Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 ISTORYA HAN KINABUHI

Pagkarawat han Kamatuoran ha Biblia Bisan Kon Waray mga Kamot

Pagkarawat han Kamatuoran ha Biblia Bisan Kon Waray mga Kamot

Kon nawawarayan kompyansa an usa, karuyag niya nga may-ada nakakaptan. Diri ko ito nahihimo kay waray ako kamot. Syete anyos ako han kinahanglan utdon an akon mga braso basi matipigan an akon kinabuhi.

Disisyete anyos an akon nanay han natawo ako han 1960. Ginbayaan kami ni Tatay antes pa ako ig-anak. Ako ngan an akon nanay nalungon kanda Lolo ngan Lola ha gutiay nga bungto han Burg, nga hadto gintatawag nga Demokratiko nga Republika han Alemanya, o Este Alemanya. Damu didto an ateyista, pati an akon pamilya. Para ha amon, waray kami labot ha Dios.

Samtang nagtutubo ako, pinaura ako ni Lolo. Ginpapabulig niya ako ha iba-iba nga buruhaton, sugad ha pagsaka hin puno basi sarutsuhon an mga sanga hito. Sugad nga bata, karuyag ko gud ito nga mga buruhaton. An akon kinabuhi malipayon ngan eksayting.

AKSIDENTE NGA NAGBAG-O HAN AKON KINABUHI

Usa ka adlaw han syete anyos ako ngan nagtitikang pa la ha akon ikaduha ka tuig nga pag-eskwela, may makangingirhat nga nahitabo. Han tiuli ako, sumaka ako ha poste hin koryente. Han otso metros na an akon distansya tikang ha tuna, nakoryente ako ngan nadismayo. Pagmata ko, nakadto na ako ha hospital ngan diri ko na naaabat an akon mga braso. Nasunog gud ito ngan kinahanglan utdon basi diri ako maimpeksyon. Nasakitan ngan nabaraka gud an akon pamilya. Kondi sugad nga bata, waray ko bug-os nga masabti kon ano an magigin epekto ha akon kinabuhi han kawara han akon mga braso.

Pakagawas ko ha hospital, binalik ako pag-eskwela. Gin-iinintremesan ako han kabataan, ginduduso, ngan ginlalabay tungod kay diri ko nadidepensahan an akon kalugaringon. Nasasakitan gud ako han ira nakakatamay ngan nakakainsulto nga mga pulong. Ha urhi, ha Birkenwerder School for the Disabled ako ginpaeskwela, eskwelahan ito para ha mga may depekto ha lawas. Tungod kay hirayo ito ha balay, diri ako nabibisita han akon nanay, lolo, ngan lola. Nagkikita la kami kon bakasyon. Han sunod nga napulo ka tuig, nagtubo ako nga waray hira.

NAGDAKU NGA WARAY KAMOT NGAN BRASO

Nahibaro ako pagtrabaho gamit an akon tiil. Nahahanduraw mo ba an pagkaon gamit an tinidor ngan kutsara pinaagi han mga tudlo han imo tiil? Nahibaro ako hito. Nahibaro liwat ako pag-toothbrush, pagsudlay, ngan pagmuwestra ha akon kaistorya gamit an akon tiil. Oo, an akon tiil an akon nagin kamot.

 Han nagtutubo ako, nagin hilig ko an science fiction nga barasahon. Usahay ginhahanduraw ko nga may high-tech ako nga mga kamot basi mabuhat ko an tanan. Han 14 anyos ako, nagtikang ako pagsigarilyo. Nakahatag ito ha akon hin kompyansa ngan inabat ko nga normal ako pariho han iba. Nahunahuna ko nga an nahihimo han iba mahihimo ko liwat. An nagsisigarilyo mga adulto—may kamot man o waray.

Ginsiguro ko nga pirme magin okupado ngan makigbahin ha mga buruhaton han komunidad. Nagin membro ako han Free German Youth, usa nga organisasyon han mga batan-on nga ginsusuportaran han gobyerno, ngan nagin sekretaryo ako hito, usa nga katungdanan nga may damu nga responsabilidad. Umapi liwat ako ha usa nga choir, ha mga parasurat hin mga siday, ngan ha mga isport para ha mga may depekto. Katapos han akon pag-aprentis ha usa nga kompanya ha amon bungto, nagtrabaho ako. Samtang nagtutubo, pirme ko na ginsusul-ot an akon artipisyal nga mga braso tungod kay karuyag ko magin kompleto.

PAGKARAWAT HAN KAMATUORAN HAN BIBLIA

Usa ka adlaw samtang naghuhulat hin tren tikadto ha trabaho, may dinaop ha akon. Ginpakianhan niya ako kon natoo ako nga puydi ibalik han Dios an akon mga braso. Nahipausa ako. Syempre karuyag ko nga maibalik ito, pero baga hin imposible gud ito! Sugad nga ateyista, kombinsido ako nga waray Dios. Tikang hito nga takna, ginlilikyan ko na ito nga tawo.

Makausa, gin-imbitar ako han akon usa nga katrabaho ha ira balay. Samtang nagkakape, nag-istorya an iya mga kag-anak mahitungod ha Dios—Jehova nga Dios. Ito an una nga higayon nga hinbaroan ko nga may ngaran an Dios. (Salmos 83:18) Kondi diri ako natoo hito, ngan naghunahuna: ‘Waray Dios, ano pa man an iya ngaran. Papamatud-an ko nga sayop hira.’ Tungod kay sigurado ako han akon gintotoohan, umuyon ako nga hisgotan an Biblia. Pero nahipausa ako nga diri ko mapamatud-an nga waray Dios.

Hinay-hinay nga nagbag-o an akon panhunahuna samtang gin-uusisa namon an mga tagna ha Biblia. Damu han mga tagna han Dios an natuman, bisan kon iginsurat ito mga ginatos o yinukot ka tuig na an naglabay. Makausa, igintanding namon an kahimtang yana han kalibotan ha mga tagna ha Mateo kapitulo 24, Lucas kapitulo 21, ngan 2 Timoteo kapitulo 3. Sugad la nga an kombinasyon han mga sintomas makakabulig ha doktor nga mahibaroan an husto nga sakit han pasyente, an kombinasyon han mga panhitabo dida hito nga mga tagna nakabulig ha akon nga makasantop nga nagkikinabuhi na kita ha gintatawag han Biblia nga “kataposan nga mga adlaw.” * Naimpres gud ako hito. Nakikita ko nga natutuman ito.

Nakombinse ako nga kamatuoran an akon hinbabaroan. Nagtikang ako mag-ampo kan Jehova nga Dios ngan umundang ha pagsigarilyo, bisan kon sobra usa ka dekada na ako nga makusog manigarilyo. Padayon nga nag-aram ako han Biblia hin mga usa ka tuig. Han Abril 27, 1986, patago nga ginbawtismohan  ako ha bathtub tungod kay hito nga panahon igindidiri an mga Saksi ha Este Alemanya.

PAGBULIG HA IBA

Tungod han pagdiri, nagkakatirok kami ha gudtiay nga grupo ha pribado nga mga balay ngan pipira la nga Saksi an akon kilala. Waray ako maglaom nga tutugotan ako han gobyerno nga magbiyahe ngadto ha Weste Alemanya, diin may kagawasan an mga Saksi. Ha siyahan nga higayon, nakatambong ako ha mga kombensyon ngan nakita ko an yinukot nga kabugtoan. Makalilipay gud adto nga eksperyensya.

Katapos mabungkag an Berlin Wall, ginkuha na an pagdiri ha mga Saksi ni Jehova. May kagawasan na kami ha pagsingba kan Jehova nga Dios! Karuyag ko nga mas makigbahin pa ha pagsangyaw nga buruhaton. Kondi nahadlok ako pakiistorya ha estranghero. Inabat ko nga minos ako tungod han akon depekto ngan han akon gindak-an nga puro may depekto la an akon kaupod. Pero han 1992, nangalimbasog ako nga abuton an 60 ka oras ha usa ka bulan ha ministeryo. Naabot ko ito ngan nalipay gud ako. Salit ginbuhat ko ito kada bulan ha sulod hin mga tulo ka tuig.

Pirme ko ginhihinumdoman an siring han Biblia: “Hin-o an maluya, ngan diri ako nanluluya?” (2 Corinto 11:29) Bisan pa han akon depekto, nakakahunahuna ngan nakakayakan la gihap ako. Salit nangalimbasog ako nga buhaton an ngatanan ha pagbulig ha iba. Tungod kay waray ako braso, nasasabtan ko gud adton may limitasyon. Naiintindihan ko an inaabat hadton may-ada karuyag gud buhaton kondi waray kapas ha pagbuhat hito. Gindadasig ko adton naabat hin sugad hito. An pagbulig ha iba ha sugad nga paagi naghahatag ha akon hin kalipay.

An pagsangyaw ha iba han maopay nga sumat nakakalipay ha akon

GINBUBULIGAN AKO NI JEHOVA KADA ADLAW

Usahay, nadidepres ako. Karuyag ko la magin kompleto. Nakakalugaring ako pagbuhat han akon adlaw-adlaw nga mga buruhaton, pero mas daku nga panahon, pangalimbasog, ngan kusog an akon ginkikinahanglan. Kada adlaw, ini nga teksto an naggigiya ha akon: “Ha ngatanan nga butang may kusog ako pinaagi ha iya nga naghahatag ha akon hin gahum.” (Filipos 4:13) Ha tagsa nga adlaw, gintatagan ako ni Jehova hin kusog nga akon ginkikinahanglan basi mabuhat an akon kinahanglan buhaton. Pirme gud ako ginbubuligan ni Jehova. Salit diri ko karuyag umundang ha pag-alagad ha iya.

Gintagan ako ni Jehova hin pamilya—butang nga waray ko maeksperyensyahi samtang nagtutubo ako. May-ada ako maopay nga asawa, hi Elke. Mahigugmaon hiya ngan mapinairon. Dugang pa, minilyon nga mga Saksi ni Jehova ha bug-os-kalibotan an akon nagin espirituwal nga kabugtoan o pamilya.

Ako ngan an akon mahigugmaon nga asawa nga hi Elke

Naliliaw liwat ako han saad han Dios nga Paraiso, diin iya hihimoon nga “bag-o an ngatanan nga butang,” pati na an akon mga braso. (Pahayag 21:5) Mas nasasabtan ko ini nga saad kon ginpapamalandong ko an mga ginbuhat ni Jesus han nakanhi hiya ha tuna. Iya gintambal an paralisado nga kamot ngan iginbalik pa ngani an nautod nga talinga han usa nga tawo. (Mateo 12:13; Lucas 22:50, 51) An mga saad ni Jehova ngan an mga milagro ni Jesus nagpapasarig ha akon nga ha diri mag-iiha magigin kompleto ako utro.

Kondi an nangunguna nga bendisyon amo an akon pakahibaro mahitungod kan Jehova nga Dios. Hiya an nagin akon tatay ngan sangkay, an nagliliaw ha akon ngan an akon kusog. Inabat ko an inabat ni Hadi David, nga nagsiring: “Hi Jehova amo an akon kusog . . . ako nabuligan: Salit an akon kasingkasing nagmamalipay hin daku.” (Salmos 28:7) Ini an makaruruyag nga kamatuoran nga karuyag ko tipigan ha akon bug-os nga kinabuhi. Ginkarawat ko ito bisan kon waray ako mga kamot ngan mga braso.

^ par. 17 Para ha detalyado nga paghisgot han tigaman han kataposan nga mga adlaw, kitaa an “Nagkikinabuhi Na ba Kita ha ‘Kataposan nga mga Adlaw’?” ha kapitulo 9 han libro nga Ano Gud ba an Igintututdo han Biblia? nga iginpupublikar han mga Saksi ni Jehova ngan mababasa online ha www.jw.org/war.