad ha Nepal. “Pirme niya ako gin-iinaghat, pero nadiri ako,” siring ni Kumiko. “Nahahadlok ako pag-aram hin bag-o nga linggwahe ngan pagpahiuyon ha bag-o nga nasud. Namumroblema liwat ako kon diin ako makuha hin kwarta nga magagamit ha pagbalhin ha iba nga nasud. Samtang ginpipinamurubuot ko ito nga mga butang, naaksidente ako ngan nahospital. Didto, nahunahuna ko: ‘Diri ako maaram kon ano an sunod nga mahitatabo ha akon. Bangin magkasakit ako hin grabe ngan diri na ako makagpayunir ha iba nga nasud. Puydi ko man siguro ito sarihan bisan usa la ka tuig.’ Sinsero nga nag-ampo ako kan Jehova nga buligan ako nga mabuhat ito.” Han nakagawas hi Kumiko ha hospital, binisita hiya ha Nepal, ngan ha urhi binalhin hiya didto upod an iya partner nga payunir.

Ha paghinumdom han haros napulo ka tuig nga pag-alagad ni Kumiko ha Nepal, hiya nagsiring: “An akon  mga ginkakabarak-an hadto waray mahitabo . . . Maopay na la nga nagdesisyon ako nga mag-alagad ha lugar nga mas daku an panginahanglan. Kon iginsasangyaw ko an mensahe han Biblia ha usa nga pamilya, kasagaran na nga lima o unom nga amyaw an nadaop basi mamati. Bisan an kabataan matinalahuron nga nangangaro ha akon hin tract mahitungod ha Biblia. Makalilipay gud an pagsangyaw hini nga teritoryo nga damu an makinarawaton.”

PAGLAMPOS HA MGA PAGSARI

An maisugon nga mga sister nga amon gin-interbyu sigurado nga inatubang hin mga pagsari. Paonan-o nira ito nalamposan?

Hi Diane

Hi Diane nga taga-Canada nagsiring: “Ha tinikangan, nakurian ako nga bayaan an akon pamilya.” Yana, sobra 60 anyos na hiya, ngan 20 ka tuig na nga misyonera ha Ivory Coast (Côte d’Ivoire na yana). “Naghangyo ako kan Jehova nga buligan ako nga higugmaon an mga tawo ha akon teritoryo. Iginsaysay han usa han amon mga instruktor nga hi Bugto Jack Redford nga ha tinikangan bangin manibag-o, o mahipausa pa ngani kami ha amon bag-o nga toka, labi na kon makaeksperyensya kami hin duro nga kapobrehan. Pero hiya nagsiring: ‘Ayaw pagpokus ha kapobrehan. Kitaa an mga tawo, an ira mga nawong ngan an ira mga mata. Obserbari an ira reaksyon kon nababatian nira an mga kamatuoran ha Biblia.’ Ito gud an akon ginbuhat, ngan daku an naibulig hito! Kon iginsusumat ko an nakakaliaw nga mensahe han Ginhadian, nakikita ko ha ira mga mata an kalipay!” Ano pa an nakabulig kan Diane nga makapadayon ha pag-alagad ha iba nga nasud? “Nangalimbasog ako nga magin duok ha akon mga Bible study, ngan nalilipay gud ako nga makita hira nga matinumanon ha pag-alagad kan Jehova. Nagin panimalay ko an akon teritoryo. Sugad han iginsaad ni Jesus, nagkaada ako nanay, tatay, ngan kabugtoan ha espirituwal.”—Mar. 10:29, 30.

Hi Anne nga mga 45 anyos na yana, nag-aalagad ha Asia diin igindidiri an aton buruhaton. Hiya nagsiring: “Durante han damu ka tuig nga pag-alagad ha magkalain-lain nga lugar, nakaupod ko an kabugtoan nga iba gud an kultura ngan personalidad kay ha akon. Salit usahay nagkakaada diri pagsinabtanay. Kon nahitatabo ito, nangangalimbasog ako nga magin duok ha akon mga kaupod ha balay basi mas masabtan ko an ira kultura. Naniningkamot liwat ako nga magin mas mahigugmaon ngan makatadunganon ha ira. Nalilipay ako nga nagbunga an akon mga pangalimbasog ngan nagkaada ako duok ngan marig-on nga pakigsangkay nga nakabulig ha akon nga makapadayon ha akon toka.”

Hi Ute

Hi Ute nga taga-Alemanya, nga sobra 50 anyos na yana, igintoka sugad nga misyonera ha Madagascar han  1993. Hiya nagsiring: “Ha tinikangan, nakurian ako pag-aram han linggwahe, pagpahiuyon ha klima, ngan paglampos ha sakit nga malarya, amoeba, ngan pagkaada mga wati ha tiyan. Pero damu nga bulig an akon nakarawat. Mapailubon nga ginbuligan ako han kabugtoan, han ira mga anak, ngan han akon mga Bible study nga mahibaro han linggwahe. An akon misyonera nga partner an mahigugmaon nga nag-aataman ha akon kon nagkakasakit ako. Pero labaw ha ngatanan, ginbuligan ako ni Jehova. Pirme ko igin-aampo ha iya an ngatanan nga akon kabaraka. Katapos, mapailubon ko nga ginhuhulat an baton han akon mga pag-ampo, usahay ha sulod hin pipira ka adlaw o bulan. Ginsulbad ni Jehova an tagsa ko nga problema.” Yana, 23 ka tuig na hi Ute nga nag-aalagad ha Madagascar.

NAGPAPAHIMULOS HIN HURA NGA BENDISYON

Pariho ha iba nga nag-aalagad ha lugar nga daku an panginahanglan, an solo nga mga sister kasagaran nga nasiring nga an ira pag-alagad ha iba nga nasud nakabulig nga magin mas mapulsanon an ira kinabuhi. Ano an pipira han mga bendisyon nga ira nakarawat?

Hi Heidi

Hi Heidi nga taga-Alemanya, nga sobra 70 anyos na yana, misyonera ha Ivory Coast (Côte d’Ivoire na yana) tikang pa han 1968. Hiya nagsiring: “Daku gud an akon kalipay nga makita nga an akon mga anak ha espirituwal ‘padayon nga naglalakat uyon ha kamatuoran.’ An pipira han akon mga Bible study hadto mga payunir ngan tigurang na yana ha kongregasyon. Damu ha ira an natawag ha akon nga Nanay o Lola. Ngani, kapamilya na an pagtagad ha akon han usa hini nga mga tigurang pati na han iya asawa ngan mga anak. Salit gintagan ako ni Jehova hin anak, umagad, ngan tulo nga apo.”—3 Juan 4.

Hi Karen (butnga)

Hi Karen nga taga-Canada, nga sobra 70 anyos na yana, nag-aalagad ha Weste nga Aprika ha sulod hin sobra 20 ka tuig na. Hiya nagsiring: “An pagin misyonera nakabulig ha akon nga magin mas mahigugmaon, mapailubon, ngan andam ha pagsakripisyo. An pakig-upod ha kabugtoan nga iba-iba an nasyonalidad nakabulig liwat ha akon nga magkaada haluag nga panhunahuna. Hinbaroan ko nga may iba-iba nga paagi ha pagbuhat han mga butang. Ngan bendisyon gud an pagkaada kasangkayan ha bug-os nga kalibotan! Bisan kon nagbabag-o an amon mga kahimtang ngan toka, an amon pagkamagsarangkay nagpapabilin.”

Hi Margaret nga taga-Inglatera, nga hirani na mag-80 anyos yana, misyonera ha Laos. Hiya nagsiring: “An pag-alagad ha iba nga nasud naghatag ha akon hin higayon nga makita mismo kon paonan-o iginpapahirani ni Jehova ha iya organisasyon an mga tawo nga iba-iba an lahi ngan kultura. Nagparig-on gud ito han akon pagtoo. Nabulig ito nga magkaada ako bug-os nga pagsarig nga ginigiyahan ni Jehova an iya organisasyon ngan matutuman an iya mga katuyoan.”

Oo, makatirigamnan gud an ehemplo han solo nga mga sister nga nag-aalagad ha iba nga nasud. Angayan gud hira kumendasyonan. (Huk. 11:40) Ngan makalilipay pa gud kay nagtitikadamu hira. (Sal. 68:11) Puydi ka ba maghimo hin mga pagbag-o basi masubad inin madasigon nga mga sister nga gin-interbyu hini nga artikulo? Kon bubuhaton mo ito, sigurado nga ‘makikita ngan matitilawan mo nga hi Jehova maopay.’—Sal. 34:8.