Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 AN PUNTO DE BISTA HAN BIBLIA

Huygo

Huygo

Para ha pipira, an huygo diri maraot nga hilangkagan, pero para ha iba nakakadaot ito nga bisyo.

Maraot ba an paghuygo?

AN GINSISIRING HAN MGA TAWO

An paghuygo ginhuhunahuna han damu nga tawo sugad nga karisyohan, basta legal la ito. An pipira nga legal nga huygo, sugad han mga loterya nga gin-iisponsoran han gobyerno, nakakatirok hin pundo para ha mga programa nga napapahimulosan han publiko.

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

An Biblia waray espisipiko nga mag-unabi mahitungod han paghuygo. Kondi may mababasa dida hito nga mga prinsipyo nga nagpapakita kon ano an panhunahuna han Dios ha paghuygo.

An nangunguna nga katuyoan ha paghuygo—pagdaog hin kwarta bisan ha ikakadaot han iba—supak ha ginsisiring han Biblia nga “mag-ikmat kontra han ngatanan nga klase hin kahakog.” (Lucas 12:15) Ha pagkatinuod, an kahakog an nag-aaghat ha usa nga maghuygo. Iginpaparayaw han mga nagpapahuygo an dagku nga mga jackpot kondi igintatago an gutiay hinduro nga tsansa ha pagdaog, tungod kay maaram hira nga an mga hugador naghihingyap gud magriko salit mapusta hin dagku nga kantidad ha mga kasino. Imbes nga buligan an mga tawo nga diri magin hakog, an huygo nag-aaghat ha usa nga maghingyap nga makakwarta ha masayon nga paagi.

Hakugnon an motibo han paghuygo: makadaog tikang ha kwarta han iba. Kondi gin-aaghat han Biblia an usa nga “padayon nga mangalimbasog para ha kaopayan han iba, diri para ha iya kalugaringon.” (1 Corinto 10:24) Ngan usa han Napulo nga Sugo an nasiring: ‘Diri ka maipa ha bisan ano nga butang han imo igkasi-tawo.’ (Eksodo 20:17) Kon naghihingyap an usa nga magdaog, ha pagkatinuod, ginhihingyap niya nga mapirde unta an iba.

An Biblia nagpapahamangno liwat nga diri naton hunahunaon an swerte o buenas sugad nga misteryoso nga pwersa nga makakahatag ha aton hin bendisyon. Ha kadaan nga Israel, may pipira nga nawad-an hin pagtoo ha Dios ngan nagtikang ‘magsingba ha kadiyosan hin buynas ug kapalaran.’ Ginkakarawat ba han Dios an sugad nga debosyon ha ‘kadiyosan hin buynas’? Diri, hiya nagsiring: “Ginpili niyo an pagsupak ha akon ngan pagbuhat hin maraot.”Isaias 65:11, 12, Maupay nga Sumat.

Oo, ha iba nga mga nasud, an mga pundo tikang ha legal nga huygo ginagamit han gobyerno para ha edukasyon, pagpauswag ha ekonomiya, ngan iba pa nga programa para ha publiko. Bisan pa hito nga kapulsanan, waray magbag-o kon diin nagtikang ito nga mga pundo—tikang ha mga buhat nga dayag nga nag-aaghat hin kahakog, pagin makikalugaringon, ngan ha ideya nga puydi magkaada an usa han mga butang nga iya karuyag bisan kon diri niya pagtrabahoan.

‘Diri ka maipa ha bisan ano nga butang han imo igkasi-tawo.’Eksodo 20:17.

 Ano an maraot nga mga epekto han paghuygo ha usa nga hugador?

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

An Biblia nagpapahamangno nga “an mga determinado magin riko nahuhulog ha pagsulay ngan ha lit-ag ngan ha damu nga linurong ngan nakakasakit nga mga hingyap nga nag-uunlod ha mga tawo ha kabungkagan ngan kadaot.” (1 Timoteo 6:9) An kahakog an nagpapagios ha usa nga maghuygo, ngan nakakadaot gud an “kahakog” salit iginlista ito han Biblia kaupod han pipira nga panggawi nga sadang gud likyan.Efeso 5:3.

Tungod kay an paghuygo nakapokus ha tigda nga pagriko, nag-aaghat ito hin gugma ha kwarta nga gin-uunabi han Biblia sugad nga “usa nga gamot han ngatanan nga klase hin nakakadaot nga mga butang.” An hingyap ha kwarta masayon magkaada daku nga impluwensya ha kinabuhi han usa ngan nagriresulta ito hin duro nga pangarit ngan kadaot han iya relasyon ha Dios. An Biblia nasiring nga adton nahilit-ag ha gugma ha kwarta sugad hin “ginbubuno an ira kalugaringon hin damu nga kasakit.”1 Timoteo 6:10.

An hakog diri kontento, salit diri hiya natatagbaw ha iya pinansyal nga kahimtang ngan diri malipayon. “Hiya nga nahigugma han salapi diri matatablaw han salapi; diri man hiya nga mahigugma han kahuraan matatablaw han tubo.”Eklesiastes 5:10.

Minilyon nga nasusulay ha paghuygo an nagigin adik hito nga bisyo. Kalyap gud ini nga problema kay bisan ha Estados Unidos la, ginbabanabana nga minilyon an adik hito.

Usa nga proberbio an nasiring: “An mga butang nga dalikyat la naangkon, ha katapos-tapusan waray ini bendisyon.” (Darahunon [Proberbios] 20: 21, Baraan nga Biblia) Tungod han pagin adik ha huygo, an mga hugador nagkakaada damu nga utang o nababangkrap pa ngani, nawawad-an hin trabaho, ngan nadadaot an ira relasyon ha ira asawa ngan kasangkayan. An pag-aplikar ha mga prinsipyo ha Biblia makakabulig ha usa nga malikyan an maraot nga mga epekto han paghuygo ha ira kinabuhi ngan ha ira kalipay.

“An mga determinado magin riko nahuhulog ha pagsulay ngan ha lit-ag ngan ha damu nga linurong ngan nakakasakit nga mga hingyap nga nag-uunlod ha mga tawo ha kabungkagan ngan kadaot.”1 Timoteo 6:9.