Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios?

Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios?

Gintutdoan ni Jesus an iya mga disipulo nga ig-ampo nga kumanhi an Ginhadian. Maaram hiya nga an magraot nga nahitatabo yana diri kaburut-on han Dios ngan an Ginhadian han Dios la an gobyerno nga makakasulbad hini nga mga problema. Ano an bubuhaton han Ginhadian han Dios?

KON ANO NA AN NABUHAT HAN GINHADIAN HAN DIOS

Ha nahiuna nga artikulo, ginhisgotan naton an tigaman nga iginhatag ni Jesus. Ito nga tigaman matin-aw nga nagpapamatuod nga naestablisar na an Ginhadian han Dios ha langit ngan hi Jesu-Kristo an Hadi hito.

An Biblia nasiring nga han nagtikang magmando hi Jesus ginpaiwas niya ha langit hi Satanas ngan an iya mga demonyo. Yana, ha tuna na la hira puydi makaimpluwensya, ngan usa ito han mga rason nga mas nagtitikaraot pa an kahimtang yana tikang han 1914.​—Pahayag 12:7, 9.

Bisan pa han nagtitikaraot nga kahimtang han kalibotan, hi Jesus nga Hadi han Ginhadian han Dios may ginhihimo basi buligan an mga tawo ha bug-os nga tuna. Tungod han bug-os-kalibotan nga edukasyon nga tikang ha Biblia nga igintagna ni Jesus, damu an nahibabaro ngan nag-aaplikar han mga prinsipyo han Biblia. (Isaias 2:2-4) Minilyon an nahibabaro kon paonan-o magkakaada mas malipayon nga pamilya ngan timbang nga panhunahuna ha trabaho ngan ha materyal nga mga butang. Ini nga mga tawo nagpapahimulos ha ira nahibabaroan, ngan nakukultibar nira an mga kalidad nga karuyag han Dios nga makita ha mga sakop han iya Ginhadian.

 ANO AN SUNOD NGA BUBUHATON HAN GINHADIAN HAN DIOS?

Bisan kon nagmamando na hi Jesus ha langit, tawhanon nga mga gobyerno la gihapon an nagmamando ha tuna. Pero ginsugo han Dios hi Jesus: “Kadto ha butnga han imo mga kaaway ngan sakopa hira.” (Salmo 110:2) Diri mag-iiha, bubungkagon ni Jesus an ngatanan niya nga kaaway ngan tatalwason adton andam sumugot ha Dios.

Hito nga panahon, magios an Ginhadian han Dios basi

  • Bungkagon an buwa nga relihiyon. Mawawara na an mga relihiyon nga nagtututdo hin mga buwa mahitungod ha Dios ngan nagpapakuri ha mga tawo. Iginpariho han Biblia an buwa nga relihiyon ha usa nga hostes. Makakalasan an damu nga tawo ha kabungkag hito.​—Pahayag 17:15, 16.

  • Tapuson an pagmando han tawo. Magios an Ginhadian han Dios basi tapuson an pagmando han tawo.​—Pahayag 19:15, 17, 18.

  • Wad-on an magraot nga tawo. Ano an mahitatabo hadton padayon nga nagbubuhat hin maraot ngan diri nasugot ha Dios? “An magraot pupoohon tikang ha tuna.”​—Proberbios 2:22.

  • Bungkagon hi Satanas ngan an mga demonyo. Hi Satanas ngan an mga demonyo diri na ‘makakapanlimbong ha mga nasud.’​—Pahayag 20:3, 10.

Ano an iginpapasabot hini para hadton nagpapasakop ha Ginhadian han Dios?

 KON ANO AN BUBUHATON HAN GINHADIAN HAN DIOS PARA HA KATAWOHAN

Sugad nga Hadi ha langit, mas damu an mahihimo ni Jesus kay han bisan hin-o nga tawhanon nga magmarando. Bubuligan hiya han 144,000 nga iya igkasi-magmarando nga ginpili tikang ha katawohan. (Pahayag 5:9, 10; 14:1, 3) Sisiguruhon niya nga matuman an kaburut-on han Dios dinhi ha tuna. Ano an bubuhaton han Ginhadian han Dios para ha mga naukoy ha tuna?

  • Wawad-on an sakit ngan kamatayon. “Waray residente nga masiring: ‘May sakit ako,’” ngan “mawawara na an kamatayon.”​—Isaias 33:24; Pahayag 21:4.

  • Magkakaada tinuod nga kamurayawan ngan seguridad. “Magigin hura an kamurayawan han imo mga anak,” ngan “malingkod hira, an kada tagsa ha ilarom han iya tanom nga ubas ngan ilarom han iya kahoy nga igos, ngan waray bisan hin-o nga makakapahadlok ha ira.”​—Isaias 54:13; Micas 4:4.

  • Magkakaada makalilipay nga mga buruhaton. “An akon mga pinili bug-os nga magpapahimulos han buhat han ira mga kamot. Diri hira maniniguro pagtrabaho hin waray la pulos.”​—Isaias 65:22, 23.

  • Susulbaron an mga problema ha palibot. “An kamingawan ngan an uga nga tuna magrarayhak, ngan an disyerto nga kapatagan magkakalipay ngan mamumukad pariho han tanom nga safron.”​—Isaias 35:1.

  • Tututdoan an mga tawo kon paonan-o mabubuhi ha waray kataposan. “Nangangahulogan ini hin kinabuhi nga waray kataposan, an ira padayon nga pagkilala ha imo, an amo la nga tinuod nga Dios, ngan ha iya nga imo ginsugo, hi Jesu-Kristo.”​—Juan 17:3.

Karuyag han Dios nga mapahimulsan mo ito nga mga bendisyon. (Isaias 48:18) Ipapakita han sunod nga artikulo kon ano an puydi mo buhaton yana basi mapahimulsan mo inin maopay nga kabubuwason.