Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Paonan-o Ka Magkakaada Mas Maopay nga Kinabuhi?

Paonan-o Ka Magkakaada Mas Maopay nga Kinabuhi?

AN KINABUHI yana diri amo an kinabuhi nga karuyag han Dios para ha aton. Karuyag niya nga mapuno an tuna hin mga tawo nga natahod ha iya pagkasoberano, nagpapahimulos han iya giya, ngan nagpapakita han iya mahigugmaon nga personalidad. Karuyag niya nga magin urosa ngan malipayon hira samtang nag-aataman hin pamilya, nagdidiskobre hin bag-o nga mga butang, ngan ginhihimo nga paraiso an bug-os nga tuna.

AN DIOS NAGSASAAD NGA IBABALIK AN KINABUHI UYON HA IYA ORIHINAL NGA KATUYOAN

  • “Iya ginpapaundang an mga girra ha bug-os nga tuna.”​Salmo 46:9.

  • “Inabot an itinanda nga panahon . . . ha pagbungkag ha mga nagbubungkag han tuna.”​Pahayag 11:18.

  • “Waray residente nga masiring: ‘May sakit ako.’”​Isaias 33:24.

  • “An akon mga pinili bug-os nga magpapahimulos han buhat han ira mga kamot.”​Isaias 65:22.

Paonan-o matutuman ini nga mga tagna? Ginpili han Dios an iya Anak, hi Jesus, sugad nga Hadi han usa nga perpekto nga gobyerno ha langit nga magmamando ha bug-os nga tuna. Gintatawag ito han Biblia nga Ginhadian han Dios. (Daniel 2:44) An Biblia nasiring may kalabotan kan Jesus: ‘Ihahatag ha iya han Dios an trono, ngan magmamando hiya sugad nga Hadi.’​—Lucas 1:32, 33.

Han nakanhi hi Jesus ha tuna, naghimo hiya hin mga milagro basi ipakita nga sugad nga Magmarando, hihimoon niya nga mas maopay an kinabuhi kay han aton kinabuhi yana.

IGINPAKITA NI JESUS AN IYA BUBUHATON PARA HA MASINUGTANON NGA KATAWOHAN

  • Gintambal niya an tagsa nga klase hin sakit, nga nagpapakita nga wawad-on niya an mga balatian.​Mateo 9:35.

  • Ginpakalma niya an dagat, nga nagpapakita nga papanalipdan niya an mga tawo pinaagi ha pagkontrol ha pwersa han palibot.​Marcos 4:36-39.

  • Ginpakaon niya an yinukot, nga nagpapakita nga itatagana niya an panginahanglan han mga tawo.​Marcos 6:41-44.

  • Ginhimo niya nga bino an tubig ha usa nga kasal, nga nagpapamatuod nga bubuligan niya an katawohan nga magin malipayon.​Juan 2:7-11.

Paonan-o mo makakarawat ini nga kinabuhi nga igin-andam han Dios? May usa nga “dalan” nga angay mo agian. Ginhuhulagway ito han Biblia sugad nga “dalan tipakadto ha kinabuhi, ngan pipira la an nakakabiling hito.”​—Mateo 7:14.

AN PAGBILING HA DALAN TIPAKADTO HA MAS MAOPAY NGA KINABUHI

Ano an dalan tipakadto ha kinabuhi? An Dios nasiring: “Ako, hi Jehova, an imo Dios, an nagtututdo ha imo basi magpahimulos ka, an naggigiya ha imo ha dalan nga sadang mo laktan.” (Isaias 48:17) An paglakat hini nga dalan amo an pinakamaopay nga paagi han pagkinabuhi.

Nagsiring hi Jesus: “Ako an dalan ngan an kamatuoran ngan an kinabuhi.” (Juan 14:6) Pinaagi ha pagtoo ha mga kamatuoran nga igintutdo ni Jesus ngan pagsubad ha iya ehemplo, magigin duok kita ha Dios ngan magigin mas maopay an aton kinabuhi.

Paonan-o mo mabibilngan ito nga dalan? Damu an relihiyon, pero nagpahamangno hi Jesus: “Diri an ngatanan nga nasiring ha akon, ‘Ginoo, Ginoo,’ masulod ha Ginhadian han langit, kondi adto la nga nagbubuhat han kaburut-on han akon Amay nga aadto ha langit.” (Mateo 7:21) Nagsiring liwat hiya: “Pinaagi han ira mga bunga makikilala niyo hira.” (Mateo 7:16) An Biblia makakabulig ha imo nga makilala an tinuod nga pagsingba tikang ha buwa nga pagsingba.​—Juan 17:17.

Paonan-o ka makakaglakat hito nga dalan? Nag-uupod ito ha pagkilala ha gintitikangan han kinabuhi: Hin-o hiya? Ano an iya ngaran? Ano an iya personalidad? Ano an iya ginbubuhat? Ano an iya karuyag nga buhaton naton? *

Karuyag ni Jehova nga an mga tawo diri la basta magtrabaho, kumaon, mag-uyag, ngan magkaada pamilya. Puydi naton makilala an aton Maglalarang ngan magin sangkay niya. Maipapakita naton nga hinigugma naton hiya pinaagi ha pagbuhat han iya kaburut-on. Hi Jesus nagsiring: “Nangangahulogan ini hin kinabuhi nga waray kataposan, an ira padayon nga pagkilala ha imo, an amo la nga tinuod nga Dios.”​—Juan 17:3.

PINAAGI HAN BIBLIA, GINTUTUTDOAN KA HAN DIOS “BASI MAGPAHIMULOS KA.”​—ISAIAS 48:17

AN PAGHIMO HAN SIYAHAN NGA PITAD HA IMO PAGLAKAT HINI NGA DALAN

Basi mapalipay an tinuod nga Dios, bangin kinahanglan naton maghimo hin mga pagbag-o. Baga hin diri ito masayon. Pero ha pagkamatuod, makalilipay ito nga paglakat nga nagtitikang ha paghimo han siyahan nga pitad. Basi mahibaroan mo an mga baton ha nangunguna nga mga pakiana mahitungod ha Dios, an mga Saksi ni Jehova nagtatanyag hin libre nga pag-aram ha Biblia ha oras ngan lugar nga kombinyente ha imo. Puydi mo kami makontak pinaagi han amon website nga www.jw.org/war.