Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Kon Paonan-o Ka Makakaukoy ha Bag-o nga Kalibotan

Kon Paonan-o Ka Makakaukoy ha Bag-o nga Kalibotan

Iginpakita han nauna nga mga artikulo nga hirani na tapuson han Dios an magraot nga katawohan ngan an ngatanan nga problema. Makakasiguro kita nga mahitatabo ini. Kay ano? Kay an Pulong han Dios, an Biblia, nagsasaad:

“An kalibotan mawawara.”—1 JUAN 2:17.

Makakasiguro kita nga may mga makakatalwas kay ito nga bersikulo ha Biblia nagsasaad liwat:

“Hiya nga nagbubuhat han kaburut-on han Dios magpapabilin ha waray kataposan.”

Salit kon karuyag naton makatalwas, kinahanglan buhaton ta an kaburut-on han Dios. Basi mahibaroan kon ano an kaburut-on han Dios, kinahanglan anay naton hiya makilala.

MAHIMO KA MATALWAS PINAAGI HA “PADAYON NGA PAGKILALA” HA DIOS

Hi Jesus nagsiring: “Nangangahulogan ini hin kinabuhi nga waray kataposan, an ira padayon nga pagkilala ha imo, an amo la nga tinuod nga Dios.” (Juan 17:3) Basi makatalwas ha kataposan ngan mabuhi ha kadayonan, kinahanglan ‘padayon naton nga kilalahon’ an Dios. Karuyag sidngon, diri igo an basta la pagtoo nga may-ada Dios o paghibaro han pipira nga kamatuoran mahitungod ha iya. Kinahanglan magin sangkay naton hiya. An duha nga magsangkay kinahanglan maghatag hin panahon ha kada tagsa basi magin marig-on an ira pagkamagsangkay. Sugad liwat hito an aton pakigsangkay ha Dios. Kitaa an pipira nga importante nga kamatuoran nga aton mahibabaroan ha Biblia nga mabulig ha aton nga magin sangkay an Dios ngan matipigan ito nga pakigsangkay.

 BASAHA AN PULONG HAN DIOS, AN BIBLIA, KADA ADLAW

Puydi ka makatalwas ha kataposan han kalibotan kon mag-aampo ka para ha bulig han Dios ngan magbubuhat han iya kaburut-on

Regular kita nga nakaon basi padayon nga mabuhi. Pero hi Jesus nagsiring: “An tawo nabubuhi, diri la ha tinapay, kondi ha tagsa nga pulong nga nagawas ha baba ni Jehova.”—Mateo 4:4.

Yana, mababasa naton ha Biblia an mga pulong ni Jehova. Samtang imo gin-aadman iton sagrado nga libro, mahibabaro ka hin importante nga mga kamatuoran parte ha mga buhat han Dios han naglabay, yana, ngan ha tiarabot.

PAG-AMPO PARA HA BULIG HAN DIOS

Ano an puydi mo buhaton kon karuyag mo sundon an Dios pero nakukurian ka nga iundang an mga butang nga ginsisiring niya nga sayop? Hito nga kahimtang, daku nga bulig kon kilala mo gud an Dios.

Hunahunaa an usa nga babaye nga tatawagon naton nga Sakura. Imoral an iya pagkinabuhi. Han nagtikang hiya pag-aram han Biblia, nahibaroan niya an sugo han Dios nga ‘pumalagiw tikang ha seksuwal nga imoralidad.’ (1 Corinto 6:18) Nag-ampo hi Sakura ha Dios para hin kusog ngan naiundang niya inin maraot nga buhat. Pero kinahanglan la gihap niya atohan an mga pagsulay. “Kon nakakahunahuna ako hin imoral nga mga butang,” siring niya, “sinsero nga nag-aampo ako kan Jehova, kay maaram ako nga diri ko ini kaya atohan nga ako la. Tungod ha pag-ampo nagin mas duok ako kan Jehova.” Pariho kan Sakura, minilyon an nangangalimbasog nga kilalahon an Dios. Gintatagan niya hira han kusog nga ira kinahanglan basi makagbag-o ngan magkinabuhi ha paagi nga nakakapalipay ha iya.—Filipos 4:13.

Samtang mas nakikilala mo an Dios, mas ‘kikilalahon ka han Dios’ sugad nga iya presyoso nga sangkay. (Galacia 4:9; Salmo 25:14) Hito nga paagi magigin kwalipikado ka nga makatalwas ngadto ha bag-o nga kalibotan han Dios. Pero ano an magigin kahimtang dida hito nga bag-o nga kalibotan? Isasaysay ini han sunod nga artikulo.

^ par. 15 Ha Biblia, Jehova an ngaran han Dios.