Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Kon an Imo Hinigugma May Sakit

Kon an Imo Hinigugma May Sakit

“Han magawas na hi Tatay ha hospital, ginpakianhan namon utro an doktor mahitungod ha resulta han mga blood test ni Tatay. Nagsiring an doktor nga normal an mga resulta, pero ginkita utro niya ito. Kinalasan hiya tungod kay duha hito an diri normal! Nangaro hiya hin dispensa ngan tumawag hin espesyalista. Yana, opay na hi Tatay. Maopay na la nga nagpakiana kami.”—Maribel.

Antes han pagpakonsulta, ilista an mga inaabat han pasyente ngan an iya mga gintutumar

Nakakaistres hinduro an pagpakonsulta ha doktor ngan pagpahospital. Sugad han iginpapakita han eksperyensya ni Maribel, an bulig han usa nga sangkay o paryente daku gud an nahihimo—posible ngani makatalwas hin kinabuhi. Paonan-o mo mabubuligan an usa nga hinigugma nga may sakit?

Antes han pagpakonsulta. Buligi an pasyente ha paglista han iya mga inaabat, sugad man an mga medisina ngan supplement nga iya gintutumar. Ilista liwat an mga kinahanglan ipakiana ha doktor. Buligi hiya nga mahinumdoman an mga detalye han iya kondisyon o kon may kapamilya hiya nga nagkaada sugad nga sakit. Ayaw hunahunaa nga maaram na an doktor hito nga mga detalye o nga ipapakiana niya ito.

Pamati hin maopay, matinalahuron nga magpakiana, ngan isurat an ginsisiring han doktor

Durante han pagpakonsulta. Siguroha nga nasasabtan mo ngan han pasyente an ginsisiring han doktor. Pagpakiana, kondi likayi an pagpirit han imo opinyon. Tuguti an pasyente nga magpakiana ngan magyakan para ha iya kalugaringon. Pamati hin maopay, ngan isurat an ginsisiring han doktor. Pagpakiana mahitungod ha mapipilian nga mga paagi ha pagtambal. Usahay, bangin maaramon nga isuhestyon ha pasyente nga magpakonsulta ha iba pa nga doktor.

Repasoha an instruksyon han doktor, ngan usisaha an mga reseta

Katapos han pagpakonsulta. Repasoha ha pasyente an mga ginsiring han doktor. Siguroha nga husto an iya mga medisina. Aghata hiya nga tumaron an mga iginreseta ngan ipahibaro dayon ha doktor an bisan ano nga diri maopay nga epekto hito ha iya. Aghata liwat hiya nga magin positibo, ngan sundon an dugang nga mga instruksyon, sugad han pagbisita utro ha doktor. Buligi hiya nga mahibaro hin dugang mahitungod han iya sakit.

 Ha Hospital

Siguroha nga husto nga mapil-apan an mga porma

Magin kalmado ngan alerto. An pasyente nga mapahospital bangin umabat hin kabaraka ngan kawaray-mahihimo. Pinaagi ha pagin kalmado ngan pagin atentibo, mabubuligan mo an kada tagsa nga magin relaks ngan diri magsayop. Siguroha nga mapil-apan hin husto an mga admittance form. Tahora an katungod han pasyente ha pagdesisyon may kalabotan ha iya pagpatambal. Kon waray hiya kapas tungod han grabe nga sakit, tahora an iya sinurat nga desisyon ngan an awtoridad han iya pinakaduok nga kapamilya o health-care representative. *

Matinalahuron nga isumat ha mga medical personnel an imo obserbasyon

Magkaada inisyatibo. Ayaw kahadlok ha pagyakan. An imo desente nga pamostura ngan maopay nga pamatasan mahimo magpagios ha mga doktor ngan mga nars nga asikasuhon hin mas maopay an pasyente ngan mas opayon an ira pag-ataman ha iya. Ha damu nga hospital, iba-iba nga doktor an nag-ieksamin ha pasyente. Mabubuligan mo hira pinaagi ha pagsumat ha ira han ginsiring han iba nga mga medical personnel. Kilala mo an pasyente, salit isumat an bisan ano nga pisikal o mental nga pagbag-o nga naobserbaran mo ha iya.

Buhata an imo mahihimo pero likyi nga makaulang ka

Magin matinalahuron ngan mapasalamaton. Kasagaran nga nakakaistres an trabaho han mga medical personnel. Tratara hira ha paagi nga karuyag mo trataron ka. (Mateo 7:12) Magpakita hin respeto ha ira propesyon ngan eksperyensya, pagtapod ha ira abilidad, ngan pagpasalamat han ira mga pangalimbasog. Makakaaghat ito ha ira nga buhaton an ira pinakamaopay.

Waray bisan hin-o nga diri nagkakasakit. Pero pinaagi ha pagplano ngan praktikal nga bulig, mabubuligan mo an imo sangkay o paryente nga malamposan an makuri nga kahimtang.Proberbios 17:17.

^ par. 8 An mga balaud ngan kustomre mahitungod ha katungod ngan responsabilidad han pasyente iba-iba ha kada lugar. Siguroha nga kompleto ngan updated an mga dokumento nga nagsusulod han mga karuyag han pasyente may kalabotan ha iya pagpatambal.