2019-2020 nga Programa han Sirkito nga Asembleya​—May Paramangno han Sirkito

Gamit an programa, sundi an mga bahin hini nga sirkito nga asembleya. An tema han asembleya, “An Gugma Nakakaparig-on.”

“An Gugma Nakakaparig-on”

Isasaysay han programa kon paonan-o an gugma labaw kay ha kahibaro, ngan kon paonan-o naton bubuhaton nga may gugma an ngatanan naton nga buruhaton.

Hibaroi an Baton Hini nga mga Pakiana

Ini nga mga pakiana babatunon durante han programa.