Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 AN BIBLIA NAKAKAGBAG-O HAN KINABUHI

Madumot Ako Hadto Ngan Bayolente

Madumot Ako Hadto Ngan Bayolente
  • NATAWHAN NGA TUIG: 1974

  • NATAWHAN NGA NASUD: MEXICO

  • PAGKINABUHI HADTO: BAYOLENTE NGA TIN-EDYER, PIRME NAHIDADABI HA ARAWAY HA KAKALSADAHAN

AN AKON NAGLABAY:

Natawo ako ha Ciudad Mante, usa nga makaruruyag nga lugar ha Tamaulipas, Mexico. Ha kabug-osan, an mga residente didto mahinatagon ngan buotan. Kondi makasurubo, tungod han organisado nga mga krimen nagin peligroso hinduro an lugar.

Upat kami nga magburugto nga kalalakin-an ngan ako an ikaduha. Ginpabunyagan ako han akon kag-anak ha Katoliko, ngan ha urhi, nagin membro ako han koro han singbahan. Karuyag ko lipayon an Dios tungod kay nahadlok gud ako nga mahukman ngan masunog ha impyerno tubtob ha waray kataposan.

Han singko anyos ako, gin-abandona kami ni Tatay, salit nasubo gud ako ngan nawarayan gana ha kinabuhi. Diri ko maintindihan kon kay ano nga ginbayaan niya kami nga hinigugma man namon hiya. Kinahanglan magtrabaho hi Nanay hin damu ka oras basi maitagana an amon panginahanglan.

Ginsalingabot ko nga waray hi Nanay, ngan nagka-cutting classes ako basi makigbarkada ha kabataan nga mas magurang ha akon. Gintutdoan nira ako magbuyayaw, magsigarilyo, mangawat, ngan makigsuntokay. Tungod kay karuyag ko magmayor-mayor, nag-aram ako hin boksing, resling, martial arts, ngan paggamit hin mga armas. Nagin bayolente ako. Agsob ako mahidabi ha purupsilay, ngan pipira ka beses nga ginbayaan na la ako ha kalsada nga dugoon tungod kay kahuna han mga tawo nga patay na ako. Daku gud nga kasakit an akon naihahatag kan Nanay kon nakikita niya ako ha sitwasyon nga kinahanglan dayon dad-on ha hospital!

Han 16 anyos ako, bumisita ha balay an akon kababata nga hi Jorge. Nagsiring hiya nga usa hiya nga Saksi ni Jehova ngan karuyag niya isumat ha amon an usa nga importante nga mensahe. Iginsaysay niya an iya gintotoohan gamit an Biblia. Waray ko pa gud mabasa ito, ngan eksayted ako mahibaro han ngaran han Dios ngan han iya katuyoan. Gintanyagan kami ni Jorge hin pag-aram ha Biblia, ngan ginkarawat namon ito.

KON PAONAN-O NABAG-O HAN BIBLIA AN AKON KINABUHI:

Sugad hin nagabutan ako hin tunok han hinbaroan ko an kamatuoran nga an naglalaga nga impyerno diri ngay-an katutdoan han Biblia. (Salmo 146:4; Eklesiastes 9:5) Han hinbaroan ko ito, waray  na gud ako mahadlok ha Dios. Lugod, nagtikang ako pagtagad ha iya sugad nga mahigugmaon nga Amay nga an pinakamaopay an karuyag para ha iya mga anak.

Samtang nag-uuswag ako ha pag-aram ha Biblia, nakita ko nga kinahanglan ko bag-uhon an akon personalidad. Kinahanglan ko makultibar an pagkamapainubsanon ngan diri na magin bayolente. An sagdon ha 1 Corinto 15:33 nakabulig ha akon. Ito nasiring: “An maraot nga mga kaupod nakakadaot han maopay nga pamatasan.” Nasantop ko nga kon karuyag ko magbag-o, kinahanglan diri na ako makig-upod ha mga tawo nga may maraot nga impluwensya ha akon. Salit ginliwanan ko an akon kasangkayan hadto hin mga membro han Kristiano nga kongregasyon—mga tawo nga nagsusulbad han ira diri pagkasinabtanay, diri pinaagi ha pakigsuntokay o iba pa nga klase han kamadarahog, kondi pinaagi ha pag-aplikar han mga prinsipyo ha Biblia.

An usa pa nga teksto nga nakabulig ha akon amo an Roma 12:17-19. Ito nasiring: “Ayaw pagbulos hin maraot ha maraot. . . . Kon posible, buhata an iyo gimaopayi ha pakigmurayaw ha ngatanan nga tawo. . . . ayaw kamo pagbulos, . . . kay nahisurat: ‘Akon an pagbulos, ako an mabulos, nasiring hi Jehova.’” Nasantop ko nga susulbaron ni Jehova an kawaray-hustisya ha iya paagi ngan igintanda nga panahon. Hinay-hinay nga nakontrol ko an akon pagin bayolente.

Diri ko gud hingangalimtan an nahitabo usa ka gab-i han tiuli ako. Ginkastigo ako han usa nga gang nga kaaway ko hadto, ngan ginsuntok han ira lider an akon likod ngan gumuliat, “Depensahi an imo kalugaringon!” Hito nga takna, nag-ampo ako hin madaliay kan Jehova, naghangyo ako hin bulig basi makailob. Bisan kon karuyag ko umato, pinalagiw lugod ako. Kinabuwasan, nagkita kami utro hito nga lider. Karuyag ko gud bumulos, pero naghangyo utro ako kan Jehova nga buligan ako nga makontrol ko an akon kalugaringon. Nahipausa ako han dumaop hiya ngan nagsiring: “Pasayloa ako han nahitabo kagab-i. Ha tinuod, karuyag ko magin pariho ha imo. Karuyag ko pag-adman an Biblia.” Nalipay gud ako nga nakontrol ko an akon kasina! Tungod hito, dungan nga gin-adman namon an Biblia.

Makasurubo, hito nga panahon, umundang ha pag-aram ha Biblia an akon mga kapamilya. Kondi marig-on nga nagdesisyon ako nga magpadayon ngan diri tugotan an bisan hin-o o bisan ano nga makaulang ha akon. Maaram ako nga an regular nga pakig-upod ha katawohan han Dios makakatambal han samad han akon kasingkasing ngan dida hito, magkakaada ako pamilya nga akon ginkikinahanglan. Padayon ako nga nag-uswag, ngan han 1991, nabawtismohan ako sugad nga usa han mga Saksi ni Jehova.

MGA KAOPAYAN NGA AKON NAPAHIMULSAN:

Hadto, madumot ako, nagmamayor-mayor, ngan bayolente. Kondi ginbag-o gud han Biblia an akon kinabuhi. Yana, iginsasangyaw ko an mensahe han Biblia mahitungod han kamurayawan ha ngatanan nga mamamati. Nakapribilehiyo ako nga mag-alagad hin bug-os-panahon ha naglabay nga 23 ka tuig.

Nakagboluntaryo liwat ako ha sanga nga opisina han mga Saksi ni Jehova ha Mexico. Didto, nakilala ko an madasigon nga hi Claudia, ngan ginkasal kami han 1999. Mapasalamaton gud ako kan Jehova nga ginbendisyonan niya ako hin maunungon nga asawa!

Nag-alagad kami ha usa nga kongregasyon ha Mexican Sign Language basi makabulig ha mga ngula nga mahibaro mahitungod kan Jehova. Waray pag-iha, gin-imbitar kami nga bumalhin ha Belize basi magtutdo han Biblia. Bisan kon mas simple an amon kinabuhi dinhi, may-ada kami han amon ginkikinahanglan basi magin malipayon. Diri namon ini igbabalyo ha bisan ano.

Inabot an panahon, nagpadayon hi Nanay ha pag-aram han Biblia ngan nabawtismohan, pati an akon kuya, an iya asawa, ngan an iya mga anak. May pipira liwat ako nga sangkay hadto nga nasangyawan ko han mensahe han Ginhadian an nag-aalagad na yana kan Jehova.

Makasurubo, may mga kapamilya ako nga namatay tungod kay waray hira umundang ha pagin bayolente. Siguro pariho gihap an akon gindangatan kon waray ako magbag-o. Mapasalamaton ako kan Jehova nga iya ako iginpahirani ha iya ngan ha iya mga magsiringba, nga pasensyoso ngan mapinairon nga nagtutdo ha akon ha pag-aplikar han mga prinsipyo ha Biblia.