Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Suportari an Ginhadian han Dios Yana!

Suportari an Ginhadian han Dios Yana!

Hunahunaa nga may tiabot nga makusog nga bagyo. An mga ahensya han gobyerno naghahatag hin apurado nga pahamangno: “PAG-IBAKWIT NA KAMO! DALIA NIYO!” Ano an imo bubuhaton? Sigurado nga mapakadto ka ha talwas nga lugar.

Ha pariho nga paagi, kita ngatanan hirani na makaeksperyensya hin makusog gud nga “bagyo,” nga gintawag ni Jesus nga “daku nga kasakitan.” (Mateo 24:21) Diri naton malilikyan ito nga kasakitan. Pero may mahihimo kita basi mapanalipdan an aton kalugaringon. Ano ito?

Ha Sermon ha Bukid ni Jesu-Kristo, hiya nagsugo: “Padayon nga unaha niyo an pagpamiling han Ginhadian [han Dios] ngan han iya katadongan.” (Mateo 6:33) Paonan-o naton ito bubuhaton?

Unaha an pagpamiling han Ginhadian han Dios. Nagpapasabot ini nga kinahanglan magin mas importante ha aton an Ginhadian han Dios kay ha iba nga butang. (Mateo 6:25, 32, 33) Kay ano nga ito an angay naton magin panhunahuna? Kay diri kaya masulbad han tawo an mga problema han katawohan. An Ginhadian han Dios la an makakahimo hito.

Pamilnga an iya katadongan. Kinahanglan mangalimbasog gud kita nga magkinabuhi uyon ha matadong nga mga balaud ngan prinsipyo han Dios. Kay ano? Tungod kay kon kita an magdidesisyon kon ano an husto ngan kon ano an sayop, magigin maraot gud an resulta hito. (Proberbios 16:25) Pero kon magkikinabuhi kita uyon ha mga karuyag han Dios, mapapalipay naton hiya ngan maghihingaopay kita.​—Isaias 48:17, 18.

Padayon nga unaha an pagpamiling han Ginhadian han Dios ngan han iya katadongan. Hi Jesus nagpahamangno nga bangin may pipira nga mawara ha pokus ngan maghunahuna nga magkakaada hira seguridad kon damu an ira kwarta. An iba  bangin magpokus na la ha pagsulbad han ira mga problema tubtob ha punto nga waray na hira panahon ha pagpamiling han Ginhadian han Dios.​—Mateo 6:19-21, 25-32.

Pero nagsaad hi Jesus nga adton gin-uuna an Ginhadian han Dios magkakaada han ira ginkikinahanglan yana ngan makakakarawat han tiarabot nga waray kataposan nga bendisyon.​—Mateo 6:33.

Bisan kon gin-una han mga disipulo ni Jesus ha siyahan nga siglo an pagpamiling han Ginhadian han Dios ngan han iya katadongan, waray nira makita an kawara han ngatanan nga kasakit ngan pag-antos. Pero napanalipdan hira. Paonan-o?

Ginsunod nira an matadong nga mga prinsipyo han Dios, ngan ito an nagpanalipod ha ira tikang ha mga problema nga gin-antos hadton waray mamati ha Dios. An ira marig-on nga pagtoo nga maabot an Ginhadian nakabulig ha ira nga maatubang an magkuri nga problema. Ngan gintagan hira han Dios hin “diri ordinaryo nga gahum” para makailob.​—2 Corinto 4:7-9.

UUNAHON MO BA AN PAGPAMILING HAN GINHADIAN?

Ginsunod han mga Kristiano ha siyahan nga siglo an sugo ni Jesus nga unahon an pagpamiling han Ginhadian. Iginsangyaw nira an maopay nga sumat han Ginhadian ha damu nga lugar. (Colosas 1:23) May-ada ba nagbubuhat hito yana?

Oo! Maaram an mga Saksi ni Jehova nga gutiay na la nga panahon an nahibibilin antes tapuson han Ginhadian han Dios ini nga presente nga sistema. Salit ginhihimo nira an ngatanan basi buhaton an siring ni Jesus: “Inin maopay nga sumat han Ginhadian isasangyaw ha bug-os nga inuukyan nga tuna sugad nga pamatuod ha ngatanan nga nasud, ngan katapos hito maabot an kataposan.”​—Mateo 24:14.

Ano an imo bubuhaton hini nga maopay nga sumat? Gin-aaghat ka namon nga subaron an siyahan-siglo nga mga umurukoy han Berea, usa nga syudad ha Macedonia. Han nabatian nira an maopay nga sumat han Ginhadian tikang kan apostol Pablo, ginkarawat nira an iya mensahe nga “may andam gud nga hunahuna.” Katapos, ira ‘gin-usisa hin maopay an Kasuratan’ basi masiguro nga tinuod an ira nabatian, ngan gin-aplikar nira an ira nahibaroan.​—Buhat 17:11, 12.

Puydi mo liwat ito buhaton. Kon uunahon mo an pagpamiling han Ginhadian han Dios ngan han iya katadongan, mapapanalipdan ka yana ngan mapapahimulsan mo an tiarabot nga waray kataposan nga kamurayawan ngan seguridad.