Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Ano an Ginsisiring han Biblia?

Ano an Ginsisiring han Biblia?

Magkakaada ba tinuod nga hustisya ha tuna?

Ano an imo baton?

  • Oo

  • Diri

  • Bangin

Kon ano an ginsisiring han Biblia

“Maaram ako nga daan, nga an mga kablas imo [Jehova] inuugopan. Ngan imo man liwat pinananalipdan adton kanan kablas mga katungdanan.” (Salmos 140:12, Maupay nga Sumat) An Ginhadian han Dios magdadara hin tinuod nga hustisya ha tuna.

Ano pa an aton mahibabaroan ha Biblia?

  • Nakikita han Dios an kawaray-hustisya yana, ngan iya ito tatadungon.—Eklesiastes 5:8.

  • An hustisya tikang ha Dios magdadara hin kamurayawan ngan seguridad ha tuna.—Isaias 32:16-18.

May ginpapaurog ba an Dios nga grupo hin mga tawo?

An iba natoo nga may grupo hin mga tawo nga ginbibendisyonan han Dios ngan may liwat hiya ginpapanhimaraot, samtang an iba natoo nga parapriho an pagtratar han Dios ha ngatanan. Ano an imo opinyon?

Kon ano an ginsisiring han Biblia

“An Dios waray pinaurog, kondi ha tagsa nga nasud an tawo nga nahahadlok ha iya ngan nagbubuhat han matadong ginkakarawat niya.” (Buhat 10:34, 35) Para ha Dios, parapriho an tanan nga tawo.

Ano pa an aton mahibabaroan ha Biblia?

  • An Biblia may-ada “maopay nga sumat” para “ha tagsa nga nasud, tribo, pinulongan, ngan katawohan.”—Pahayag 14:6.