Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Mahimo ka makag-andam yana para ha mas maopay nga kalibotan nga hirani na umabot

An Paraiso nga Bag-o nga Kalibotan nga Hirani Na!

An Paraiso nga Bag-o nga Kalibotan nga Hirani Na!

Ginlarang han Dios an tuna basi an magtadong nga tawo umukoy dida hito ha waray kataposan. (Salmo 37:29) Iginbutang niya ha maopay nga garden han Eden an siyahan nga mag-asawa, hira Adan ngan Eva, ngan gintagan niya hira ngan an ira mga tulin hin responsabilidad nga kultibaron ngan atamanon an tuna.—Genesis 1:28; 2:15.

An kalibotan yana kabaliktaran gud han Paraiso nga katuyoan han Dios. Pero an hunahuna han Dios waray magbag-o. Paonan-o niya tutumanon an iya orihinal nga katuyoan? Iginpakita han nauna nga mga artikulo nga diri bubungkagon han Dios an tuna. Lugod, tutugotan niya an magtinumanon nga tawo nga umukoy dida hito. Kon tumanon na han Dios an iya mga saad, ano an magigin kahimtang dinhi ha tuna?

Gobyerno nga magmamando ha bug-os nga kalibotan

Diri mag-iiha, kon mandoan na han langitnon nga gobyerno han Dios an ngatanan nga tawo, an tuna magigin makalilipay nga lugar diin magkakaurosa an ngatanan ngan magkakaada maopay ngan makapatagbaw nga buruhaton. Ginpili han Dios hi Jesu-Kristo basi magmando ha tuna. Diri pariho han damu nga magmarando yana, bubuhaton ni Jesus an pinakamaopay para ha iya mga sakop. Gugma an magigin pundasyon han iya pagmando, ngan magigin buotan, maloloy-on, ngan patas hiya nga Hadi.—Isaias 11:4.

Pagkaurosa han ngatanan nga tawo

An mga tawo diri na magkakabahin-bahin tungod han nasyonalidad o tribo. Magigin uusa na la hira nga nagkakaurosa nga katawohan. (Pahayag 7:9, 10) An ngatanan nga tawo dinhi ha tuna may-ada gugma ha Dios ngan ha ira igkasi-tawo, ngan magbuburublig hira hin mamurayawon basi matuman an orihinal nga katuyoan han Dios nga atamanon an tuna nga ira urukyan.—Salmo 115:16.

Pagkauruyon han mga tawo, mga hayop, ngan han palibot

Kon mandoan na han Ginhadian han Dios an tuna, magigin kontrolado na gud han Maglalarang an klima han tuna. Sisiguruhon niya nga magigin balanse gud ito. (Salmo 24:1, 2) Han nakanhi hi Jesus ha tuna, iginpakita niya kon ano an iya mahihimo pinaagi han gahum han Dios han nagpakalma hiya hin makaharadlok nga subasko. (Marcos 4:39, 41) Ilarom ha pagmando han Kristo, waray na bisan ano nga kalamidad nga kahahadlokan. Ibabalik liwat han Ginhadian han Dios an kamurayawan butnga han mga tawo ngan mga hayop, ngan diri na bubungkagon han mga tawo an palibot.—Hosea 2:18.

 Perpekto nga kahimsog ngan hura nga pagkaon

An ngatanan magkakaada na perpekto nga kahimsog. Waray magkakasakit, malalagas, o mamamatay. (Isaias 35:5, 6) Magigin maopay ngan malimpyo an palibot nga uukyan han mga tawo, pariho han kahimtang han siyahan nga mag-asawa ha garden han Eden. Ha bag-o nga kalibotan, pariho ha Eden, damu an pagkaon nga makukuha ha tuna ngan an ngatanan nga naukoy ha tuna magkakaada kahuraan. (Genesis 2:9) Pariho han Israel nga katawohan han Dios hadto, an ngatanan ha Paraiso ‘makaon han ira tinapay tubtob nga mabusog.’—Levitico 26:4, 5.

Tinuod nga kamurayawan ngan seguridad

Ilarom ha pagmando han gobyerno han Dios, an ngatanan nga tawo magkakaada kamurayawan ngan magigin buotan ngan patas ha pagtratar ha usa kag usa. Waray na girra, waray na pag-abuso han awtoridad, ngan waray na makukurian ha pagkaada han ira panginahanglan. An Biblia nagsasaad: “Malingkod hira, an kada tagsa ha ilarom han iya tanom nga ubas ngan ilarom han iya kahoy nga igos, ngan waray bisan hin-o nga makakapahadlok ha ira.”—Micas 4:3, 4.

Maopay nga balay ngan makapatagbaw nga trabaho

An tagsa nga pamilya magkakaada balay ngan diri mahahadlok nga mawarayan hin urukyan. Magigin makalilipay liwat an tanan naton nga trabaho. Sugad han siring han Biblia, an ngatanan nga aadto ha bag-o nga kalibotan han Dios ‘diri maniniguro pagtrabaho hin waray la pulos,’ o hin kawang la.—Isaias 65:21-23.

Pinakamaopay nga edukasyon

An Biblia nagsasaad: “An tuna mapupuno gud han kahibaro mahitungod kan Jehova.” (Isaias 11:9) An mga tawo nga sakop han Ginhadian han Dios mahibabaro tikang ha waray tubtoban nga kinaadman han ira Maglalarang, hi Jehova, ngan mahitungod ha mag-opay nga butang nga iya ginlarang. Diri nira gagamiton an ira kahibaro ha paghimo hin mga armas o ha pagbuhat hin maraot ha iba nga tawo. (Isaias 2:4) Lugod, mahibabaro hira kon paonan-o magigin mamurayawon ha kada tagsa ngan kon paonan-o aatamanon an tuna.—Salmo 37:11.

Kinabuhi nga waray kataposan

Igin-andam hin maopay han Dios an tuna basi mahimo kita magin malipayon gud ha kinabuhi kada adlaw. Katuyoan niya nga an mga tawo mabuhi hin waray kataposan ha tuna. (Salmo 37:29; Isaias 45:18) Basi matuman an orihinal nga katuyoan han Dios, iya “lalamuyon an kamatayon ha kadayonan.” (Isaias 25:8) An Biblia nagsasaad: “Mawawara na an kamatayon, pati an kabidoan, pagtangis, ngan kasakit.” (Pahayag 21:4) Tatagan han Dios hin oportunidad nga mabuhi ha waray kataposan an ngatanan nga tawo—adton iya tatalwason ha panahon nga iya bungkagon inin maraot nga kalibotan ngan an diri maihap nga nagkamatay nga iya babanhawon ha tiarabot nga bag-o nga kalibotan.—Juan 5:28, 29; Buhat 24:15.

 Yana pa la, minilyon na ha bug-os nga kalibotan an nangangandam basi magin sakop han Ginhadian han Dios, nga hirani na hinduro. Bisan diri perpekto, nangangalimbasog na hira nga magin klase han mga tawo nga karuyag han Dios nga umukoy ha iya bag-o nga kalibotan. Paonan-o? Pinaagi ha paghibaro mahitungod kan Jehova nga Dios ngan ha iya ginsugo, hi Jesu-Kristo.—Juan 17:3.

Mahibaro hin dugang kon paonan-o ka makakatalwas ha kataposan hini nga kalibotan ngan makakaukoy ha mas maopay nga kalibotan nga hirani na umabot. Karawata tikang ha usa han mga Saksi ni Jehova an libre nga pag-aram ha Biblia, o kontaka hira pinaagi ha pagbisita ha ira website nga jw.org.