Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Matatapos ba Ini nga Kalibotan?

Matatapos ba Ini nga Kalibotan?

Bangin maaram ka nga an Biblia naghihisgot han kataposan han kalibotan. (1 Juan 2:17) Nagtutudlok ba ito ha kataposan han mga tawo? An Tuna ba magigin planeta nga waray kinabuhi o bug-os nga mabubungkag?

DIRI AN BATON HAN BIBLIA HININ DUHA NGA PAKIANA!

Ano an Diri Matatapos?

MGA TAWO

An siring han Biblia: An Dios “waray maglarang [han tuna] nga waray la katuyoan, kondi nagporma hito basi ukyan.”—ISAIAS 45:18.

PLANETA NGA TUNA

An siring han Biblia: “Usa nga henerasyon an nabaya, ngan usa nga henerasyon an naabot, kondi an tuna nagpapabilin ha waray kataposan.”—ECLESIASTES 1:4.

AN KARUYAG SIDNGON HITO: Sumala ha Biblia, an tuna diri gud mabubungkag ngan pirme ito uukyan. Kon sugad, ano an iginpapasabot han kataposan han kalibotan?

HUNAHUNAA: Iginpapariho han Biblia an tiarabot nga kataposan hini nga kalibotan ha nahitabo ha panahon ni Noe. Hito nga panahon an tuna “puno han kamadarahog.” (Genesis 6:13) Pero hi Noe matadong. Salit gintipigan han Dios nga buhi hi Noe ngan an iya pamilya, pero ginbungkag Niya an magraot nga tawo pinaagi hin baha. Mahitungod han nahitabo hadto, an Biblia nasiring: “An kalibotan hito nga panahon nabungkag han ginbahaan ito hin tubig.” (2 Pedro 3:6) Ito an kataposan han usa nga kalibotan. Pero ano an nabungkag? Diri an tuna, lugod an magraot nga tawo ha tuna. Salit kon an Biblia naghihisgot han kataposan han kalibotan, diri an kabungkagan hini nga planeta an gintutudlok hito, kondi an kataposan han magraot nga tawo ha tuna ngan han sistema han mga butang nga ira igin-establisar.

 Ano an Matatapos?

MGA PROBLEMA NGAN KARAOTAN

An siring han Biblia: “Diri na mag-iiha, ngan an magraot mawawara na; imo kikitaon an ira hinmumutangan, pero waray na hira didto. Pero an mga maaghop magtatag-iya han tuna, ngan magmamalipayon hira hinduro tungod han hura nga kamurayawan.”—SALMO 37:10, 11.

AN KARUYAG SIDNGON HITO: An Baha ha panahon ni Noe waray makagwara hin bug-os ha karaotan. Katapos han Baha, nagin makuri na liwat an kinabuhi han ngatanan tungod han magraot nga tawo. Pero hirani na tapuson han Dios an karaotan. Sugad han siring han salmista: “An magraot mawawara na.” Tatapuson han Dios an karaotan pinaagi han iya Ginhadian—usa nga langitnon nga gobyerno nga magmamando ha bug-os nga kalibotan ngan matadong nga mga tawo an sakop.

HUNAHUNAA: Malilipay ba an mga lider han kalibotan nga suportaran an Ginhadian han Dios? Iginpapakita han Biblia nga diri hira malilipay. Magigin diri hira maaramon kay kukontrahon nira an Ginhadian han Dios. (Salmo 2:2) Ano an magigin resulta? Sasaliwnan han Ginhadian han Dios an ngatanan nga gobyerno han tawo, ngan “ini gud la an magpapadayon ha kadayonan.” (Daniel 2:44) Pero kay ano nga kinahanglan matapos an pagmando han tawo?

 KINAHANGLAN—Kataposan han Pagmando han Tawo

An siring han Biblia: “Diri para ha tawo bisan an paggiya han iya pitad.”—JEREMIAS 10:23.

AN KARUYAG SIDNGON HITO: Ginlarang an mga tawo diri para mandoan an ira kalugaringon. Diri hira maopay magmando ha iba nga tawo ngan diri nira nasusolusyonan an ira mga problema.

HUNAHUNAA: An Britannica Academic nasiring nga baga hin diri kaya “solusyonan han mga gobyerno an komon nga mga problema sugad han kapobrehan, gutom, sakit, kalamidad, ngan girra o iba pa nga kamadarahog.” Katapos, nagsiring ito: “May mga . . . natoo nga an makakahatag la hin permanente nga solusyon hini nga mga problema amo an usa nga gobyerno nga magmamando ha bug-os nga kalibotan.” Pero bisan kon magkauruyon an ngatanan nga gobyerno han tawo, ini nga kalibotan mamandoan la gihapon hin diri perpekto nga mga tawo nga waray abilidad ha pagsulbad ha mga problema nga ginhisgotan na. An Ginhadian han Dios gud la an gobyerno nga may gahum ha paghatag hin permanente nga kasulbaran ha ngatanan nga problema han kalibotan.

Salit sumala ha Biblia, an kataposan han kalibotan—han maraot nga sistema han mga butang yana—diri angay kahadlokan han maopay nga mga tawo. Lugod, angay ito pamulaton kay inin maraot nga daan nga kalibotan sasaliwnan han maopay gud nga bag-o nga kalibotan han Dios!

San-o ito mahitatabo? Isasaysay han sunod nga artikulo an baton han Biblia.