Pakadto ha sulod

Ano an Imo Panhunahuna ha Biblia?

Ano an Imo Panhunahuna ha Biblia?

Para ha imo, ito ba . . .

  • libro han kinaadman han tawo?

  • libro han mga susmatanon?

  • an Pulong han Dios?

 KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA

“An ngatanan nga Kasuratan giniyahan han Dios.”​—2 Timoteo 3:16, Bag-o nga Kalibotan nga Hubad.

KON ANO AN KAPULSANAN HITO HA IMO

Naghahatag hin makakombinse nga baton ha importante nga mga pakiana ha kinabuhi.​—Proberbios 2:1-5.

Masasarigan nga giya ha adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.​—Salmo 119:105.

Naghahatag hin tinuod nga paglaom ha tiarabot.​—Roma 15:4.

 MAKAKATOO GUD BA KITA HA GINSISIRING HAN BIBLIA?

Oo, ha diri maminos tulo nga hinungdan:

  • Urusahon nga pagkauruyon. An Biblia iginsurat hin mga 40 ka tawo ha sulod hin sobra 1,600 ka tuig. Kadam-an ha ira an diri magkiriglala. Bisan pa hito, nagkakauruyon an mensahe han bug-os nga Biblia, nga may usa nga nangunguna nga tema!

  • Tangkod an mga parasurat. Kasagaran nga diri iginsusumat han sekular nga mga parasurat an mga kapakyasan han ira nasud. Ha kabaliktaran, tangkod nga iginsurat han mga parasurat han Biblia an ira mga sayop ngan an mga kapakyasan han ira nasud.​—2 Cronicas 36:15, 16; Salmo 51:1-4.

  • Masasarigan nga tagna. Igintagna han Biblia an kabungkagan han kadaan nga syudad han Babilonya mga 200 ka tuig antes pa mahitabo ito. (Isaias 13:17-22) Iginsumat han Biblia diri la kon paonan-o bubungkagon an Babilonya kondi pati an ngaran han magsasakop hito!​—Isaias 45:1-3.

    Damu pa nga tagna ha Biblia an natuman tubtob ha pinakagutiay nga detalye. Diri ba ito an malalaoman naton ha Pulong han Dios?​—2 Pedro 1:21.

 HUNAHUNAA INI

Paonan-o makakabulig an Pulong han Dios nga magin mas maopay an imo kinabuhi?

Ginbabaton ito han Biblia ha ISAIAS 48:17, 18 ngan 2 TIMOTEO 3:16, 17.