Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Hira Burnett, Simone, Eston, ngan Caleb

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha Oceania

Malipayon nga Nagsakripisyo Hira ha Pag-alagad—Ha Oceania

HI Reneé, usa nga sister nga mga 35 anyos, nagdaku ha pamilya han madasigon nga mga Saksi ha Australia. Hiya nagsiring: “Damu ka beses nga bumalhin kami basi magboluntaryo ha mga lugar nga mas daku an panginahanglan hin magwarali han Ginhadian. Ginhimo ini nira Tatay ngan Nanay nga makapainteres, eksayting, ngan makalilipay. Han nagkaada ako duha nga anak, karuyag ko nga maeksperyensyahan nira an sugad nga klase hin pagkinabuhi.”

 An bana ni Reneé nga hi Shane, nga hirani na mag-40 anyos, may-ada liwat pariho hito nga tumong. Hiya nagsiring: “Han natawo an amon ikaduha nga anak, nabasa namon ha Barantayan an mahitungod han usa nga pamilya nga Saksi nga binalhin ha sur-weste nga Pasipiko sakay han ira yate basi magsangyaw ha mga isla han Tonga. * Ito nga artikulo nagpagios ha amon nga magsurat ha sanga nga opisina han mga Saksi ni Jehova ha Australia ngan New Zealand basi magpakiana kon diin an may mas daku nga panginahanglan hin mga magwarali. * Ginsuratan kami ngan ginhangyo nga bumalhin ha Tonga—an lugar mismo nga amon nabasa!”

Hira Jacob, Reneé, Skye, ngan Shane

Katapos hin mga usa ka tuig nga pagboluntaryo ha Tonga nira Shane, Reneé, ngan han ira mga anak nga hira Jacob ngan Skye, napiritan hira pagbalik ha Australia tungod han sunod-sunod nga rayot, pero padayon nga ginhunahuna nira an ira tumong nga pauswagon an ira ministeryo. Han 2011, binalhin hira ha Norfolk Island, usa nga gutiay nga isla ha Pasipiko nga mga 1,500 ka kilometro ha este han Australia. Ano an nagin epekto han ira pagbalhin? Hi Jacob nga 14 anyos na yana nagsiring, “Diri la kay ginmangnoan kami ni Jehova kondi ginbuligan liwat niya kami nga magin makalilipay an amon ministeryo!”

PAGBOLUNTARYO SUGAD NGA PAMILYA

Pariho kanda Shane, Reneé, ngan han ira mga anak, damu nga iba pa nga Saksi nga pamilya an malipayon nga nag-aalagad ha lugar nga mas daku an panginahanglan hin mga magwarali. Ano an nagpagios ha ira nga buhaton ito?

“Damu an interesado ha maopay nga sumat. Karuyag namon nga tagan hira hin higayon nga magkaada regular nga pag-aram ha Biblia.”—Burnett

Hira Burnett ngan Simone, mag-asawa nga mga 35 anyos, pati an ira mga anak nga hi Eston nga 12 anyos ngan hi Caleb nga 9 anyos, binalhin ha Burketown, usa nga hirayo nga bungto ha Queensland, Australia. “An mga Saksi nagsasangyaw didto hin usa la ka beses ha kada tulo o upat ka tuig,” siring ni Burnett. “Damu an interesado ha maopay nga sumat. Karuyag namon nga tagan hira hin higayon nga magkaada regular nga pag-aram ha Biblia.”

Hira Jim, Jack, Mark, ngan Karen

Hira Mark ngan Karen nga mga 50 anyos na yana, nag-alagad ha pipira nga kongregasyon hirani ha Sydney, Australia antes bumalhin upod an ira tulo nga anak nga hira Jessica, Jim, ngan Jack ha Nhulunbuy, usa nga hirayo nga lugar ha Northern Territory nga damu an nagmimina. Hi Mark nagsiring: “Hinigugma ko an mga tawo, salit karuyag ko magboluntaryo ha lugar diin damu an akon mahihimo ha kongregasyon ngan ha ministeryo.” Pero hi Karen nag-alang pagbalhin. Hiya nagsiring: “Kondi han gindasig ako ni Mark ngan han iba, ginsarihan ko ito. Ngan maopay na la nga ginbuhat ko ito!”

Hira Benjamin, Jade, Bria, ngan Carolyn

Han 2011, hira Benjamin ngan Carolyn pati an ira duha nga gudtiay nga anak nga hira Jade ngan Bria, binalhin tikang ha Queensland, Australia ngadto ha Timor-Leste, usa nga gutiay nga nasud ha Timor Island ha Indonesia. “Kami ni Carolyn nag-alagad hadto ha Timor-Leste sugad nga mga espesyal payunir,” siring ni Ben. “Makalilipay hinduro an pagsangyaw didto, ngan nasuporta gud an kabugtoan. Nasubo kami pagbaya didto. Pero determinado kami nga bumalik. Han nagkaanak kami, waray dayon kami makabalik, pero waray magbag-o an amon plano.” Hi Carolyn nagdugang: “Karuyag namon nga an amon mga anak makaupod han mga misyonero, Bethelite, ngan espesyal payunir ngan magkaada han pinakamaopay nga eksperyensya ha pag-alagad.”

PAGPANGANDAM HA PAGBALHIN

Hi Jesus nagsiring ha iya mga sumurunod: “Hin-o ha iyo nga naruruyag pagtukod hin torre an diri anay malingkod ngan magkwenta han magagasto?” (Luc. 14:28) Sugad man, kon n an usa nga pamilya naghuhunahuna pagbalhin ha iba nga lugar, importante an maopay nga pagplano. Ano an mga kinahanglan tagdon?

ESPIRITUWAL: “Karuyag namon nga makabulig ha iba diri kay makapabug-at ha ira,” siring ni Ben. “Salit antes kami bumalhin, ginparig-on gud namon an amon espirituwalidad. Gindugangan liwat namon an amon panahon ha pakigbahin ha ministeryo ngan ha iba pa nga buruhaton ha kongregasyon.”

Hi Jacob nga gin-unabi kanina, nagsiring: “Antes kami bumalhin ha Norfolk Island, nagbinasa kami hin mga istorya han kinabuhi ha Barantayan ngan Pagpamata! mahitungod han mga pamilya nga nag-alagad ha mga lugar nga mas daku an panginahanglan. Ginhisgotan namon an mga ulang nga ira gin-atubang ngan kon paonan-o hira ginmangnoan ni Jehova.” An iya 11 anyos  nga bugto nga hi Skye, nagdugang: “Damu ka beses nga nag-inampo ako nga nag-uusahan ngan kaupod hira Nanay ngan Tatay!”

EMOSYONAL: Hi Reneé nagsiring: “Tungod kay nahiara kami pag-ukoy hirani ha amon pamilya ngan duok nga kasangkayan, diri masayon an pagbalhin ha iba nga lugar. Pero imbes nga paghinunahunaon an mga butang nga akon babayaan, ginhunahuna ko kon paonan-o an amon pagbalhin magigin mapulsanon ha amon pamilya.”

KULTURA: Damu nga pamilya an nagsasaliksik basi makapangandam hira ha bag-o nga palibot ngan kahimtang. “Damu an amon ginbinasa mahitungod ha Nhulunbuy,” siring ni Mark. “An mga kabugtoan nga taga-didto nagpadara hin lokal nga mga dyaryo nga nakabulig ha amon nga mahibaro mahitungod han mga tawo didto pati han ira kultura.”

Hi Shane nga binalhin ha Norfolk Island, nagdugang: “Labaw ha ngatanan, nagpokus ako ha pagpakita han Kristiano nga mga kalidad. Maaram ako nga kon sinsero ako, malumo, tangkod, ngan maduruto, makakapahiuyon ako bisan diin ako mag-ukoy.”

PAG-ATUBANG HA MGA ULANG

An kabugtoan nga malampuson nga nag-alagad ha mga lugar nga mas daku an panginahanglan maaram nga importante gud an pagin mapauyon-uyon ngan positibo kon naatubang hin diri ginlalaoman nga mga ulang. Tagda an pipira nga ehemplo:

Hi Reneé nagsiring: “Nahibaro ako nga magpahiuyon ha iba-iba nga paagi ha pagbuhat han mga butang. Pananglitan, kon mabalud ha Norfolk Island, diri nakakaduong an mga barko nga may karga nga mga suplay, tungod hito gutiay la ngan mahal an mga paraliton. Salit nahibaro ako nga magin madiskarte ha pag-andam hin pagkaon.” An iya bana nga hi Shane, nagdugang: “Diri liwat kami nagasto hin sobra ha amon sinemana nga badyet.”

An ira anak nga hi Jacob nag-unabi hin iba nga ulang. “Pito la an membro han amon bag-o nga kongregasyon—ngatanan mga adulto. Salit waray ako kasangkayan nga akon kaedad! Pero han nakaupod ko ha ministeryo an edaran nga kabugtoan, nagin kasangkayan ko hira dayon.”

Hi Jim nga 21 anyos na yana, nakaeksperyensya liwat hito. “An pinakahirani nga kongregasyon ha Nhulunbuy  sobra 725 ka kilometro an kahirayo, salit ginpapahimulosan gud namon an mga asembleya ngan kombensyon. Naabot kami hin temprano ngan malipayon nga nakikiistorya ha kabugtoan. Para ha amon, ini an makalilipay gud nga mga okasyon ha bug-os nga tuig!”

“MAOPAY NA LA NGA KUMANHI KAMI!”

An Biblia nasiring: “An bendisyon ni Jehova, ini nakakahimo nga bahandianon.” (Prob. 10:22) Ha bug-os nga kalibotan, damu gud nga nag-alagad ha mga lugar nga mas daku an panginahanglan an nakaeksperyensya nga tinuod iton giniyahan nga mga pulong.

“An pinakadaku nga bendisyon han amon pagbalhin amo an epekto hito ha amon mga anak,” siring ni Mark. “An duha namon nga magurang nga anak nasarig gud nga mamangnoan ni Jehova adton nag-uuna ha mga buruhaton han Ginhadian. Diri mo mapapalit ito nga pagsarig.”

Hi Shane nagsiring: “Nagin mas duok ako ha akon asawa ngan mga anak. Kon nag-iistorya hira mahitungod ha ginbuhat ni Jehova para ha ira, nalilipay gud ako.” Nauyon hito an iya anak nga hi Jacob: “Nag-i-enjoy gud ako. Maopay na la nga kumanhi kami!”

^ par. 3 Kitaa an artikulo nga “Kasangkayan han Dios ha ‘Makisangkayon nga mga Isla,’” ha Disyembre 15, 2004, p. 8-11 nga An Barantayan.

^ par. 3 Han 2012, gintig-ob an sanga nga opisina han Australia ngan New Zealand, ngan nagin Australasia nga sanga nga opisina.