Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

San-o Maabot an Kataposan? An Siring ni Jesus

San-o Maabot an Kataposan? An Siring ni Jesus

Ha nauna nga artikulo, nahibaroan naton nga kon an Biblia naghihisgot han kataposan han kalibotan, diri ito nagpapasabot han kataposan han tuna o han mga tawo, kondi lugod, han kataposan han maraot nga sistema han mga butang yana ngan han ngatanan nga nasuporta hito. Pero ginsusumat ba han Biblia kon san-o matatapos ini nga sistema han mga butang?

HUNAHUNAA AN DUHA NGA GINSIRING NI JESUS MAHITUNGOD HA KATAPOSAN:

“Salit padayon nga magbantay, kay diri kamo maaram han adlaw o han oras.”—MATEO 25:13.

“Padayon nga magbantay, padayon nga magmata, kay diri kamo maaram kon san-o an itinanda nga panahon.”—MARCOS 13:33.

Salit waray bisan hin-o ha tuna an maaram kon san-o gud matatapos ini nga sistema han mga butang. Kondi an Dios may-ada na “itinanda nga panahon”—eksakto nga “adlaw ngan oras”—kon san-o maabot an kataposan. (Mateo 24:36) Karuyag ba sidngon nga waray gud paagi nga mahibaroan nga hirani na an kataposan? May-ada. Ginsidngan ni Jesus an iya mga disipulo nga bantayan an mga panhitabo nga magpapakita nga hirani na an kataposan.

AN TIGAMAN

Ini nga mga panhitabo an magigin tigaman han “ikatarapos han sistema han mga butang.” Siring ni Jesus: “An usa nga nasud makikig-away ha lain nga nasud ngan an usa nga ginhadian makikig-away ha lain nga ginhadian, ngan magkakaada kakulang hin mga pagkaon ngan mga linog ha iba-iba nga mga lugar.” (Mateo 24:3, 7) Nagsiring liwat hiya nga magkakaada “mga epidemya.” (Lucas 21:11) Nakikita mo ba an mga panhitabo nga igintagna ni Jesus?

Damu an nag-aantos yana tungod han girra, gutom, ngan linog sugad man han iba-iba nga sakit. Pananglitan, han 2004, usa nga makusog hinduro nga linog ha Indian Ocean an nagresulta hin tsunami nga nakamatay hin mga 225,000 ka tawo. Ha sobra usa ka tuig, an COVID-19 nga pandemya nakamatay hin mga 2.6 ka milyon nga tawo ha bug-os nga kalibotan. Hi Jesus nagsiring nga an sugad hini nga mga panhitabo magpapakita nga hirani na an kataposan hini nga sistema han mga butang.

 AN “KATAPOSAN NGA MGA ADLAW”

An panahon antes gud han kataposan gintatawag han Biblia nga “kataposan nga mga adlaw.” (2 Pedro 3:3, 4) An 2 Timoteo 3:1-5 nasiring nga ha kataposan nga mga adlaw maghahamubo gud an moralidad han mga tawo. (Kitaa an kahon nga  “Antes Gud han Kataposan han Kalibotan.”) May nakikita ka ba nga mga tawo nga makikalugaringon, hakog, mapintas, ngan diri mahigugmaon? Ebidensya liwat ini nga hirani na gud an kataposan han kalibotan.

Ano kaiha an kataposan nga mga adlaw? Sumala ha Biblia, ‘halipot la nga panahon.’ Katapos, bubungkagon han Dios an “mga nagbubungkag han tuna.”—Pahayag 11:15-18; 12:12.

 HIRANI NA AN PARAISO NGA TUNA!

An Dios may-ada na itinanda nga adlaw ngan oras ha pagtapos han maraot nga sistema han mga butang yana. (Mateo 24:36) Pero may iba pa nga maopay nga sumat—‘diri karuyag han Dios nga mabungkag an bisan hin-o.’ (2 Pedro 3:9) Gintatagan niya kita hin higayon nga sundon an iya kaburut-on. Kay ano? Kay karuyag niya nga makatalwas kita ha kataposan hini nga kalibotan ngan umukoy ha iya bag-o nga kalibotan, kon magin paraiso na an tuna.

Nag-organisar an Dios hin bug-os-kalibotan nga pagpanutdo basi buligan an mga tawo nga mahibaro kon paonan-o magigin bahin han bag-o nga kalibotan ilarom han iya Ginhadian. Hi Jesus nagsiring nga an maopay nga sumat mahitungod han Ginhadian han Dios isasangyaw “ha bug-os nga inuukyan nga tuna.” (Mateo 24:14) Ha bug-os nga kalibotan, an mga Saksi ni Jehova naggamit hin sobra duha ka bilyon ka oras han 2019 ha pagsangyaw ngan pagtutdo han mensahe han Biblia nga naghahatag hin paglaom. Siring ni Jesus nga ini nga pagsangyaw ha bug-os nga tuna mahitatabo antes umabot an kataposan.

An panahon han pagmando han tawo hirani na matapos. Pero may maopay nga sumat. Puydi ka makatalwas ha kataposan han kalibotan ngan magin bahin han Paraiso nga tuna nga iginsaad han Dios. Hihisgotan han sunod nga artikulo kon paonan-o ka makakaukoy hito nga bag-o nga kalibotan.

An tagna ni Jesus mahitungod ha “kataposan nga mga adlaw” naghahatag hin basihan ha paglaom